Seinäjoen asemanseudun strateginen yleissuunnitelma julkistettu

Sitowisen laatima strateginen yleissuunnitelma Seinäjoen asemanseudun tulevaisuudesta on julkistettu – esittelytilaisuudet keräsivät yli satapäisen yleisön.

Seinäjoen asemanseutu uudistuu voimakkaasti. Nykyisin vajaasti hyödynnetty suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoen keskustassa.

Keskustan ja aseman alueen läheinen kytkös on Seinäjoella vahvuus.
Martti Norja kaavoitusjohtaja

Potentiaalia palveluiden kehittämiselle on paljon, sillä aseman kautta kulkee vuosittain noin 800 000 matkustajaa ja luvun ennustetaan nousevan. Asemanseudulle esitetään monipuolisia toimintoja kuten asumista, kauppaa, toimitiloja, hotelli sekä monitoimiareena. Areena soveltuu monenlaisiin seminaareihin, messuihin ja kulttuuritapahtumiin ja sen etuna ovat yhteydet sekä synergia hotellin ja muiden palveluiden kanssa. Esitetty kauppagalleria on puolestaan luonteeltaan nopean asioinnin kauppakeskus, jossa korostuu toisaalta myös viihde ja ruoka. Kauppagallerian keskeinen aulatila on samalla ”asemahalli”, sillä kaiken keskiössä asemalla ovat luonnollisesti matkaketjut. Katetusta linja-autoterminaalista pääsee vaihtamaan junaan tai taksiin tulevaisuudessa kuivin jaloin.

– Laadukas katumiljöö aukioineen houkuttaa asioimaan jalkaisin ja pyörällä, mikä edistää kaupungin elävyyttä ja palveluiden kysyntää, tiivistää projektipäällikkö arkkitehti Jenni Lautso.

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita on suunnitelmassa edistetty monin tavoin. Asemanseudun suunnitelmassa on hahmotettu sijainti alikulkuyhteydelle Pohjan kaupunginosasta keskustaan. Uusi yhteys on samalla pyöräilyn laatukäytävä. Alikulun kautta kuljetaan tulevaisuudessa myös veturitallien alueelle, joka kehittyy pitkällä tähtäimellä kulttuuritoimintoja painottavana alueen keskuspuistona.

Yleissuunnitelma sai positiivisen vastaanoton sidosryhmiltä sekä asukkailta. Erityiskiitosta sai kaupunkimaisuus, tapahtuma-areenan sijoittuminen aseman alueelle sekä avoin ja osallistava suunnitteluprosessi.

Yleissuunnitelman laatiminen on ollut yli vuoden mittainen monialainen kokonaisuus. Työn ovat tilanneet Seinäjoen kaupunki, VR Group Oy sekä Liikennevirasto. Monialaiseen Sitowisen johtamaan suunnittelutiimiin on kuulunut mm. kaupan, strategisen konseptoinnin, liikenteen, maiseman, melun ja ympäristökysymysten asiantuntijoita. Yleissuunnittelun jälkeen käynnistyy alueen kaavoitus. Alikonsultteina työssä ovat olleet Realprojekti Oy sekä Voodoo Associates Oy.