Raide-Jokerin rakentaminen käynnistyy

Raide-Jokeri-allianssin Big Roomissa työ käy entistä hektisemmäksi, kun uuden pikaraitioyhteyden rakentaminen pääsee vauhtiin. Sitowisen suunnittelijat ovat mukana luomassa suomalaisittain uutta infraa.

Hankkeen substanssiohjauksesta vastaava vanhempi asiantuntija Noora Salosen voi sanoa viettävän työpäiviään aivan Raide-Jokeriallianssin ytimessä. Pitäjänmäkeen rakennetussa Big Roomissa työskentelee vaihtelevasti yli satakunta henkeä allianssin väkeä: suunnittelijoita sekä palvelutuottajien ja tilaajien työntekijöitä.

Raide-Jokeri-allianssin tilaajia ovat Helsingin ja Espoon kaupungit, palveluntuottajia puolestaan urakoitsijat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy (entinen VR Track Oy) sekä suunnitteluorganisaatioita Sitowise Oy, Ramboll Finland Oy ja NRC Group Finland Oy. Sitowise on mukana Raide-Jokerin katu-, liikenne-, ympäristö-, melu- ja tärinäsuunnittelussa sekä geo-, rata-, tunneli-, silta- ja rakennesuunnittelussa.

Suunnittelun vaativuudesta ja mittakaavasta kertoo paljon se, että Raide-Jokeria on suunnittelemassa Noora Salosen arvion mukaan pelkästään yli sata sitowiselaista, kun kaikki erikoissuunnittelijatkin otetaan huomioon. Tietenkään he kaikki eivät keskity täysipäiväisesti pelkästään tähän yhteen kohteeseen. Moni kuitenkin. – Vaikka minunkin työpöydälläni on edelleen myös muuta suunnittelua, 90-prosenttisesti työaikani kuluu Raide-Jokerin parissa. Eikä se aika todellakaan käy tylsäksi, Noora Salonen vakuuttaa.

Hieno mahdollisuus

Noora Salonen sanoo, että infrasuunnittelijalle Raide-Jokerin tapainen kohde on palkitseva kokemus ja uralla lähes ainutlaatuinen mahdollisuus. Sellaisia ei välttämättä montaa eteen ehdi tulla. Pelkästään mittakaavaltaan pikaraitiotie on häkellyttävä. Se on suurimpia käynnissä olevia infrahankkeita ja tulee jättämään jälkensä pääkaupunkiseudun infraan, karttaan, maankäyttöön ja sitä myöten asumiseen sekä ihmisten arkiseen elämään pitkäksi aikaa.

Täytyy myös muistaa, että emme rakenna pelkästään pikaraitiotietä, vaan muokkaamme samalla toimivammaksi laajalti myös muuta infrastruktuuria kuten pyörätieverkostoa.
Vanhempi asiantuntija Noora Salonen

Työssä ollaan tietenkin aivan uuden äärellä, sillä vastaavaa ei Suomessa ole koskaan aikaisemmin tehty. Helsingin keskikaupungin ratikkaan pikaraitiotietä ei Noora Salosen mukaan edes voi verrata.

–Meillä ei siten ole käytettävissä valmiita suunnitelmia ja tyyppipiirustuksia, joita noudattaa.

Allianssi on toki katsastanut Keski-Euroopan pikaraitioteitä. Suomalaiset olosuhteet ovat tunnetusti kuitenkin hyvin toisenlaiset. 

Noora Salonen sanookin, että allianssimallilla työskentely on osoittautunut kullan arvoiseksi.

–Kun tehdään töitä ja kehitetään ratkaisuja yhdessä, voidaan jo suunnitteluvaiheessa varmistaa, että suunnitelmat ovat toteutusvaiheessa toimivia. Voimme innovoida helpommin, halvemmin ja nopeammin toteutettavia ratkaisuja. Onneksi yhteistyö allianssin kesken onkin sujunut loistavasti.

Rakentaminen käynnistyy

Pikaraitiotien rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuun alussa samanaikaisesti useasta kohteesta sekä Helsingissä että Espoossa.

Ensimmäisiä työvaiheita ovat työnaikaisten liikennejärjestelyjen rakentaminen, maaleikkaukset ja johtosiirrot. Haastavimpia rakennuskohteita tulevina vuosina ovat muun muassa Huopalahden aseman alikulkutunneli sekä Sellon alue Leppävaarassa.
Pitäjänmäen ja Pajamäen kohdalla Raide-Jokeria varten rakennetaan uusi tunneli.

Pikaraitiotien liikennöinti alkaa tämänhetkisen aikataulun mukaan kesäkuussa 2024. Ennusteiden mukaan Raide-Jokeri kuljettaisi jo vuonna 2030 yli 90 000 matkustajaa päivässä.

Kustannusarvio pikaraitiotien toteuttamiselle on 386 miljoonaa euroa marraskuun 2018 hintatasossa.

2019_RJ_vaiheistuskartta_lev800.jpg

Raide-Jokeria ryhdytään rakentamaan kesäkuussa ja rakentaminen etenee vaiheittain.

Teksti: Dakota Lavento