Sitowise mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Sitowise Oy siirtyy käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa Suomen toimipisteissään. Uusiutuvaa energiaa on aurinkoenergialla, tuulivoimalla, vesivoimalla tai bioenergialla tuotettu sähkö. Sitoumus edistää kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita ja Suomen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita.

Kehitämme asiakasratkaisuja ja omia käytäntöjämme huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet yhä paremmin. Haluamme seurata ja minimoida myös oman toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia, vaikka merkittävimmät ympäristöteot tehdään asiakkuuksien ja projektien kautta.

”Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti haluamme tehdä konkreettisia tekoja sanojemme tueksi. Henkilöstömme ja muut sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullisia tekoja ja esimerkin näyttämistä. Tämä sitoumus on yksi askel kohti tavoitettamme olla toimialamme vastuullisin kumppani.”
Vt. toimitusjohtaja Pekka Eloholma

Kestävän kehityksen tavoitteet
Kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030) sisältää YK:n jäsenmaiden sopimia yhteisiä tavoitteita. Yhteensä 17 erilaista tavoitetta tähtäävät turvaamaan hyvinvoinnin ympäristölle kestävällä tavalla ja poistamaan äärimmäisen köyhyyden. Ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Yhteiskuntasitoumus
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050” on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Siinä julkishallinto ja eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Joulukuussa 2018 auennut Sitoumus2050.fi on verkkopalvelu, jossa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita.

Sitowisen sitoumus & lisätietoa

suomi2050.jpg