Sitowise ja Väylä kehittävät yhdessä kestävää liikenteen digitaalista infrastruktuuria

Pitkälle kehitetty digitaalinen infrastruktuuri on elinehto liikenteen toimivuudelle. Väylän ja Sitowisen vahva yhteistyö jatkuu viisivuotisella sopimuksella Väylän digitaalisten Paikkatietopalveluiden operoinnista.

Sitowise Väylä Paikkatietopalvelut

Suomessa valtion väyläverkon eli teiden, rautateiden ja suurelta osin myös vesiväylien ylläpito ja kehittäminen ovat Väylän vastuulla. Väylä hallinnoi, hyödyntää sekä jakaa mittavia määriä väyläverkkoon ja liikenteeseen liittyvää tietoa.

Väylien sijainti- ja ominaisuustiedot sekä kuntotiedot, samoin kuin liikenteen määrää ja liikennejärjestelmää kuvaavat tunnusluvut ohjaavat väyläverkon suunnittelua ja seurantaa sekä antavat tukea päätöksentekoon.

Väylän omien asiantuntijoiden lisäksi näitä tietovarantoja käyttävät muut julkisen sektorin toimijat, yritykset sekä myös tavalliset kansalaiset.

Väylän ja Sitowisen yhteistyö jatkuu uudella sopimuksella - lähivuosina satsauksia etenkin käyttäjälähtöisyyteen sekä datan ja sovellusten laadun varmistamiseen

Sitowise Oy valittiin Väylän Paikkatietopalveluiden operaattoriksi seuraavalle viisivuotiskaudelle loppuvuodesta 2018 järjestetyssä tarjouskilpailussa. Sopimuksen arvo on 2,75 miljoonaa euroa. Sitowise on vastannut palveluiden operoinnista myös menneellä kaudella.

“Viisivuotisen sopimuksen myötä saamme jatkaa vahvaa yhteistyötämme sekä Väylän IT- ja paikkatietopalveluiden kehittämistä pitkäjänteisellä ja kestävällä tavalla. Näin laajan palvelukokonaisuuden hoitaminen on meille kunniatehtävä”, iloitsee Sitowisen Tietopalveluiden toimialajohtaja Milla Lötjönen.

Liikennepalveluiden digitalisoituessa myös ajantasaisen datan ja paikkatietopalveluiden tarve kasvavat. Paikkatietopalveluilla on vahva yhteiskäyttöisten palveluiden tarjoajan rooli. Tätä roolia halutaan Väylässä edelleen vahvistaa.

”Nousevana ja lähitulevaisuudessa korostuvana näkökulmana on Paikkatietopalveluiden käyttäjien ja hyödyntävien järjestelmien tarpeiden tarkempi kartoitus ja ennakointi. Yksi jo hyvin tiedossa oleva asiakastarve liittyy tietojen laatuun."
Väylätietojen kehityspäällikkö Matti Pesu, Väylä

Tavoitteena on pystyä tuottamaan entistä laadukkaammin niitä tärkeimpiä keskitettyjä sovelluksia ja palveluita, joita käytännössä kaikki paikkatietoa hyödyntävät tietojärjestelmät tarvitsevat.

”Nousevana ja lähitulevaisuudessa korostuvana näkökulmana on Paikkatietopalveluiden käyttäjien ja hyödyntävien järjestelmien tarpeiden tarkempi kartoitus ja ennakointi. Yksi jo hyvin tiedossa oleva asiakastarve liittyy tietojen laatuun. Automatisoituva liikenne tulee suurkuluttamaan kaikkea Väylän tuottamaa tietoa ja aiemmin piilossa pysytelleen datan virheet paljastuvat armotta. Tietojen laatutarkastuksia, validointia, automaattikorjauksia ja palauteprosesseja on siis välttämätöntä kehittää”, kertoo väylätietojen kehityspäällikkö Matti Pesu Väylästä.

Merenkulun turvalaitteista joukkoliikenteen pysäkkeihin

Esimerkiksi Väylän paikkatietojen avoimen datan rajapinta- ja latauspalvelut tuotetaan osana Paikkatietopalveluita. Palvelun kautta on saatavilla tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon liittyviä aineistoja avoimesti kaikille kansalaisille.

Lataus- ja katselupalvelussa voi tarkastella aineistoja karttanäkymässä sekä ladata haluamansa aineistot omalle koneelle, käytettäväksi esimerkiksi suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmistoissa.

Palvelun toteutus rakentuu avoimen lähdekoodin Oskari-teknologialle, josta Sitowisellä on pitkä kokemus. 

Kokonaisuudessaan Väylän Paikkatietopalveluiden kokonaisuus sisältää laajasti aineistojen tallentamiseen ja siirtoon, sovellusten ja -palveluiden kehittämiseen sekä asiantuntijapalveluihin liittyvää työtä.

Yli 200 aineiston joukossa on tarjolla monipuolisesti tietoa esimerkiksi rataverkon tasoristeyksistä merenkulun turvalaitteisiin, tieverkon osalta esimerkiksi joukkoliikenteen pysäkkidataa sekä tietoa tiestön melurakenteista.

Kokonaisuudessaan Väylän Paikkatietopalveluiden kokonaisuus sisältää laajasti aineistojen tallentamiseen ja siirtoon, sovellusten ja -palveluiden kehittämiseen sekä asiantuntijapalveluihin liittyvää työtä.

 

Lisätiedot:

Toimialajohtaja Milla Lötjönen
Sitowise Oy
p. 020 747 6631
milla.lotjonen(a)sitowise.com

Väylätietojen kehityspäällikkö Matti Pesu
Väylä
p. 029 534 3538
matti.pesu(a)vayla.fi