Sitowise mukana Keilaniemen uuden maamerkin suunnittelussa

Espoon Keilaniemen alue uudistuu lähivuosina. Alueelle on nousemassa Suomen korkein, 158-metrinen toimisto- ja hotellitorni ja sen yhteyteen kongressi-, ravintola- sekä kahvilatilat.  Tornin päävuokralaiseksi on asettumassa KONE Oyj. Rakentamisen myötä alueelle muodostuu merkittäviä ja hyvin vaativia kaupunki-infraan liittyviä töitä, joiden suunnittelusta vastaa Sitowise.

Kuva: SARC arkkitehtitoimisto

Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteena on muuttaa alue iltaisin ja viikonloppuisin autiona olevasta työpaikkakeskittymästä eläväiseksi kaupunkikeskukseksi, joka tarjoaa puitteet niin viihtyisälle merelliselle asumiselle kuin kaupallisille palveluillekin. Tavoitteena on toteuttaa runsaat 100 000 k-m² toimisto-, hotelli-, liike- ja asuntorakentamista Keilaniemen metroaseman sekä Raide-Jokerin päätepysäkin välittömään läheisyyteen.

Hankkeesta vastaa Regenero Oy, joka on rakennusyhtiö YIT:n ja kiinteistökehitysyhtiö HGR Property Partnersin yhteisyritys.

Sitowise vastaa hankkeessa katu- ja kunnallistekniikan suunnittelusta, geo- ja rakennesuunnittelusta, liikenne- ja ympäristösuunnittelusta sekä pysäköintilaitoksen kokonaissuunnittelusta. Alun konseptisuunnitteluvaiheen projektipäällikkönä toimii Sitowisessä Marja Oittinen ja rakentamisvaiheessa Pasi Pekkala. Molemmat ovat kokeneita konkareita laaja-alaisten infrahankkeiden läpiviennissä.

Sitowise on ollut aiemmin mukana monissa merkittävissä kaupunkikehityshankkeissa mm. Kalasatamassa ja Keski-Pasilassa. ­– Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme olla mukana suunnittelemassa tätä mielenkiintoista kaupunkikohdetta, toteaa Sitowisen Infra -liiketoiminta-alueen johtaja Jannis Mikkola. Suunnittelu tulee olemaan haastavaa alueen sijainnin sekä meren läheisyyden takia.

Perustusolosuhteet Keilaniemessä ovat vaikeat. Alueella on pehmeä pohjamaa ja tulevat rakenteet ovat osittain veden päällä. Vesitiiviyteen, tukiseinien rakentamiseen sekä rantarakenteisiin joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Meren viereen suunniteltua pysäköintilaitosta varten joudutaan kaivamaan ja louhimaan syvä kaivanto, joka ulottuu merenpinnan alapuolelle. Sen tiiviydestä huolehtiminen tulee olemaan yksi haastavimmista tehtävistä. Lisäksi on huomioitava, ettei työnmaan vieressä sijaitsevalle Keilaniemen metroasemalle aiheudu häiriöitä rakentamisesta.
Jannis Mikkola

Keilaniemen alueen uudistuessa myös Fortumin tornitalo eli ns. Raaden hammas saneerataan nykyaikaisiksi toimistotiloiksi. Sen päävuokralaiseksi tulee talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys Accountor.  YIT toteuttaa hankkeen ja Sitowise vastaa rakennuksen rakennesuunnittelusta.

Rakentamisen pitäisi valmistua kokonaisuudessaan vuoteen 2025 mennessä.