Sitowise kouluttaa yhdessä oppilaitosten kanssa tulevaisuuden infrasuunnittelijoita

Tulevaisuuden infra-ammattilaiset perehtyvät tietomallin käyttöön sitowiseläisten opastuksella. Aalto-yliopiston ja Metropolian opiskelijat suunnittelevat Kehä I:n kohteita mahdollisimman oikeanlaisessa projektiympäristössä.

Matti Heikkilä, Frans Horn ja Josefiina Saarnikko ovat olleet mukana antamassa Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun infra-alan opiskelijoille tietomallintamisen opetusta.

Sitowise on järjestänyt projektipohjaisia tietomallintamisen kursseja Aalto-yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun infran opiskelijoille jo muutaman vuoden ajan erinomaisella menestyksellä.

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kurssit ovat olleet mielenkiintoisia ja hyvin työelämään valmistavia.

–Sellaista palautetta olemme tietysti toivoneetkin, tuumaa yhtenä kouluttajana kursseilla toimiva Sitowisen tiedonhallintapalvelujen palvelupäällikkö Matti Heikkilä tyytyväisenä.

- Projektikursseilla on tarkoitus nimenomaan harjoitella digitaalisten työkalujen käyttämistä ja projektiosapuolten kanssa työskentelyä mahdollisimman todentuntuisessa projektiympäristössä.
palvelupäällikkö Matti Heikkilä

Malli koulutukseen talon sisältä

Sitowise tunnetaan infran ja rakentamisen tietomallintamisen edelläkävijänä. Kehityksen kärjessä pysyminen on luonnollisesti edellyttänyt talon sisäisen laajamittaisen koulutusohjelman kehittämistä ja toteuttamista. Eri-ikäisille, urakehityksessään eri vaiheessa oleville ja tietomallinnusvalmiuksiltaan eritasoisille infran ammattilaisille on pyritty löytämään vuosien mittaan mahdollisimman innostavia ja tehokkaita tapoja oppia uutta.

Talon sisällä saatujen hyvien kokemusten jälkeen on tuntunut luontevalta tarjota mahdollisuutta tietomallipohjaisen suunnittelun ja työskentelyn oppimiseen myös tulevaisuuden infraosaajille.

Sitowisen tietomallintamisen kehityspäällikkö Ilkka Tieaho kertoo kaivanneensa itse Aalto-yliopistossa opiskellessaan nimenomaan käytännönläheistä tietomallintamisen projektiopetusta. – Olemmekin hyödyntäneet koulutuksen kehittämisessä kaiken sen, mitä vaille olemme itse aikanaan jääneet, hän naurahtaa.

Käytännönläheistä opetusta

Aalto-yliopiston Georakentamisen maisteriopiskelijoiden projektikurssi ”Project Course in Geoengineering” on professori Leena Korkiala-Tantun mukaan osa pitkää yhteistyön jatkumoa Sitowisen kanssa. –Kun uusi maisteriohjelma käynnistyi vuonna 2016, huomasimme, että emme pystyisi tällaista projektikurssia yksin toteuttamaan siinä muodossa kuin halusimme.

Aalto-yliopistossa projektikurssi on järjestetty nyt kaksi kertaa. Kurssilla on kerrallaan kahdeksan viidennen vuoden opiskelijaa, tämänkeväisellä kurssilla on sekä Spatial Planning and Transportation Engineering että Geoengineering -maisteriohjelmien opiskelijoita. Kurssi on viiden opintopisteen arvoinen.

Metropoliassa opiskelijat ovat neljännen vuoden infraan suuntautuneita opiskelijoita. Syksyisin järjestettäviä kursseja on ollut kolme kertaa ja kursseilla on ollut 15 opiskelijaa kerrallaan. Metropoliassa kurssi on 10 opintopisteen arvoinen.

Leena Korkiala-Tantun mielestä projektikurssin suurin hyöty on sen käytännönläheisyydessä. – Opetus on meillä kuitenkin enimmäkseen teoreettista, hän huomauttaa. – Projektikurssilla opiskelijat saavat käyttää juuri niitä työkaluja, joita todellisessakin suunnittelutyössä käytetään ja suunnitella todellisessa suunnittelukohteessa opettajinaan juuri kyseisessä kohteessa työtä tekevät suunnittelijat.

