Sitowise otti käyttöön BIM-kypsyysmittauksen

Sitowise on ottanut BIM-kypsyysmittauksen osaksi oman henkilöstön työn arviointia tänä vuonna. Tavoitteena on kartoittaa työyhteisön tietotaitoa tietomalleista ja niiden käytöstä työkaluna. Kartoitus auttaa myös suunnittelemaan kehitys- ja koulutustarpeita jatkossa.

Tänä vuonna arviointia tehdään Sitowisen infraliiketoiminnan yksiköissä, noin 20 osastolla eli lähes 500:lle henkilölle. Kypsyysmittaus tultaneen tekemään jatkossa säännöllisesti, jotta BIM-osaamisen kehittymistä voidaan seurata. Vastaavaa kypsyysnäytettä ja osaamisen seurantaa on alettu tehdä myös Sitowisen asiakkaille.

BIM kypsyysnäyte

Tietomallinnusosaaminen selville

BIM eli tietomallinnus tehostaa rakentamisen koko prosessia. Monipuolisen tietopankin hyödyt voivat jäädä käyttämättä, jos käyttäjät eivät osaa käyttää ja hyödyntää sen koko kapasiteettia. Siksi osaamisen arvioimiseen on luotu BIM-kypsyysnäyte: mittaristo, jolla voidaan arvioida tietomalliosaamista. Tarvittiin tapa mitata BIM-osaamisen nykytilaa ja kehittymistä jatkossa, Sitowisen johtava asiantuntija Juha Liukas kertoo.

Sitowisen kypsyysnäyte eli -arviointi on käytännössä arviointitilanne, jossa työntekijä täyttää itsearviointilomakkeen. Siinä arvioidaan omaa ja ryhmän osaamista. Sen lisäksi käydään ohjaajien kanssa keskustelu aiheeseen ja arviointiin liittyen. Tietomallikypsyyttä arvioidaan prosessin eri vaiheissa. Tasolla 0 tietomallia hyödynnetään vielä hyvin vähän tai ei lainkaan, taso 4 on jo täysin tietomallin avulla tehtävää työskentelyä rakennusprosessin eri vaiheissa.

Keskustelu on melkeinpä se hedelmällisin osuus arvioinnissa: miksi olemme tällä nykytasolla, ja miten tavoitetilaan päästään, osastopäällikkö Hannu Lammi sanoo.

Lammi ja Liukas ovat vetämässä Sitowisella parhaillaan käynnissä olevaa Infra-digiprojektia. Koko projektissa yleisenä tavoitteena on tehdä työn tekemisestä entistä sujuvampaa sekä kartoittaa ja tasoittaa mahdollisia työn tekemisen esteitä.

Tavoitteena on tehdä työn tekemisestä entistä sujuvampaa sekä kartoittaa ja tasoittaa mahdollisia työn tekemisen esteitä.

Arkinen työkalu vähentää virheitä ja säästää kustannuksissa

Jotta kypsyysnäytteen teettämisestä on optimaalinen hyöty, on ensin ymmärrettävä mistä puhutaan. Vaikka tietomalli on monelle päivittäinen työkalu, terminä BIM ei ole välttämättä vakiintunut arkikieleen. Joku voi jopa sanoa, että minä teen vain tätä työtä ja digijutut on sitten erikseen, Lammi toteaa.

BIM (Building Information Model) on tietomalli eli tietojen kokonaisuus, josta löytyvät sekä 3D-mallit että tiedon siirtyminen käyttäjiltä toisille, työvaiheesta ja ohjelmistosta toiseen koko rakennuskohteen elinkaaren ajalta.

Tietomallintaminen tukee virhettömämpää ja kustannustehokkaampaa rakentamista. Kun olemme tottuneita BIM-käyttäjiä, emme tuhlaa myöskään asiakkaan aikaa, Liukas tiivistää tietomallinnuksen hyödyt Sitowisen asiakkaalle.

Oppia tietomallinnuksen uranuurtajalta

Kypsyyskartoitus on osa käynnissä olevaa Sitowisen digitaalisuuden kehitysprojektia. Sen pohjana on Väyläviraston vuonna 2019 teettämä opinnäytetyö BIM-kypsyyden mittaamisesta. Työssä esitelty matriisi perustuu BIM-alan uranuurtajan Bilal Succarin kuvauksiin tietomallinnuksen tasoista.

Väylävirastossa on jo pitkään edistetty tietomallipohjaista toimintaa. Tietomallien hyötyjen mittaaminen on sielläkin koettu haasteeksi, minkä johdosta nykyinen BIM-mittaristo nyt luotiin ja otettiin Väylävirastossa käyttöön.

Meillä inframallinnuksia on tehty jo vuodesta 2010 lähtien. Pari vuotta sitten pohdimme, miten niiden käyttöä voisi mitata ja seurata. Tänä vuonna on testattu kypsyysmatriisia kymmeneen projektiimme. Niistä mitattu BIM-osaamisen taso on ollut keskiarvoltaan 1,5, mutta projektikohtaisesti tulos vaihtelee paljon. Tavoitteena on nostaa keskiarvoa, sillä meidän hankkeidemme tulisi nykyisellään olla vähintään tasolla 2, inframallintamisen johtava asiantuntija Tarmo Savolainen Väylävirastosta sanoo.

Samaa matriisia hyödyntää nyt myös Sitowise. Siinä missä Väylävirasto mittaa BIM-osaamista projektikohtaisesti, Sitowise arvioi osaamista yksiköittäin.