Sitowise jatkoi kasvuaan ja laajensi toimintaansa Ruotsiin vuonna 2019

Sitowise-konsernin kasvu jatkui vuonna 2019. Vuonna 2019 yrityksen pro forma -liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia nousten 159 miljoonaan euroon (135 M€). Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja käyttökate oli 12,9 % (12,5 %) liikevaihdosta. Konsernin asiantuntijoiden määrä kasvoi yli 1700 henkilöön. Sitowisen tavoitteena on olla alan vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön rakentamisessa.

”Tavoitteemme on saavuttaa 200 miljoonan liikevaihto vuonna 2022. Viime vuoden kannattava kasvu sekä vuodenvaihteen vahva tilauskantamme vievät meitä kohti tätä tavoitetta. Erityisen tärkeää onnistumisemme kannalta on, että sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyytemme on hyvällä tasolla”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Eloholma.

Kasvumahdollisuudet vastuullisessa rakentamisessa

Sitowise-konserni panostaa liiketoiminnassaan vastuullisuuteen ja on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alan vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön rakentamisessa.

”Kasvu syntyy vastuullisuudesta. Sekä asiakkaidemme että ympäröivän yhteiskunnan tarve älykkäille, vastuullisuuteen pohjautuville konsultointi- ja suunnittelupalveluille lisääntyy jatkuvasti. Kaupungistuvassa yhteiskunnassamme, jossa ympäristökysymysten ratkaiseminen vaatii uudenlaista ajattelua, kiinteistö- ja rakennusalalla on keskeinen rooli. Me vaikutamme merkittävästi siihen, miten ihmiset elävät ja liikkuvat, mikä luo osaamisellemme kasvavaa kysyntää”, Eloholma jatkaa.

 

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja

Kasvu syntyy vastuullisuudesta. Kaupungistuvassa yhteiskunnassamme, jossa ympäristökysymysten ratkaiseminen vaatii uudenlaista ajattelua, kiinteistö- ja rakennusalalla on keskeinen rooli.
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja

Laajentumista myös Ruotsin markkinoille

Sitowise-konserni laajentui vuonna 2019 Ruotsiin. Konserniin liittyi Tukholman, Göteborgin ja Uppsalan alueilla toimiva Byggnadstekniska Byrån Ab sekä Örebron alueella toimiva K&S Construct Ab. Yritysostojen kautta Sitowise -konserni sai 155 uutta rakennetekniikan suunnittelijaa.

”Lähdemme Ruotsissa vuoteen 2020 vahvasta asemasta niin rakennesuunnitteluosaamisen kuin maantieteellisen peiton osalta. Tavoittelemme kannattavaa kasvua rakennetun ympäristön suunnittelumarkkinassa sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla.”

Suomessa Sitowise vahvisti asemiaan kuudella yrityskaupalla muun muassa ympäristötutkimusten sekä sairaala- ja ammattikeittiösuunnittelun ja korkean rakentamisen suunnittelun alueilla.

Tavoitteena listautumisvalmius vuoden 2020 loppuun mennessä

Konserni julkaisee 31.12.2019 päättyneen tilikauden FAS-tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen viimeistään 9.4.2020. Sitowisen tavoitteena on saavuttaa listautumisvalmius vuoden 2020 lopussa.

 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Pekka Eloholma puh. + 358 50 555 5590
Talousjohtaja Heidi Karlsson puh. +358 40 759 3320

Sitowise tarjoaa asiakkailleen kaikki rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointipalvelut. Yrityksessä työskentelee 1700 asiantuntijaa, joista noin 1500 Suomessa ja loput Ruotsissa, Virossa tai Latviassa. Sitowise on edelläkävijä, jonka strategisena tavoitteena on olla asiakkailleen vastuullisin, parhaan asiakaskokemuksen tarjoava kumppani hyvinvoivan elinympäristön rakentajana.  Yrityksen onnistumisen perustana on voimakkaasti arvo-ohjautuva, työssään viihtyvä ja siitä innostunut, osaamistaan kasvattava henkilöstö. Sitowisen omistaa Intera Partners ja yrityksen noin 200 avainhenkilöä.

SITOWISE-KONSERNI 1.1.2019 – 31.12.2019 avainluvut (FAS)

 Sitowise-konsernin avainluvut 2019

 

 

 

 

Pro forma -luvut sisältävät konsernin kaikki yhtiöt ja ostetut yritykset kuin ne olisivat olleet osana konsernia koko sen tilikauden, jolloin yritysosto on tapahtunut. Pro forma -luvuissa ei ole esitetty ’ei-jatkuvia’ toimintoja.

Lisäksi pro forma -käyttökatteesta on oikaistu yritys- ja rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut, yhteensä vuonna 2019 noin 1,9 (1,0) miljoonaa euroa, sekä myös vuonna 2018 osakkuusyrityksen osakkeiden myynnistä syntynyt myyntivoitto ja vuonna 2019 tytäryritysosakkeiden myynnistä syntynyt myyntitappio.

Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain:

 Sitowise-konsernin liikevaihdon jakauma 2019