Kaikkiaan projektikurssilla opettaa Sitowisesta yhdeksän opettajaa ja asiantuntijaa. Aalto-yliopiston kurssin vetovastuu on Sitowisen Tieosastolla työskentelevällä asiantuntija Josefiina Saarnikolla. Esimerkiksi kalliosuunnittelua opettaa kalliosuunnittelija Frans Horn ja tiesuunnittelua tiesuunnittelija Juuso Virtanen.

–Projektikurssi järjestetään myös opiskelijoiden kannalta oikeassa vaiheessa, juuri ennen diplomityön tekoa, joten siinä voidaan hyödyntää kaikki siihen mennessä hankittu osaaminen, Leena Korkiala-Tanttu kertoo.  

Oikeassa suunnittelukohteessa

Yliopisto-opettaja Henry Gustavsson painottaa, että opiskelijoiden kannalta on todella hienoa päästä suunnittelemaan todelliseen, työn alla olevaan projektikohteeseen.

Tarkoituksena on harjoitella digitaalisten työkalujen käyttämistä ja projektiosapuolten kanssa työskentelyä mahdollisimman oikeanlaisessa projektiympäristössä.

2019_AaltoKehaI_2_lev1000.jpg

Projektikoulutuksen maastomalliaineisto on Kehä I:n päästä Keilaniemen-Hagalundin kohdalta.

– Metropolian opiskelijoiden teemana oli syksyllä suunnitella työaikaiset tiejärjestelyt. Aallon kurssilla kahdella ryhmällä oli hieman erilaiset lähtötavoitteet ja  kurssiin kuuluu tietomallipohjaisen tiesuunnittelun lisäksi geoteknisten ratkaisujen suunnittelu Maarinsolmun pehmeikköalueella sekä Hagalundin kallion tunnelin rakentamiseen liittyvien kallioteknisten selvitysten ja alustavien suunnitelmien laatiminen, Matti Heikkilä kertoo.

Projektikurssiin kuuluu luentoja sekä maanantaisin järjestettävä neljän tunnin harjoitus. Suunnittelutyötä ja laskentaa tehdään ryhmässä omalla tietokoneella. Aalto-yliopiston opiskelijoilla kurssiin kuului myös työmaakäynti tammikuun lopulla, jolloin tutustuttiin suunnittelukohteeseen.

Opiskelijat käyttävät tietomallintamiseen Novapointia. Koulutuksessa on mukana myös Novapoint-suunnitteluohjelmiston Suomen edustaja Civilpoint Oy, joka tarjoaa tietomallipalvelimen käytön ja ylläpidon. Geoteknisessa suunnittelussa käytetään mm. Civilpointin Geocalcia.

Opetuksessa hyödynnetään kaikkea sitä kokemusta, joka tietomallintamisen opetuksesta ja opiskelemisesta on Sitowisessa kerätty vuosien kuluessa. Esimerkiksi erittäin hyödyllisiksi oppimisen kannalta havaittujen opetusvideoiden tekeminen aloitettiin Sitowisessa jo viitisen vuotta sitten jo CityCad-opetusta varten. Eri ohjelmistoja varten tehtyjen videoiden kehittämiseen onkin Sitowisessa käytetty paljon aikaa ja vaivaa eikä niistä suotta olla ylpeitä. Ilkka Tienahon mukaan video-opetus nosti tietomallintamisen oppimisen aikanaan aivan uudelle tasolle.

Molemminpuolista hyötyä

Sitowise hyötyy toki myös itse tietomallinnusopetukseen tulevaisuuden infraosaajien kouluttamisesta. Oman talon sisäinen koulutus pysyy opetusta kehitettäessä väkisinkin ajan tasalla, kun aineistoa hyödynnetään luonnollisesti myös talon sisäisissä koulutuksissa.

–Ala kehittyy todella nopeasti, että on todella vaikea pysyä perässä. Osaajista on jatkuvasti pulaa. Haluamme myös saada nykyisin jo töissä olevat suunnittelivat hallitsemaan tietomallinnustyökalujen käytön entistä paremmin, Ilkka Tieaho huomauttaa.

Hän toivookin, että työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä saataisiin tämän kaltaisten projektien kautta luontevalla tavalla edelleen tiivistettyä.

Teksti: Dakota Lavento