Päästöt haltuun - tavaraliikenne kohti kestävämpää huomista

Liikenteen osuus Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Tästä valtaosa aiheutuu tieliikenteestä. Yleisen ilmastotietoisuuden ja liikenteen päästöjen sääntelyn lisääntyessä myös kuljetusala kääntää omat katseensa liikenteen kestävien ratkaisujen hakemiseen.

Jotta tilanteeseen voidaan tarttua, on saatava jotakin kättä pidempää: lukuja, tuloksia, käyriä. Nykytilan lisäksi tarvitaan ennusteet, tavoitteet ja mittarit, jotta toimenpiteiden vaikutukset voidaan todeta.

Sitowise tarjoaa tarvittavat keinot liikenteen päästöjen laskemiseen sekä yksittäiselle kuljetusketjulle että maantieteelliselle alueelle. Teemme myös päästöskenaarioita muuttuviin tulevaisuuden näkymiin.

Päästöt Tampereelta Duisburgiin

Yksittäisen kuljetusketjun päästöjen laskeminen on tarpeellista silloin, kun yritys haluaa selvittää päästöt esimerkiksi nestemäisen liikennepolttoaineen kuljettamiselle säiliöautolla Porvoosta Kuopioon tai vaikkapa kontin kuljettamiselle Tampereelta raiteita pitkin Raumalle ja sieltä laivalla Rotterdamin sataman kautta edelleen rekalla Duisburgiin Saksaan.

Päästöt voidaan laskea koko kuljetusketjun ajalta, kuljettiinpa matka sitten laivalla, lentokoneella tai millä tahansa yhdellä tai useammalla kulkutavalla. Laskelmissa huomioidaan myös kuljetuskaluston mahdollinen tyhjänä liikkuminen paluukuljetuksissa.

Päästöjen tarkastelu aluetasolla on paikallaan vaikkapa silloin, kun halutaan selvittää maakunnan ulkomaankaupan kuljetusten hiilidioksidipäästöt kuljetusmuodoittain maakunnassa, Suomessa ja merikuljetuksissa.

Kun muutos on pysyvä tila, miltä näyttää tulevaisuus?

Entäs, jos hankitaankin isompi auto ja saadaan suurempi kuorma kyytiin? Mahtuisiko kohteeseen edes ajamaan niin isolla autolla? Vai kannattaisiko vaihtaa sähköautoon? Minkälaiset olisivat päästöt silloin?

Laskennassa voidaan tehdä skenaarioita esimerkiksi yrityksen ajoneuvojen vaihtamisesta tilavuudeltaan suurempiin ajoneuvoihin tai dieselmoottoristen jakeluajoneuvojen vaihtamisesta sähkökäyttöisiin jakeluajoneuvoihin.

Alueellisella tasolla skenaarioissa voidaan huomioida tulevat hankkeet, kuten uudet teollisuuslaitokset tai infrastruktuurin parantamishankkeet. Kun otetaan mukaan vielä väestöennuste, talouden kehittyminen ja kaupungistuminen, saadaan skenaarioista oiva työkalu tämän päivän kestävien ratkaisujen tekemiseen.

Sitowisen aikaisempia päästölaskentaprojekteja ovat muun muassa Suomen meriliikenteen tavarakuljetusten päästölaskentamallit (MERIMA-mallit) ja Etelä-Suomen logistiikkavisio 2030.

Tutustu logistiikkatiimimme palveluihin!