Sitowise täydessä vauhdissa

Asiakkaalle Sitowise tarjoaa entistäkin monipuolisempaa palvelua aidosti kuuntelevana kumppanina. Osaava henkilöstö on Sitowisen valtti ja voimavara. Siitä pidetään kiinni ja sitä myös tarvitaan koko ajan lisää.

Sitowisen yhdistymisprosessi sivuutti vuodenvaiheessa tärkeän merkkipylvään, kun Sitowise aloitti virallisestikin toimintansa rakennetun ympäristön täyden palvelun suunnittelu- ja konsultointitalona. Samalla uuden konsernin toimitusjohtajan tehtävät otti vastaan syyskuussa tehtävään nimitetty, aikaisemmin Sitossa Suunnittelu- ja konsultointipalvelujen liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2016 toiminut DI Markus Väyrynen.

Siton ja Wisen yhdistymisestä tiedotettiin maaliskuussa ja vaikka vajaa vuosi on kahden  arvostetun konsulttialan asiantuntijayrityksen integraatiolle lyhyt aika, prosessi on Markus Väyrysen mielestä sujunut hyvin. – Siitä suuri kiitos kuuluu tietysti integraatiotyöhön osallistuneille vastuuhenkilöille, jotka ovat aikaa säästämättä vieneet yhteisiä asioita eteenpäin. Nyt yhteiset toimintatavat ja -mallit on sitten siirrettävä käytäntöön, hän painottaa.

Yhdessä tulosta tekemään

Sitowise on matalan organisaation yhtiö ja uuden syksyn 2017 aikana luodun strategian  laatimiseen onkin osallistunut koko henkilöstö. – Johtamiselle on hyvät lähtökohdat, kun yrityksellä on yhteinen, yhdessä luotu tavoite ja päämäärä. Tarkoitus on, että kaikki tietävät mihin ollaan menossa ja miksi, ja myös sisäistävät, mitä se omassa tekemisessä tarkoittaa, Markus Väyrynen kiteyttää. Strategian jalkauttaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen on yksi tuoreen toimitusjohtajan tärkeimmistä tehtävistä.

Tämä onkin aivan olennaisen tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa, jonka menestyminen on kiinni osaavan henkilöstönsä sitoutumisesta ja motivaatiosta. – Sitowisen vahvuus on henkilöstön osaamisessa. Kun keskitymme näiden asioiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, syntyy myös hyvää tulosta.

Sitowise on nykyisellään miltei 1300 pitkälle koulutetun asiantuntijan työpaikka. Rakentamisen noususuhdanne merkitsee, että hyville työntekijöille olisi ottajia muuallakin. Sitowisessa tiedetään, miten omista pidetään huolta ja heidät työssään tyytyväisenä.Tavoitteenamme on rakentaa alan parhaille osaajille innostava työpaikka, jossa nykyiset työntekijät viihtyvät ja muut pitävät houkuttelevana.

Sitowisessa työ on todella merkityksellistä. – Olemme rakentamassa ja kehittämässä yhteistä elinympäristöämme ja sitä kautta vaikutamme lukuisten ihmisten arkeen, Markus Väyrynen painottaa.

Siton ja Wisen yhdistymisen kautta on jo nyt auennut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia –mielenkiintoisa yhteisiä projekteja, jotka ovat tarjonneet asiantuntijoille uusia haasteita. Suuremmassa organisaatiossa avautuu myös entistä monipuolisempia urapolkuja.

Työssä viihtymisessä korostuu myös mahdollisuus vaikuttaa työympäristöön ja tapaan tehdä työtä. Sitowisessa tärkeää on luottamuksen ilmapiiri ja työympäristöön kuuluu joustavuus. Omaan työhön liittyvät päätökset pyritään pitämään mahdollisimman lähellä työntekijää itseään.

Sitowiseläiset ovat Markus Väyrysen mukaan itse parhaita oman työn asiantuntijoita.

Asiantuntijaorganisaatiossa on aina tilaa uusille kyvyille. Syksyllä toteutettiin onnistunut rekrytointikampanja ja alkaneen vuoden aikana aktiivista rekrytointia jatketaan. Markus Väyrynen sanoo, että erityisesti rakenne- ja geosuunnittelijoista on pulaa koko alalla, joten Sitowisen on osaajat houkutellakseen ja talossa pitääkseen yksinkertaisesti osoittauduttava kaikkia muita houkuttelevimmaksi työpaikaksi. Ja sen se aikoo tehdä.

Tänäkin vuonna halutaan rekrytoida kymmeniä uusia sitowiseläisiä.

Täyden palvelun talo

Siton ja Wisen yhdistymisen jälkeen talossa on tarjolla erittäin hyvä kokonaisuus infra- ja talorakentamisen asiantuntijapalveluja. Asiakkaat ovatkin jo päässeet hyödyntämään Sitowisen monipuolisia kokonaispalveluja. Ensimmäiset yhteiset projektit käynnistyivät itse asiassa jo loppukeväästä 2017.

–Monille asiakkaillemme mahdollisuus tilata monipuolinen kokonaisuus kerralla on erittäin tervetullut tilaisuus helpottaa omaa työtaakkaansa.

Sitowise kumppaneineen pystyy tarjoamaan asiantuntijapalveluita monialaisesti kaikkeen rakennetun ympäristön kehittämiseen.

Aivan kaikkea osaamista Sitowisesta ei vieläkään suoraan löydy. Näiden osalta hyödynnetään jatkossakin erinomaiseksi osoittautuneita kumppanuuspalveluja. – Useita osa-alueita, kuten esimerkiksi paloteknistä osaamista, haluamme kuitenkin jatkossa edelleen vahvistaa.

Edelläkävijänä digitalisaatiossa

Sitowisessa halutaan olla rakennusalaa parhaillaan mullistavan digitalisaation edelläkävijä.

­–Tiedon hallinnan menetelmät sekä suunnittelussa ja rakentamisessa kehittyvät nopeasti, kasvattavat tuottavuutta ja muuttavat toimialaamme.  Digitalisaation avulla otetaan isoja askeleita myös rakennetun ympäristön omaisuuden hallinnassa, kun suunnittelussa ja rakentamisessa sekä olemassa olevasta ympäristöstä kerättävää tietoa pystytään yhä paremmin hyödyntämään ylläpidossa ja sen suunnittelussa.

Digitaalisessa maailmassa välimatkat kutistuvat. Asiakkaat toimivat monilla paikkakunnilla, useassa maassa tai vaikkapa maailmanlaajuisesti. Markus Väyrynen sanoo, että siihen on myös Sitowisen venyttävä. – Meidän on oltava Suomessa maantieteellisesti kattava yritys ja pystyttävä palvelemaan asiakkaitamme paikallisesti. Meillä on myös toimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa ja niitä tulemme kehittämään myös jatkossa.

Teksti: Dakota Lavento