Sitowise mukana palkitussa vesijohtohankkeessa

FiSTT on palkinnut vuoden 2019 merkittävimpänä No-Dig-työnä vesijohtoporauksen Tampereen itäisen kehätien Vt9 alitse. Hankkeessa hyödynnettiin kaivamatonta tekniikkaa. Palkinto on tunnustus alan eteenpäin viemisestä, käytetystä tekniikasta sekä osapuolten yhteistyöstä. Me toimimme kohteen suunnittelijana.

Mikä kaivamaton tekniikka?

Erilaiset kaivamattomat tekniikat ovat hyvä vaihtoehto perinteisille auki kaivamalla tehtäville töille. Kaivamattomien tekniikoiden avulla voidaan saneeraus- tai uudisrakentamiskohteet toteuttaa usein halvemmalla, nopeammalla ja ympäristöystävällisemmällä tavalla. Myös erilaiset tilapäiset häiriöt alueen muille käyttäjille ja toimijoille, liikenteelle tai ympäröivälle asutukselle ovat usein pienemmät kuin auki kaivamalla tehtävissä työmaissa. Kaivamattomia tekniikoita voidaan hyödyntää laajasti vesihuoltoverkostojen sekä muiden infraverkostojen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Haluamme Sitowisessä kehittää jatkuvasti vastuullisuutta edistäviä ja ympäristöä säästäviä palveluitamme ja kaivamattomien tekniikoiden hyödyntäminen on osa tätä meidän palvelukehitystyötämme.

Palkittu päävesijohtohanke

Tampereen Vesi on rakentanut jo useamman vuoden Tampereen kantakaupungin läpi uutta päävesijohtoa, jonka rakentamisessa on aiemminkin hyödynnetty menestyksekkäästi kaivamattomia menetelmiä.

Voittanut kohde oli kuitenkin poikkeuksellisen vaativa. Vesijohdon reitti kulkee erittäin vilkkaasti liikennöidyn valtatien alitse ja poraaminen oli ainoa vaihtoehto vesijohdon rakentamiselle. Porausmatka oli kokonaisuudessaan noin 220 metriä ja maanpinnan muodot sekä rakenteet tien laidoilla haastoivat porauksen lähtö- ja päätepisteissä.

Matkan varrella maaperä aiheutti lisähaastetta, jonka vuoksi työnkulkua sekä käytettäviä tekniikoita jouduttiin vaihtamaan. Hankkeen osapuolet osoittivat hyvää yhteistyökykyä ja ammattitaitoa löytäessään kesken työmaan ilmenneeseen vaikeaan tilanteeseen ratkaisun, millä toivottu lopputulos saavutettiin.

NoDig_Alituspituusleikkaus_1166x616.jpg

 

Kohteen alituspituusleikkaus, ote rakennussuunnitelmasta.

 

Työn tilaaja oli Tampereen Vesi. Kohteen suunnittelijana toimi Sitowise Oy ja urakoitsijana Lännen Alituspalvelu Oy. Urakka valmistui kesällä 2019. Voittajan valitsee vuosittain FiSTT Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry. Onnittelemme yhteistyökumppaneitamme!

Lue lisää Sitowisen vesipalveluista täältä!