Sote-kuljetusten kehittäminen vaatii yhteistyötä ja joustoa

Kuntayhtymät, kunnat, Kela ja nyt myös sote-alan yritykset vastaavat sote-kuljetuksissa palvelukokonaisuudesta, jonka vuosiarvo noin 700 miljoonaa euroa. Onko liikkumisen digipalveluillla mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä ja samalla tyytyväisempiä palveluiden käyttäjiä?

Terveydenhoito- ja sosiaalialan kuljetusratkaisut ovat parhaillaan muutoksessa. Lehdissä, julkisessa keskustelussa ja asiantuntijatilaisuuksissa haasteet muun muassa Kela-kuljetusten järjestämisessä, sote-kuljetusten hoitamisessa ja nousevissa kustannuksissa ovat olleet jatkuvasti pinnalla.

Sitowiseläisillä on pitkä kokemus julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevien henkilö- ja joukkoliikennekokonaisuuksien suunnittelusta ja digitaalisista ratkaisuista. Teemme liikenteen palveluiden alalla lähestulkoon ”kaikkea” henkilöliikenteen suunnittelusta ja konsultoinnista liikkumispalveluiden rajapintaratkaisuihin ja MaaS-palveluihin.

Uusien digitaalisten alustojen myötä henkilökuljetuksia ja joukkoliikenteen kuljetuksia voidaan yhdistellä järkevästi. Tällöin tyhjille penkeille saadaan käyttöä, ja kuljetuspalvelutarjonta monipuolistuu myös asiakkaan näkökulmasta.

Yksi kyyti, monta toimijaa

Sitowisen digitaalisia liikkumispalveluita käytetään muun muassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen, Kela-matkojen sekä kiireettömien potilassiirtokuljetusten järjestämiseen.

Jotta esimerkiksi sote-kuljetuksen piiriin kuuluva asiakas saadaan onnistuneesti kuljetettua määränpäähän, tarvitaan vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa asiakkaan, matkoja välittävän keskuksen ja kuljetusyrittäjän välillä.

Sitowisen liikkumispalveluiden keskiössä on SitowiseMobilityAPI, joka tarjoaa rajapinnan liikkumispalvelusovelluksille.

Sitowise on toteuttanut SitowiseMobilityAPI:n pohjalta kokonaisjärjestelmän, johon kyytien yhdistelyn ja optimoinnin toimittaa yhteistyökumppanimme Vinka Oy. Järjestelmän avulla pystytään hallitsemaan kuljetustilauksia ja yhdistelyreittejä, pitämään yllä asiakastietoja ja matkaoikeustietoja sekä seuraamaan kulkuneuvoja reaaliaikaisesti. Järjestelmän avulla hoituu myös raportointi ja laskujen tarkastus.

Palveluiden integroinnilla resurssiviisautta liikkumiseen

Tällä hetkellä maanteillä liikkuu paljon kuljetuksia vajaatäytöllä. Uusien digitaalisten alustojen myötä henkilökuljetuksia ja joukkoliikenteen kuljetuksia voidaan kuitenkin yhdistellä järkevästi. Tällöin tyhjille penkeille saadaan käyttöä, ja kuljetuspalvelutarjonta monipuolistuu myös asiakkaan näkökulmasta.

Liikennepalveluiden integrointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnan järjestämään sote-kyytiin voi nousta kyytiin myös matkansa itse maksava asiakas. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan joustavia digitaalisia palveluita asiakkaalle, kunnalle ja kuljetusyrittäjälle.

Asiakkaan ja kunnan lisäksi myös ympäristö kiittää, kun kahden eri asiakasryhmälle tarkoitetun auton sijaan on mahdollista kuljettaa matkustajat perille yhdellä kyydillä.

Sitowise on tällä hetkellä mukana useissa integroitujen liikennepalveluiden pilotoinneissa. Esimerkiksi Sitran rahoittamassa yhteistyökokeilussa kehitetään kokonaisvaltaista digitaalista alustaa alueellisen tason liikennepalveluiden hallintaan ja tarjontaan. Ensimmäiset Sitran kokeilun kuljetukset käynnistyvät pilottialueilla Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Savossa alkuvuodesta 2019.

Mikä sote-tavaralogistiikka?

Ihmisten kuljettamisen lisäksi sote-alueella ja kunnan toimipisteiden välillä kuljetetaan säännöllisesti esimerkiksi lääkkeitä, instrumentteja, näytteitä, äidinmaitoa sekä erilaisia apuvälineitä. Tavararyhmillä on erilaiset vaatimukset kuljetuksen laadulle ja aikataululle. Säännölliset kuljetukset pystytään hoitamaan tyylillä, kun reittisuunnittelu ja aikataulutukset toteutetaan huolellisesti.

Tyypillisesti sote-tavarakuljetusten optimointiprojektissa lasketaan datamassasta järkevät kuljetusketjut huomioiden kuljetusten erityisvaatimukset. Tämän perusteella muodostetaan varsinaiset reitit ja aikataulut, joissa noudot ja toimitukset on optimaalisesti ketjutettu.

Kuljetusten toimivuus ja kustannusjako voidaan varmistaa testiajoilla. Lopputuloksena on fiksusti optimoidut reitit ja aikataulut, kattava ja helposti muutoksilla päivitettävä tietoalusta sote-alueen kuljetuksista sekä kustannusjakoanalyysi sisäisen suunnittelun käyttöön. Tuloksia voidaan hyödyntää kuljetusten kilpailutuksessa sekä kustannus- ja palvelutehokkuuden optimoinnissa.

Sitowisen kuljetusratkaisuja esiteltiin sote-alan edustajille 13. marraskuuta aamiaistilaisuudessa GLO Hotel Kluuvissa.