Oikeanlainen pintakäsittely tuo kiinteistönomistajalle säästöjä

Rakennusten laatua arviodaan usein näkyviltä pinnoilta. Ulkoasun lisäksi pintakäsittelyllä on kuitenkin tärkeä rooli myös rakennusten suojaamisessa. Sitowisesta löytyy laaja-alaista pintakäsittelyn osaamista kaikenkokoisiin kohteisiin.  Jussi Tapola tuntee pinnat ja monenmoiset pintakäsittelyt.

– Mikään kohde ei ole liian pieni tai suuri, Sitowisen pintakäsittelytekniikan erityisasiantuntija Jussi Tapola painottaa. – On kyseessä sitten kestävän, päärakennukseen väritykseen sointuvan julkisivumaalin löytäminen taloyhtiön roskakatokseen tai stadionin kaikkien pintaratkaisujen valitseminen, samalla innolla ryhdymme ongelmaa ratkomaan.

20180126_JussiTapola_katolla_lev500.jpg

 

Syyskuun alussa 2017 Sitowisen asiantuntijoiden joukkoon liittynyt Jussi Tapola, 34, ehti työskennellä toistakymmentä vuotta maaliteollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä neuvonnasta suunnitteluun ja tekniseen myyntiin. Voi hyvin sanoa, että hän tuntee niin rakennusten julkisivuissa kuin sisäpinnoissakin käytettävät pinnoitteet ja maalit paremmin kuin omat taskunsa.

Rakennuksen pintakäsittelyt pitävät sisällään kuitenkin paljon maaleja enemmän. – Niihin kuuluvat kaikki, minkä nähdä ja mitä voi koskea: sisällä vaikkapa muovimatot ja julkisivuissa kuparikatteet.

Pintakäsittelyillä rakennukselle tuodaan tietynlainen visuaalinen ilme. Niillä onkin tärkeä osa käyttäjäkokemuksen luomisessa, vaikkakaan rakennus sinänsä ei, kuten Jussi painottaa, niiden varassa seiso tai kaadu. – Kauniit, toimivat pinnat parantavat aina viihtyvyyttä merkittävästi.

Luonnollisestikaan pintakäsittely ei ole pelkkää kaunista pintaa. Sillä voidaan myös parantaa käsiteltävän materiaalin ominaisuuksia kulutuksen- tai korroosionkestävyydestä palo-ominaisuuksiin.

"Suunnittelun ja toteutuksen kannalta on hyvin tärkeää tietää tarkalleen, mitä pintakäsittelyratkaisuja aiemmin on tehty, jotta niiden päälle voidaan rakentaa uusi, kestävä korjausratkaisu."
pintakäsittelytekniikan erityisasiantuntija Jussi Tapola

Uudenlaista palvelua

Sitowisessa on jo pitempään haluttu panostaa pintakäsittelypalveluihin, sillä niille on ollut selkeä tarve. Asiantuntemukselle on ollut kysyntää sekä asiakaskunnassa että oman talon sisällä.

Hankkeissa pintakäsittelyn asiantuntijat vastaavat suunnittelun teknisestä toimivuudesta ja arkkitehdit visuaalisesta ilmeestä. – Meidän vastuullamme on suojaus, heidän vastuullaan se, miltä rakennus näyttää, Jussi kiteyttää. 

–Tavoitteena on tietysti saada absoluuttisesti paras ratkaisu. Tällaista ei tietääkseni ole ollut aikaisemmin tarjolla ”suurissa insinööritoimistoissa”.

Jussi Tapola toivoo, että pintakäsittelyä pidettäisiin yhtenä suunnittelun tärkeänä osasena heti alusta asti erityisesti korjausrakentamisessa. – Suunnittelun ja toteutuksen kannalta on hyvin tärkeää tietää tarkalleen, mitä pintakäsittelyratkaisuja aiemmin on tehty, jotta niiden päälle voidaan rakentaa uusi, kestävä korjausratkaisu.

Sitowisen pintakäsittelypalvelun asiantuntijoiden työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi esitutkimukset, suunnittelu, työmaa-aikainen valvonta sekä laadunvarmistukset.

Heikkotasoiset, työselostukset aiheuttavat luonnollisesti ongelmia.  – Puutteelliset maalaustyöselostukset vaikeuttavat urakoitsijan työtä. Riski erimielisyyksille ja tyytymättömyydelle työn jäljen suhteen kasvaa. 

Alalla on myös kasvavaa tarvetta puolueettomalle laadunvarmennukselle. – Esimerkiksi peltikaton maalauksessa tarvitaan usein ulkopuolinen taho varmistamaan korroosionestoon riittävä maalin kalvopaksuus.

Elinkaarisäästöjä tiedossa

Vaikka pintakäsittely on rakennusosa muiden joukossa, niiden huolto tahtoo unohtua. Esimerkiksi ikkunoiden huoltomaalaus tai peltikaton maalaus vain jäävät tekemättä. – Kun sitä sitten on riittävän monta kertaa siirretty, onkin pakko uusia koko rakennusosa, kun pelkkä huoltomaalaus enää riitäkään.

Pinnoille tulisikin tehdä huoltosuunnitelma aikataulutettuine huoltokäsittelyineen.

Jussi Tapola muistuttaa, että kaikille pintakäsittelyille on olemassa oma huollon aikajänteensä. Hyvällä suunnittelulla ja kiinteistönpidolla säästöjä on saatavissa riskejä ottamatta.

–Kunnossapitovälejä voidaan jopa pidentää, kun pintakäsittelyt on alun perinkin suunniteltu ja toteutettu huolella ja rakennuksen käyttö ja muut pintakäsittelyn kestoon vaikuttavat tekijät otettu huomioon. Hyvin ylläpidetyt pintakäsittelyt  pidentävät suurempien rakennusosakokonaisuuksien ja lopulta koko rakennuksen elinkaarta, Jussi Tapola lupaa.

Kaikkeen tähän Sitowisen pintakäsittelyn asiantuntijoilta saa apua, oli kyseessä sitten minkälainen toimistorakennus, taloyhtiö tai ostoskeskus tahansa.

Työtä kaikenlaisten pintakäsittelyn asiantuntemusta edellyttävien kohteiden parissa tuoreella sitowiselaisella piisaa. Nurmijärven Rajamäellä asuvalla Jussi Tapolalla riittää tekemistä myös vapaa-ajalla, siitä pitävät huolen hänen 9- ja 5-vuotiaat tyttärensä sekä vapaa-ajan harrastukset suunnistus ja golf.

teksti: Dakota Lavento