Sitowise suunnittelee Porvoolle elävämpää keskustaa

Porvoon kaupungille laadituissa kunnianhimoisissa suunnitelmissa torialue houkuttelee viihtymään ja sisääntuloväylä muuntuu näyttäväksi puistokaduksi.

Lokakuussa julkistetut Porvoon kaupungin kehittämishankkeet porautuvat kahteen kaupungin pitkäaikaiseen ongelmakohtaan: nykyisellään autojen valtaamaan torialueeseen ja kaupunkikehityksessä muiden alueiden jalkoihin jääneeseen sisääntuloväylään.

Kaupungissa on pistetty nyt kaupunkikeskustan kehittämisessä tuulemaan. Käynnissä on torin alueen ja Läntisen Mannerheiminväylän lisäksi myös Citymarketin korttelin kehittämishanke.

Sitowise on vastannut suunnittelusta kahdessa ensimmäisessä. Tori alueen suunnitteluhanke tehtiin yhteistyössä Arkkitehtitoimisto ALA Oy:n ja maisema-arkkitehtitoimisto MASU Planning Oy:n kanssa.

Torista kaupungin sydän

Porvoon kaupungilla on keskustan kehittämisen suhteen selkeät tavoitteet. Autojen ja linja-autoliikenteen valtaamasta torialueesta halutaan saada kaupungille todellinen sydän, joka houkuttelee viihtymään niin asukkaita kuin kaupungissa vierailijoitakin – vuodenajasta riippumatta. Perinteisen torikaupan ja kahviloiden lisäksi torille on suunniteltu tilaa myös tapahtumille.

2019_Torin_havainnekuva_lev800.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitowisen Porvoon kaupungille tekemässä visiotyössä Läntinen Mannerheiminväylä puolestaan muuttuu Porvoon puistokaduksi ja kytkeytyy osaksi keskustaa. Jos suunnitelmat toteutuvat, Rihkamatorilta johtaa promenadi kokonaan uudistetun Citymarketin korttelin Vanhan Porvoon Tori alueeseen yhdistäen.

Porvoon kaupunkikeskustaa uudistavista suunnitelmista osa on vasta idea-asteella – toisista on jo kaavaluonnoksia.

Näyttävä puistokatu 

Projektiarkkitehtina Porvoon Puistokadun visiotyössä toiminut Olga Airaksinen sanoo, että monista varsinkin ensimmäistä kertaa Porvooseen saapuvista kaupunki varmasti tuntuu alkavan vasta joesta ja sillasta.

Sitowisessä tehdyssä visiotyössä Porvoon ikävähkö sisääntuloväylä Läntinen Mannerheiminväylä muuttuu osaksi kaupunkikeskustaa, Porvoon Puistokaduksi.

Porvoon_sisaantulovayla_lev800.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitowisen kaupunkisuunnittelun osastopäällikkö, arkkitehti Ulla Kuitunen kertoo, että kaupunkisuunnittelutehtävänä uusi puistokatu oli varsin haastava. Tilaa oli varsin niukasti ja kun maankäyttöä haluttiin kuitenkin lisätä, toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen löytäminen aiheutti päänvaivaa. –Porvoon kaupungin kanssa päädyimme uudenlaiseen liikennejärjestelyyn, jossa tilaa saatiin kadun reilun mutkan ansiosta lisää. Näin alueelle saadaan lisää tonttitarjontaa.

Havainnekuvista näkee, miten suuren eron nykyiseen Porvoon Puistokatu mukanaan toisi: näyttävän, elämyksellisen saapumisen kaupunkiin.

– Olemme onnistuneet suunnittelemaan niin liikenteellisesti kuin kaupunkikuvallisestikin hyvän kokonaisuuden,
Ulla Kuitunen myöntää.

Puistokadun suunnittelun osalta kaupunki miettii, missä järjestyksessä alueita ryhdytään suunnittelemaan eteenpäin. Uuden Hornhattulantien risteykseen sijoittuvan ABC-palvelumyymälän rakentaminen on joka tapauksessa jo suunnitteluvaiheessa.

Luovaa liikennesuunnittelua

Porvoon keskusta- ja torialueen kehittämissuunnitelmia on valmisteltu vuodesta 2017 alkaen vuorovaikutuksessa asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja päättäjien kanssa.

Porvoon kaupungilla oli selkeä tavoite saada tori ajoneuvoilta, ts. pysäköinniltä ja bussiterminaalikäytöstä, nimenomaan ihmisten käyttöön.

Tuoreen asemakaavaluonnoksen ja viitesuunnitelman tekemisessä mukana ollut johtava konsultti Seppo Karppinen kertoo, ettei yhtälöstä ollut helppo saada toimivaa, kun busseja ei kuitenkaan voinut kokonaan siirtää muualle.

Ratkaisu on kekseliäs ja toimiva: linja-autojen pysäkit on hajautettu kaupunkipysäkkimäisesti katujen varsille. – Matkahuollon edustaja ihmettelinkin, miten olemmekin osanneet keksiä tällaisen torin sivuille hajautetun mallin, jota ei Suomessa ole missään vielä käytössä, Seppo Karppinen kertoo.

Pysäköintipaikat torilta poistettiin. Niitä löytyy keskustasta selvityksen mukaan riittämiin. muutenkin. Kadunvarsipaikoista luopuminen avaa torin reunalla oleville yrittäjille mahdollisuuden hyödyntää katutilaa terasseina ja hyötyä torin vilinästä.

Torista suunnitelmassa luodaan viihtyisä kaupunkitila. Lundin kauppakeskuksen eteen syntyy uusi puistikko ja ALA arkkitehtien visioima katosmainen paviljonkirakennus monenlaisille palveluille. Torin pinta saa elävän ja kiinnostavan kiveyksen. Paviljongin lisäksi tilaa on varattu kahdelle kioskille ja ulkonäyttämöalueelle, joka toimii myös pelialueena. Myös kaupungintalon edessä olevaa historiallista puistoa kohennetaan. Kaupalle tilaa löytyy torin keskellä. Suunnitelmiin kuuluu myös uusi kauppahalli torin vieressä.

Torin alueen jatkosuunnittelun pitäisi päästä alkamaan jo vuodenvaihteen tienoilla. 

Ulla Kuitunen, Olga Airaksinen ja Seppo Karppinen kehuvat Porvoon tavasta ajatella kaupunkikehitystä uudella tavalla.

–Porvoo on lähtenyt rohkeasti kehittämään kaupunkia useasta kohdasta samanaikaisesti. Näin saadaan synergiaetuja. Kaupungille pisteet siitä, että halutaan ravistella vanhoja tapoja tehdä asioita!   

teksti: Dakota Lavento