Suomen sairaalat uuteen vireeseen Sitowisen erityisosaamisella

Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 7 suunnittelu alkoi vuonna 2017 ja on parhaillaan täydessä vauhdissa.

Suomi on pullollaan parannusta kaipaavia sairaaloita ja muita terveydenhuollon rakennuksia, ja ympäri maata onkin jo vuosien ajan ollut käynnissä lukuisia sairaaloiden perusparannus- ja uudistushankkeita. Rakennusten ikääntymisen, lainsäädännöllisten seikkojen sekä terveydenhuollon asettamien erityisvaatimusten seurauksena tulee sairaalahankkeita Suomessa riittämään rutkasti vielä tulevaisuudessakin. Myös soteuudistus ja suurten ikäluokkien ikääntyminen aiheuttavat omalta osaltaan sairaalakiinteistöihin päivitystarpeita. Kaikki tämä tarkoittaa luonnollisesti myös tarvetta sairaalasuunnittelun erityisosaajista, kertoo Sitowisen LVI -suunnittelupäällikkö Antti Suvanto. Suvanto on saanut työskennellä vaativien sairaalakohteiden LVI-suunnittelun parissa Sitowisellä ja siihen fuusioituneissa yhtiöissä jo yli kymmenen vuotta. Parhaillaan Suvantoa tiimeineen työllistää esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaalan peruskorjaushanke Lahdessa sekä Kymenlaakson keskussairaala Carean LVIAS -suunnittelu. 

Sitowisellä pitkä historia sairaalakohteiden LVI – ja sähkösuunnittelusta

Sairaalat ovat ihmiselämän suurimpien käännekohtien näyttämöitä. Tilojen erityistarpeet ja lainsäädäntö asettavatkin myös LVI -ja sähkösuunnittelutyölle poikkeuksellisia vaatimuksia. Terveydenhuollon kohteiden suunnitteleminen asettaa projektiorganisaatiolle erittäin tiukkoja vaatimuksia, ja tekijöillä tulee olla raudanluja ymmärrys esimerkiksi sairaaloiden ilmanvaihtoon ja suodattamiseen liittyvistä standardeista. Myös erilaiset hoitotilat, kuten leikkaussalit hygieniavaatimuksineen ja huoneilman painesuhteiden merkitys sairaaloissa tekevät kohteiden talotekniikan suunnittelusta teknisesti haastavaa ja mielenkiintoista, kuvailee Antti Suvanto. 

Sitowise on toteuttanut pitkän listan erilaisia sairaalaprojekteja pitäen sisällään esimerkiksi Espoon sairaalan (2016), Malmin sairaalan (2014), Helsingin Haartmannin sairaalan (2009), Päijät-Hämeen keskussairaala rakennusvaiheet 4-6, Ympyrätalon Mehiläisen Helsingissä (2008) Helsingin Hesperian sairaalan päärakennuksen (2005)  sekä lukusia muita terveydenhuollon kohteita, kuten Orton Invalidisäätiön (2000). 

Laadukasta jälkeä budjetista lipsumatta

Oman haasteensa sairaalakohteiden LVI -tekniikan suunnitteluun tuovat julkisten hankkeiden tarkasti rajatut budjetit ja samanaikaisesti tiukat laatuvaatimukset. Kaikki hankkeet ovat valtion rahoittamia, joten suunnittelun tulee olla läpi projektin elinkaaren erittäin kustannustietoista, kuvailee Suvanto tiiminsä päivittäistä työtä. Tämä vaatii hyvin johdettua ja koordinoitua projektitoimintaa, mihin Sitowise pystyy vastaamaan pitkällä kokemuksellaan ja hyvin toimivilla prosesseillaan.  

Eniten työssäni palkitsee, kun pitkän panostuksen jälkeen näen vihdoin konkreettisen lopputuloksen. Koen myös aidosti, että tekemällämme työllä on valtavia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Antti Suvanto, LVI-suunnittelupäällikkö

Sairaalakohteet ovat usein vuosia kestäviä hankkeita, joten ne vaativat projektiorganisaatiolta pitkäjänteisyyttä ja vahvaa sitoutuneisuutta työn loppuunsaattamiseen. Lopputulos on kuitenkin pitkän työrupeaman jälkeen sitäkin palkitsevampi, toteaa Antti Suvanto. 

teksti: Juulia Vesterinen