REDI on Vuoden Työmaa 2017 – Sitowise mukana suunnittelussa

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttaman REDIn työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa -kilpailussa ykköspalkinnolla. Sitowisellä on ollut merkittävä rooli alueen suunnittelussa.

Työmaata arvioitaessa huomiota kiinnitettiin mm. hankkeen laajuuteen, työmaan johtamiseen ja sen myötä hyvän yhteistyön toteutumiseen ja tiedon hallintaan, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen, riskien hallintaan sekä tietomallin hyödyntämiseen. Vuoden Työmaa -palkinto kohdentui kauppakeskustyömaalle, mutta kokonaisuudessaan REDIin rakentuu liiketiloiltaan 64 000 neliön kauppa- ja elämyskeskuksen lisäksi Suomen korkeimmat asuintalot.

Sitowise suunnittelemassa Kalasatamaa

Kalasataman keskus -projekti käynnistyi Helsingin kaupungin järjestämällä hankekilpailulla vuonna 2009. Kilpailun voitti vuonna 2011 SRV Rakennus Oy, jonka kumppanina kokonaisvaltaisesta infrasuunnittelusta vastaa Sito. Wise Group Finland on ollut mukana hankkeessa rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastuksilla.

Kalasataman keskus valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin vuonna 2022. Se tulee toimimaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Asukkaita Kalasataman kaupunginosaan tulee noin 20 000. Kalasataman keskuksen alueelle metroaseman ympärille nousee 23-33 kerroksisten tornitalojen keskittymä REDI. Lisäksi keskukseen rakennetaan kalliopysäköintilaitos, kolme maanalaista kerrosta huoltoa varten, liiketiloja sekä hotelli- ja toimistotorni. REDI-kauppakeskus avautuu ensi syksynä.

Kalasataman keskuksen liiketilojen, asuintornien ja pysäköintilaitokset sekä yleisten alueiden suunnittelukohde on yksi Suomen vaativimmista korkean rakentamisen kohteista. Siton suunnittelun osuus on merkittävä sisältäen Kalasataman keskuksen yleisten alueiden katu-, raitiotie- katuympäristö-, liikenne-, vesihuolto-, rakenne-, silta-, kallio- ja pohjarakennussuunnittelun.

Metro rakentamisen tiellä – Kalasataman metrosillan siirto

REDIn rakennusurakka alkoi mittavilla maanrakennustoimenpiteillä ja massansiirroilla, jotka piti sovittaa niin, ettei metroliikenne häiriintynyt.

Metroradan siirtäminen uudelle Kalasataman keskuksen läpi kulkevalle sillalle oli yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa. Rakentamistapa oli normaalista täysin poikkeava johtuen metrosta, siltapaikalla olevista metron vaihteista ja kalliosta, jota poistettiin 25 metriä siltakannen alta.

Rakentamisvaiheet lyhyesti:

  • Siltakannen rakentaminen radan sivussa
  • Työtunnelin louhiminen siltapaikan alle 25 metriä sillan alapuolelle
  • Liikennekatko, jolloin louhittiin pintakerros ja siirrettiin kansi paikoilleen väliaikaisille tuille
  • Pystykuilujen louhinta alhaalta tunnelista sillan alle
  • Tukien rakentaminen sillan alle
  • Tuennan siirto väliaikaisilta tuilta lopullisille tuille
  • Kallion louhinta tasolle -15m (merenpinnan tasosta)
  • Kauppakeskuksen neljän kellarikerroksen ja kahden kauppakerroksen rakentaminen sillan alle
  • Radan kattaminen meluvaikutusten pienentämiseksi

Siirtotyö katkaisi metroliikenteen vain yhdeksäksi päiväksi Kulosaaren ja Ruoholahden välillä. Kaikki työvaiheet oli suunniteltu lähes minuutin tarkkuudella. Vastaavia siltasiirtoja on tehty Suomessa aikaisemminkin, mutta ei koskaan näin massiivista. Lisäksi siirtomatka, 17 metriä, oli poikkeuksellisen pitkä. Kalasataman silta on 130 metriä pitkä ja painaa ilman raiteita ja sepeliä noin 2600 tonnia. Siltasuunnittelusta on vastannut Jussi Luokkakallio ja Mikko Tuominen Sitosta. Siirron toteutussuunnittelusta tunkkijärjestelmineen vastasi Sami Rantala Rantalan toimistosta. Louhintojen suunnittelusta ja lujituksista on vastannut Jannis Mikkola ja Anders Koponen Sitosta.

Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen maa- ja kalliorakennustöiden valvonnasta on vastannut Esa Kiiski Sitosta.

Katso video Kalasataman sillan siirrosta.

Kun logistiikka sujuu, niin rakentaminenkin sujuu

Työmaan sijainti vilkkaassa liikenteen solmukohdassa aiheuttaa omat haasteensa rakentamiselle. Sito on vastannut logistiikkaoperaattorina siitä, että Kalasatamassa on ollut hyvä asua ja työskennellä samalla kun työmaa pyörii vieressä tehokkaasti ja aikataulussa. Logistiikkaoperaattorin toimintaa on johtanut Sitossa Jussi Pesonen.