Sitowisen ja YIT:n innovaatio mahdollistaa vetovoimaisen ja toimivan kävelykeskustan Helsinkiin

Sitowisen ja rakennusyhtiö YIT:n Huomisen Helsingissä liikenne on siirretty pois Helsingin ydinkeskustasta ja vapautettu näin tilaa kehittää kaupunkiin elävä, vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava kävelykeskusta. Yhtiöt luovuttivat ehdotuksensa Helsingin kaupungin järjestämään ideakartoitukseen perjantaina 31. elokuuta.

Kokoojakatu siirtää liikenteen pois ydinkeskustasta

Huomisen Helsingissä keskusta kuuluu kaikille. Sitowisen ja YIT:n ehdotuksessa nykyisistä erillisistä kävelyalueista muodostetaan yhtenäinen kävelykatujen verkko, josta ketjuuntuu kiinnostavia korttelikokonaisuuksia. Kävelykeskustaa täydennetään levennetyillä jalkakäytävillä ja kävelypainotteisilla kaduilla, ja se liitetään rantoihin ja muihin ympäröiviin alueisiin kävely- ja pyöräilyväylillä.

Tulevaisuuden kaupunkikeskustassa on paikkoja tapahtumille ja yhteisölliselle kaupunkikulttuurille, ja sinne on helppo tulla. Hyvin saavutettavissa oleva ja viihtyisä keskusta saa kaupan kukoistamaan ja palauttaa menetetyt työpaikat takaisin keskustaan.

”Uusi linjauksemme mahdollistaa vetovoimaisen kävelykeskustan ja vapauttaa kaikki aiemmat asemakaavoihin tehdyt varaukset kaupungin kehittämiseen myös sen ulkopuolella”, Jannis Mikkola, Sitowisen liiketoimintajohtaja sanoo.

Sitowisen ja YIT:n innovaatiossa maanalainen kokoojakatu linjattiin uudelleen niin, että se kulkee keskustan eteläpuolella kokonaan kalliossa. Näin se paitsi siirtää läpiajoliikenteen pois keskustasta myös ratkaisee satamien liikennesumput, hyödyntää nykyisen tunneliverkoston ja yhdistyy saumattomasti maanalaiseen pysäköintiin. Matka-ajat keskustaan lyhenevät, ja autoliikenteen väheneminen mahdollistaa julkisen liikenteen nopeutumisen. Samalla keskustan ilmanlaatu ja liikenneturvallisuus paranevat.

Ehdotuksessa Helsinkiin muodostuu uusi elävä kävelykeskusta

Huomisen Helsinki -ehdotus jätettiin Helsingin kaupungin järjestämään ideakartoitukseen, johon kaupunki kutsui 10 suunnittelutoimistoa miettimään keinoja parantaa ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun yhdistelmää hyödyntämällä.

”Ideakartoitus vastaa tarpeeseen löytää kaupungin yhteinen tahtotila. Yhdessä kaupungin kanssa voisimme tehdä Helsingin laajennetusta kävelykeskustasta kansainvälisesti kiinnostavan hankkeen”, Juha Virtanen, YIT:n hankekehitysjohtaja kiteyttää.

Ehdotukseen voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://huomisenhelsinki.fi

Lisätietoja:

Jannis Mikkola, liiketoimintajohtaja, Sitowise Oy, p. 040 747 9670, jannis.mikkola@sitowise.com

Juha Virtanen, hankekehitysjohtaja, kaupunkikehitys, YIT Oyj, p. 040 556 5175, juha.virtanen@yit.fi

Juha Kostiainen, johtaja, kaupunkikehitys, YIT Oyj, p. 0400 721 475, juha.kostiainen@yit.fi