Sitowise ja Metropolia hakevat tiiviillä yhteistyöllä osaavaa työvoimaa rakennusalalle

Sitowise ja Metropolia  syventävät ja laajentavat jo pitkään jatkunutta yhteistyötään 24.8.2018 solmitulla laaja-alaisella yhteistyösopimuksella. Yhteistyön keskiössä on rakennusalan nykyisten toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden tuottaminen alalle, työvoiman saatavuuden parantaminen sekä ajankohtaisten jatko- ja pätevöitymiskoulutusten kehittäminen ja tuottaminen. Yksi keskeinen yhteistyön tavoite on löytää työelämän tarpeisiin vastaava kaista Sitowisen henkilöstön osaamisen edelleen kehittämiseen. 

Sitowise ja Metropolia allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Kuvassa vasemmalta Jorma Säteri, Anne-May Asplund, Markus Väyrynen ja Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Tarkoituksena on myös vahvistaa mielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa Sitowisesta systemaattisesti alan parasta työpaikkaa rakentavana työnantajana muun muassa erilaisten yhteisten tapahtumien avulla. 

Rakennusala kehittyy kovaa vauhtia. Hankkeet ovat entistä monimuotoisempia, tekniikka on haastavampaa ja uusia menetelmiä, laitteita sekä rakenne- ja järjestelmäratkaisuja otetaan käyttöön kovaa vauhtia. Oppilaitosten ja rakennusalan tiivis yhteistyö on olennaista, että opetuksen sisältö kehittyy yhdenaikaisesti alan kanssa, myös esimerkiksi muuttuneiden pätevyysvaatimusten osalta.

”Metropolia on ollut hieno kumppani Sitowiselle. Jo vuosia jatkuneen yhteistyömme aikana olemme yhdessä kouluttaneet satoja sitowiseläisiä ja luoneet uusia erityisosaamisalueita palvelevia opintokokonaisuuksia, jotka ovat hyödyttäneet paitsi meitä ja henkilöstöämme myös auttaneet tarkentamaan varsinaisten tutkinto-ohjelmien sisältöä alan kehittyvien tarpeiden mukaan. Nyt solmittu yhteistyösopimus jatkaa tätä vuorovaikutteista osaamisen vaihtoa liiketoiminnan ja koulutuksen välillä”, Sitowisen toimitusjohtaja Markus Väyrynen toteaa tyytyväisenä. 

”On hienoa, että aiempi pitkäjänteinen yhteistyö opetuksessa ja täydennyskoulutuksissa konkretisoituu myös uuden työelämäyhteistyösopimuksen myötä, joka mahdollistaa entistäkin syvemmän yhteistyön rakentamisen myös muilla Metropolian toimialoilla”, iloitsee Metropolian Rakentamisen ja arkkitehtuurin osaamisaluepäällikkö Mika Lindholm.

”Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi infra-alan tietomallikoulutuksessa, jossa Sitowisen asiantuntijat ovat tuoneet uusinta tietämystään rakennusalan tutkinto-opiskelijoille. Myös rakennusalan ja uutena avauksena tietotekniikka-alan innovaatioprojektit ovat olleet erinomainen yhteistyömuoto”, jatkaa Lindholm. 

”Yhteistyö Sitowisen kanssa opettaa meitä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja auttaa kehittämään uusia tapoja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Sitowisen tarpeisiin kehitettyjä koulutussisältöjä on viety sekä tutkintokoulutuksiin että avoimiin täydennyskoulutuksiin. Terve talo -koordinaattorikoulutus on hyvä esimerkki hedelmällisestä yhteistyöstä. Sitowisen sitoutuminen mahdollisti tämän tärkeän koulutuksen käynnistämisen”, kuvailee Metropolian Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri yhteistyökuvioita. 

Lue lisää – esimerkki yhteistyöstä käytännössä: 
YAMK-tutkinto työn ohessa

Lisätietoja

Anne-May Asplund
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Sitowise Oy
etunimi.sukunimi@sitowise.com, p. 045 657 9566

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 040 548 5429

Mika Lindholm
Osaamisaluepäällikkö, Rakentaminen ja arkkitehtuuri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi, p. 050 341 2246

www.metropolia.fi