Sitowise Design – Toimivia ja viihtyisiä kaupunkeja muotoilun keinoin!

Kaupungit voivat muotoilua hyödyntämällä parantaa kilpailukykyään ja luoda asukkaille toimivaa ja elämyksellistä arkea. Tänään avattu Sitowise Design -sivusto esittelee näkökulmiamme kaupunkeihin ja muotoiluun. 

Kaupunkien tiivistyessä on yhä tärkeämpää huomioida erilaisten ihmisten tarpeet ja suunnitella ratkaisuja, jotka luovat toimivaa, viihtyisää ja kokemuksellista ympäristöä.

Parhaiten tämä toteutuu hyödyntämällä muotoilun käyttäjälähtöisiä ja luovia ratkaisumalleja tukevia työtapoja sekä muotoiluajattelun periaatteita. Ennakkoluuloton visio ja kokeilevuus yhdistetään projektin teknistaloudellisten vaatimusten kanssa arvoa tuottavaksi lopputulokseksi. Meillä Sitowisellä ratkaisujen älykkyys ja kestävyys on kaiken tekemisemme ytimessä.

Kauppakeskus AINOA, väliaikaisen opastuksen suunnittelu. Asiakkaana LähiTapiola, 2019. 

Muotoilun monialainen osaajayhteisö

Sitowise Design on Sitowisen oma visuaalisten ja luovien alojen muotoiluammattilaisten yhteisö. ”Sitowisen monialaisuus rakennetun ympäristön toimijana näkyy myös muotoilun alalla. Yhteisö kokoaa muotoilua eri näkökulmista lähestyviä osaajiamme yhteisen sateenvarjon alle”, kertoo Sitowisen muotoilupäällikkö Matias Halmeenmäki.

Sitowise Designissa on mukana muun muassa arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, muotoilun, palvelumuotoilun ja ulkovalaistuksen osaajia. ”Teemme luonnollisesti yhteistyötä myös Sitowisen ja yhteistyöorganisaatioidemme osaajien kanssa sovelluskehittäjistä ja siltasuunnittelijoista vuorovaikutusasiantuntijoihin. Uskomme, että luova ajattelu yhdistettynä huippuluokan tekniseen osaamiseen ja asiantuntemukseen luo erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen rakentamiselle”, kertoo Sitowisen kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö Ulla Kuitunen.

Byströmin talo, Oulun kaupunki, 2018, ulkovalaistus.

Tänään avattava verkkosivusto esittelee asiakastarinoiden kautta näkökulmiamme kaupunkeihin, muotoiluun ja visuaaliseen suunnitteluun. Kerromme muun muassa 5G-tukiaseman suunnittelutyöstä Helsingissä, katualueen osallistavasta suunnittelusta Mikkelissä sekä Tuusulan pyöräilybrändin rakentamisesta. Muotoilua hyödynnetään myös digipalveluiden kehittämisessä: kerromme esimerkiksi Väylälle toteutetun tietojärjestelmän käyttöliittymäsuunnittelusta ja palvelumuotoilusta.

Sivustolla on mukana seuraavat osa-alueet. 

  • Brändäys ja opastussuunnittelu
  • Digitaaliset palvelut & käyttäjäkokemus
  • Kaupunkisuunnittelu & arkkitehtuuri
  • Maisema-arkkitehtuuri
  • Palvelumuotoilu & strateginen suunnittelu
  • Tuotesuunnittelu & teollinen muotoilu
  • Ulkovalaistussuunnittelu
  • Virtuaalimallit ja simulaatiot

Suppilo, sähköinen järjestelmä, Väylä, 2018.

Muotoilu on jo osa kaupunkien strategiaa

Sitowise Design on enemmän kuin osiensa summa. Jokainen osaajamme tuo pöytään oman erityisasiantuntijuutensa. Monialaiset tiimit mahdollistavat poikkitieteellisen ja syvällisen tarkastelun asiakkaan haasteiden ratkaisemiseksi. Haluamme toimia asiakastamme ymmärtävästi ja asukkaiden puolestapuhujina tulevaisuuden kaupunkiympäristöjä muovatessa.

Panostus muotoiluun kannattaa. Esimerkiksi Helsingin ja Lahden kaupungeilla muotoilu on osana kaupunkistrategiaa. Kaupungit voivat muotoilua hyödyntämällä parantaa kilpailukykyään ja mahdollistaa asukkaille toimivampia palveluita. Hyvin suunnitellussa rakennetussa ympäristössä on sujuvampaa ja miellyttävämpää liikkua ja elää.

>>Siirry Sitowise Design -sivustolle 

>>Seuraa Sitowise Design -yhteisöä Instagramissa