Sitowisen vesipalveluissa suunnitellaan jo tulevaisuuden ratkaisuja

Hulevesien kestävä hallinta ja hyödyntäminen, puhtaan raakaveden riittävyys, ympäristön pilaantumisen estäminen sekä vanhojen vesijohto- ja viemäriverkostojen saneeraaminen ovat esimerkkejä haasteista, joita Sitowisen Vesipalveluiden asiantuntijat ratkovat työssään.

Erityisesti kymmenientuhansien järvien ja toimivan vesijohtoverkoston Suomessa vesitalouden merkitystä ei aina osata oikein ymmärtää. Sitowisessa vesipalvelujen parissa työskentelevät tekevät kuitenkin kaikkensa muuttaakseen tilanteen, levittääkseen tietoa ja nostaakseen alan profiilia.

– Erityisesti kaupunkiympäristössä meidän tulee ajatella veden asema aivan uudella tavalla. Vesi tulee integroida kaikkeen suunnitteluun, Sitowisen Vesipalveluissa hulevesiryhmässä palvelupäällikkönä elokuussa aloittanut TkT Nora Sillanpää painottaa.

Hulevedet hyödynnettävä

Hulevesien aiheuttamat ongelmat tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä ovat nousseet otsikoihin toistuvien kaupunkitulvien myötä. Niiltä emme voi välttyä, sillä ilmastomuutos lisää meilläkin paitsi sateiden, myös erityisesti rankkasateiden määrää.

Ongelmaa kärjistää tapa, jolla nykyisin kaupunkejamme suunnittelemme ja rakennamme. Veden kannalta se on Nora Sillanpään mukaan aivan kestämätön.

–Päällystetyt, tiiviit kaupunkialueet ovat toki energiatehokkaita, mutta vedenkierron kannalta katastrofi. Tiivis kaupunkirakenne voi kasvattaa valunnan määrää monikymmenkertaiseksi yksittäisen sadetapahtuman aikana. Rakentamistavallamme aiheutamme suurempia vaikutuksia luonnolliseen vedenkiertoon kuin ilmastomuutos itsessään.

Emme myöskään toistaiseksi juurikaan käsittele hulevesiämme, vaikka sade- ja hulevedet käytännössä toimivat kaupunkiemme pesuvesinä. Puroihin ja vesistöihin valuessaan ne siis kuljettavat mukanaan kaikki saasteet. – Jos jatkamme samalla linjalla, pilaamme jatkuvasti lähiympäristöämme, Nora Sillanpää korostaa.

Näin ei kuitenkaan onneksi tarvitse olla, sillä jos rakennamme viihtyisää, esimerkiksi paljon viherpintaa ja luonnollista vedenkiertoa jäljittelevää kaupunkiympäristöä, voimme ehkäistä kaupunkitulvia ja ympäristön pilaantumista.

Hulevettä pitäisi Nora Sillanpään mukaan myös kierrättää kuten vaikkapa rakennusmateriaaleja tai jätteitä. Hulevesi on hyödyntämättä jätetty resurssi.

– Hulevettä voidaan hyödyntää mielenkiintoisena osana kaupunkimaisemaa. Vielä parempi olisi, mikäli juomakelpoisen talousveden sijaan hulevettä hyödynnettäisiin vaikkapa kaste-luvetenä, ajoneuvojen pesuvetenä ja vesi-intensiivisessä yritystoiminnassa.
Nora Sillanpää

Nora Sillanpää näkee erityisen tärkeäksi tehtäväkseen hulevesipalveluiden kehittämisen. – Haluan pitää Sitowisen alan edelläkävijänä.

Toimiva vesihuolto elinehto

– Puhdas vesi on kriittinen tekijä ihmisen pärjäämiselle ja ilman toimivaa jäteveden käsittelyäkin ovat asiat huonosti. Toimiva vesihuolto on edellytys yhteiskuntamme toiminnalle ja sen kehittymiselle, toukokuussa vesihuoltoryhmän ryhmäpäällikkönä aloittanut insinööri (ylempi AMK) Pertti Leppänen kiteyttää.

Vesihuoltoryhmän ryhmäpäällikkönä Pertti Leppänen työskentelee vesihuoltoverkostojen saneerauksien ja uudisinvestointien suunnitelmien ja selvitysten parissa.  – Sitowisellä on verkostosuunnittelun lisäksi ainutlaatuista osaamista mm. vesihuoltotunneleiden kokonaisvaltaisesta saneeraussuunnittelusta ja on ollut hieno päästä mukaan niihin projekteihin.

Vesihuollossa on lähivuosina ja vuosikymmeninä monissa suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa edessä kiireisiä aikoja. Verkostosaneerauksille mietitään parasta toteutustapaa samalla, kun uusia asuinalueita varten rakennetaan uusia yhteyksiä. Sitowisessa on valmistauduttu asiakkaiden tulevaisuuden haasteisiin panostamalla määrätietoisesti vesipalveluiden asiantuntemuksen kasvattamiseen ja laajentamiseen. Sitowise on panostanut henkilökunnan koulutukseen ja sen lisäksi taloon on muutamassa vuodessa rekrytoitu runsaasti erityisosaamista ja vesipalvelut onkin kasvanut yli kolmenkymmenen henkilön organisaatioksi.