Rakennuttajat valvovat Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhintaurakkaa

Valtava, syvälle kallion sisälle valmistuvan Tampereen ja sen ympäryskuntien yhteisen keskuspuhdistamon rakentaminen on haastava louhintahanke. Kokeneelle projektipäällikkö Harri Veholalle se on kuitenkin vain projekti muiden joukossa.

Kahdenkymmenenkuuden vuoden urakointitausta, työskentely Tampereen rantatunnelin aluevastaavana sekä Mikkelin uuden parissa antavat varmuutta selvittää mitä tahansa vaativimmassakin louhintaurakassa eteen tulee. Harri Vehola toteaakin tyynesti, että vaikka Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhintaurakan kakkosvaiheessa päästäänkin käsiksi varsin vaativiin rakenteisiin, kokonaisuudessaan hanke ei suinkaan ole hankalimmasta päästä.

Ympäristömielessähän sijainti on suorastaan erinomainen. Työmaa sijaitsee jotakuinkin keskellä metsää, vaikka asutusta onkin katselmusalueen rajan sisäpuolella.
projektipäällikkö Harri Vehola

Maanalaiset kalliopuhdistamot ovat rakentamisen aikaisista haasteistaan huolimatta havaittu hyviksi ratkaisuiksi niin meillä Suomessa kuin lähialueillakin. Käytössä sellaiset ovat jo Helsingin Viikinmäessä Turussa ja Tukholmassa. parhaillaan niitä rakennetaan paitsi Mikkeliin, myös Espoon Blominmäkeen.

Tampereelle ja sen ympäryskunnille yhteistä keskuspuhdistamoa rakentaa kuntien yhdessä omistama Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Mittava hanke on jaettu osiin ja myös louhintaurakat kilpailutetaan erikseen. Valvonnasta vastaa kummassakin louhintaurakassa kuitenkin Sito Rakennuttajat.

Lokakuun alussa käynnistyneen Louhintaurakka Ykkösen voitti YIT Rakennus Oy. –Tässä urakassa louhitaan työtunnelit: kaikkiaan 60 000 kiintokuutiota tunnelilouhintaa ja 60 000 kiintokuutiota avolouhintaa. Tammikuun alussa tarkoituksenamme on päästä tunnelin louhintaan Sulkavuoren työtunneleissa ja helmikuun alussa mäen toisella puolella Huoltotunnelissa. Keväällä käynnistyvät tunnelin lujitustyöt, Harri Vehola kertoo.

Tällä hetkellä työmaalla on kolmisenkymmentä työntekijää.

Merkittävä tehtävä

Harri Vehola on työmaalla täyspäiväisesti ja vastaa louhintaurakoiden valvonnasta. Se ei vielä anna oikeudenmukaista käsitystä hänen työpanoksensa merkityksestä työmaalla. Hänen työsarkaansa kuuluvat esimerkiksi urakan aikataulussa pysymisen ja työn laadun, määräystenmukaisuuden sekä logistiikan toiminnan ja luonnollisesti työturvallisuuden varmistaminen.

Turvallisuuteen työmaalla paneutuvat myös kerran viikossa, vuoroviikoin työmaalla vierailevat Sitowisen turvallisuuskoordinaattorit, projektipäälliköt Sami Tiisala ja Petri Ruokolainen. – Tarkoituksena on varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori näkee tilanteen aina tuorein silmin ja havaitsee työturvallisuuspuutteet herkemmin, Sitowisen Infrarakennuttamisen toimialajohtaja Jouni Maidell kertoo.

Mittavat louhinnat

Ensimmäinen louhintaurakka on valmis kesän lopussa. Koko Sulkavuoren jättimäisen keskuspuhdistamohankkeen mittakaavasta kertoo muuten hyvin, että se kattaa kokonaisuudesta vain vajaat 20 prosenttia. Koko ykkösvaiheen urakan kuluessa louhetta tulee syntymään kaikkiaan noin 220 000 irtokuutiometriä, mikä tarkoittaa 20 000 kuorma-autollista arvokasta kiviainesta pois kuljetettavaksi. Valtatie 12 -työmaalle ja Tampereen Lielahteen kuljetettavan kiviaineksen päälle rakennetaan tulevaisuudessa raitiotietä ja mahdollisesti kokonaan uusi asuinalue, Hiedanrannan Järvikaupunki. Louhetta ajetaan myös kaupungin muihin kohteisiin.

Toisessa, kesään 2021 jatkuvassa louhintaurakassa louhitaan sitten muun muassa varsinaiset puhdistamotilat. Puhdistamoaltaat vievät todella paljon tilaa. Biologisia puhdistamoaltaita on rinnakkain neljä. Kunkin pituus 60 metriä, leveys 22 metriä ja korkeus pohjalta holvin lakeen noin 20 metriä. Yhden linjaston kokonaispituus on noin 280 metriä.

Puhdistamo on rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva aktiivilietelaitos, jossa jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Puhdistettu jätevesi desinfioidaan UV-käsittelyllä.

Kapasiteettia pitkäksi aikaa

Louhintojen päätyttyä päästään rakentamaan puhdistamon sisätiloja ja louhimaan varsinaista poistotunnelia. Poistoputki laskee Pyhäjärveen. Ensimmäiset jätevedet voidaan ottaa sisään vuoden 2023 lopussa. Vuonna 2040 puhdistamossa käsitellään jo arviolta 430 000 tamperelaisen, kangasalalaisen, lempääläläisen, pirkkalalaisen, vesilahtilaisen ja ylöjärveläisen jätevedet.  Jätevettä puhdistetaan keskimäärin n. 100 000 m3 vuorokaudessa.

Kuluvan vuoden kustannustasolla Sulkavuoren keskuspuhdistamon kustannusarvio on n. 300 M€.

Valmistelutöissä tekemistä

Ennen kuin Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhintatöihin päästiin, työmaa-alueella oli tietysti tehtävä melkoisesti valmistelutöitä. Pääurakoitsijana oli YIT Infra Oy. Sitowise pääsi näyttämään osaamistaan pilaantuneiden maa-ainesten kunnostustöiden käsittelyssä – alueella kun oli ollut jo vuosikymmeniä sitten suljettu kaatopaikka. Asiantuntijoina työstä vastasivat Ympäristöpalvelut osaston apulaisosastopäällikkö Tomi Pulkkinen sekä vanhempi suunnittelija Kalle Putula.

Katso video: Keskuspuhdistamo - katsaus 11/2018