Asiantunteva ja luotettava - Sitowisen asiakastutkimuksen 2018 tulokset

Sitowise teetti yhteistyössä Innolinkin kanssa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä näkemyksiä liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2018 ja se perustuu 355 vastaukseen.

 

Sitowisen onnistuminen

Sitowise on onnistunut toiminnassaan hyvin. Toimintaa tarkemmin mittaavista väittämistä parhaan onnistumisarvion vastaajat antoivat palvelualttiudelle ja ystävällisyydelle. Muina onnistuneimpina tekijöinä korostuivat luotettavuus yhteistyökumppanina, toiminnan vastuullisuus, asiantuntemus ja yhteistyön sujuvuus ja helppous.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Lähes puolet vastaajista arvioi Sitowisen olevan suunnannäyttäjä uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäjänä. Korkea yrityksen arvostus heijastuu myös asiakasuskollisuuteen.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Sitowise Oy:n toimintaan, minkä vuoksi he ovat mielellään myös valmiita suosittelemaan yritystä kollegoilleen/tuttavilleen. Sitowise Oy:n Net Promoter Score *) 38 on hyvällä tasolla vertailuyrityksiin verrattuna.

*) Net Promoter Score eli NPS -menetelmällä pyritään ennustamaan asiakkaiden todennäköisyyttä suositella yritystä ja sen palveluita muille. Asiakkaat luokitellaan vastausten perusteella arvostelijoihin (arvosana 0-6), neutraaleihin (7-8) ja suosittelijoihin (9-10).

Yhteensä 96 % vastaajista antoi arvosanaksi hyvän tai kiitettävän arvosanan kun kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Sitowise Oy:tä kollegoilleen.

Tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet hyvin ja tältä pohjalta on hyvä kehittää toimintaa edelleen. Vastanneista 20 % toivoi meiltä enemmän aktiivisuutta ja sitä lupaamme parantaa. Suuri kiitos kaikille vastaajille antamastanne arvokkaasta palautteesta!
toimitusjohtaja Markus Väyrynen, Sitowise Oy

– Otamme kaiken saamamme palautteen nöyrästi vastaan ja käymme sen huolellisesti läpi. Valitsemme tästäkin tutkimuksesta pari kehityskohdetta, lupaa myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo Anttalainen.