Sitowise Oy solmi yhteistyösopimuksen Oulun yliopiston sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa koulutus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämisestä

Sitowise Oy solmi yhteistyösopimuksen sekä Oulun yliopiston että Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa yhteistyön tiivistämisestä. Asiaan liittyvät yhteistyösopimukset allekirjoitettiin Oulussa tällä viikolla. Sopimuksissa kirjatut yhteistyöalueet koskevat koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa.

”Sitowise Oy haluaa rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä niiden oppilaitosten kanssa, joilla on keskeistä osaamista yhtiön edustamilla toimialoilla talo- ja infrarakentamisen suunnitteluun ja konsultointiin liittyen. Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat tärkeitä toimijoita ja yhteistyökumppaneita näillä osa-alueilla. Uskomme, että nyt solmitulla yhteistyöllä saamme enemmän aikaan ja voimme hyödyttää Oulun yliopistossa ja Oamkissa opiskeltavien opintojen ja suuntautumisvaihtoehtojen kehitystarpeita sekä Pohjois-Suomen rakennus- ja kiinteistöklusterin kehittymistä”, luonnehtii yhteistyötä Sitowise Oy:n aluejohtaja Kari Kuvaja.

”Kumppanuus ja yhdessä tekeminen on keskeinen osa uudistettua strategiaamme ja toimintamalliamme. Olemme luomassa monia uusia yhteistyömuotoja yritysten kanssa. Sitowise Oy on yksi kumppaneistamme, joiden kanssa haluamme olla tätä yhteistyörajapintaa kehittämässä. Tärkeää on, että yhteistyö näkyy koulutuksessa ja koskettaa suoraan myös opiskelijoita”, toteaa koulutuksesta vastaava vararehtori Helka-Liisa Hentilä.

”Oulun ammattikorkeakoulussa on Sitowisen toimialoihin läheisesti liittyen tarjolla rakentamistekniikan osastolla talonrakennus- ja infrarakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdot sekä energia- ja automaatio-osastolla LVI-tekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan ja energiatekniikan insinööritutkinto-ohjelmat. Sopimuksen kautta haluamme kehittää yrityksen ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä entistä monipuolisemmaksi ja pitkäjännitteisemmäksi. Koulutukseen saadaan lisättyä monimuotoisuutta ja opiskelijoille pystytään yritysten kautta tarjoamaan erilaisia mahdollisuuksia työharjoitteluun, opinnäytetöihin ja työelämään siirtymiseen”, tiivistää asian koulutuksesta vastaava johtaja Jyrki Röpelinen.

Lisätietoja:

Aluejohtaja Kari Kuvaja, Sitowise Oy, 040 579 8218
Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto, 0294 484 981
Ktki-johtaja Jyrki Röpelinen, Oulun ammattikorkeakoulu, 050 517 6759