Mika Laurikainen luotsaa Sitowisen Kiertotalous ja hankehallinta -toimialaa

Kestävästä kehityksestä innostunut Mika Laurikainen haluaa auttaa asiakkaita vahvistamaan liiketoimintaansa kiertotalouden avulla.

Muutaman kuukauden työkokemuksen jälkeen uusi toimialajohtaja on ilmiselvästi sekä työpaikastaan että tehtävästään innoissaan. Energiaahan uuden opettelu tuo mukanaan – varsinkin, kun huomaa olevansa oikea henkilö tehtävään, ja jokainen työpäivä avautuu eteen täynnä mielenkiintoisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Mika Laurikainen tuli maaliskuun puolivälissä vetämään hankejohtamisen liiketoiminta-alueen Kiertotalous ja hankehallinta -toimialaa. Toimialaan kuuluvat kiertotalouden, hankehallinnan ja Maapörssin liiketoiminnat. Asiakkaille tarjotaan palveluja esimerkiksi maamassojen ja purkutuotteiden kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Lisäksi toimialalla koordinoidaan isoja aluerakennus- ja monialahankkeita. 

Sitowiseen hammaslääkäripalveluja tarjoavasta PlusTerveys Oy:stä siirtynyt Mika Laurikainen vastasi entisessä työssään rakennuttamisesta, kiinteistönhallinnasta, hankinnoista sekä toimipisteiden Sote-valmisteluista.

Mika Laurikaisella on kokemusta myös konsulttina työskentelemisestä. Ennen PlusTerveys Oy:tä hän konsultoi yrittäjänä Suomessa toimivia Franchising-ketjuja, ja työskenteli hotellien ja ravintoloiden liikepaikkahankinnan ja rakennuttamisen kehittäjänä Restelissä. Lisäksi hän työskenteli pitkään McDonald’sin palveluksessa monissa eri tehtävissä, viimeiseksi kiinteistö- ja kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Kun kaikki loksahtaa

Johtotehtäviä on hyville tyypeille useinkin tarjolla, mutta kaikki ne eivät ole tietenkään yhtä kiinnostavia. Sitowiseen Mika Laurikaisen houkutteli paitsi erityisen mielenkiintoinen tehtävä, myös vahva tunne, että juuri tähän tehtävään hän oli tismalleen oikeanlainen henkilö. Sellaisia mahdollisuuksia ei aivan joka päivä tule vastaan.

Toimialalla on monipuolinen kattaus kiinteistöalaan ja rakennuttamiseen liittyviä palveluja ja toimintoja, joista Mika Laurikaiselle oli jo ehtinyt kertyä vankkaa kokemusta. Työssä pääsee myös konkreettisesti edistämään kiertotaloutta. Kysymys on todellisesta mahdollisuudesta vaikuttaa. –Kiertotalous liittyy kaikkiin Sitowisen toimialoihin tavalla tai toisella, hän huomauttaa.

Uusien haasteiden vastaanottamista harkinneesta Mika Laurikaisesta oli tuntunut vahvasti siltä, että hänellä oli juuri sellaisia johtajan taitoja ja ominaisuuksia, joille edelleen integraatiovaiheessa olevalle ja dynaamista kasvua hakevalle Sitowiselle olisi käyttöä.

– Minulla on monipuolinen ketju- ja konseptijohtamisen tausta ja ymmärrän nopeasti kokonaisuuksia, hän kertoo.

Toimialajohtajana Mika Laurikaisen tärkein tavoite on auttaa toimialalla työskenteleviä asiantuntijoita keskittymään oman ammattitaitonsa kehittämiseen turvallisessa ja motivoivassa työilmapiirissä.

Haluan tukea huippuammattilaisiamme tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja saattamaan heidän osaamisensa asiakkaittemme käyttöön. Uskon vahvasti ihmisten kanssa ja ihmisten kautta vaikuttamiseen. Edustan mielestäni sellaista palvelevaa johtamistyyliä, jossa arvot, tavoitteet ja toimintatavat määritellään yhdessä.
Toimialajohtaja Mika Laurikainen

Mika Laurikainen kertoo, että vastaanotto on ollut mitä mainiointa. –Minulla on johdon tuki kehittää ja kasvattaa toimintoja kannattavasti. Sekä alaiset että kollegat ovat viestineet, että hyvällä polulla ollaan!

Sitowise kiertotaloutta edistämässä

Vasta muutaman kuukauden talossa työskennelleellä tulee paljon uutta eteen ja Mika Laurikainen kertookin kysyvänsä mielellään – jopa kyllästymiseen saakka – miksi kysymyksiä.

Jos liikepaikkahankinta ja rakennuttaminen olivat hänelle varsin tuttua puuhaa aikaisemminkin, on maamassojen ja purkutuotteiden kierrätyksessä ollut uutta opeteltavaa. Sitowise on jo pitkään panostanut kiertotalouden vahvistamiseen rakentamisessa konsultoimalla asiakkaita parhaiden menetelmien löytämiseksi.

–Optimaalisessa tapauksessa esimerkiksi ylijäämämaa-ainesten hyödyntäminen suunnitellaan jo maankäytön suunnitteluvaiheessa. Meillä on pitkä kokemus kaikenlaisista kaavoituksen ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä selvityksistä.
 

Käytännön ratkaisu ylijäämämaa-aineksen kierrättämisen optimointiin on Maapörssi, digitaalinen alusta, jossa kaivuumaalle löytyy uutta käyttöä helposti ja nopeasti, on auki 24/7.

–Lanseerasimme juuri urakoitsijoille ja kuljetusliikkeille tarkoitetun MaaApp-kuljetussovelluksen, kuljettajien työkalun, joka toimii älypuhelimessa tai tabletissa. Kunkin maa-aineskuljetuksen tiedot siirretään sovellukseen nouto- ja vastaanottopaikkoineen ja kuljetustietoineen. Sovellus luo automaattisesti sähköisen, Maapörssin sivuilta reaaliaikaisesti ladattavan tai tulostettavan siirtoasiakirjan. Tiedot voi siirtää myös yritysten omiin toiminnanohjausjärjestelmiin tai Exceliin.

Kiertotalous on selvästikin uudelle liiketoimintajohtajalle suorastaan sydämen asia, josta hän puhuu mielellään pitempäänkin. – Haluamme tälläkin tavoin olla vahvistamassa ja kehittämässä asiakkaidemme liiketoimintaa.

Kierrätys ja luontosuhde fokuksessa

Myös vapaa-ajalla kierrätys on usein uuden toimialajohtajan mielessä. – Pohdin luonnon voimavarojen oikeanlaista käyttämistä sekä kierrätyksen ja kuluttamisen problematiikkaa. Haluan olla mukana auttamassa paremman luonnontilan jättämisessä tuleville sukupolville.

Mika Laurikaiselle luontosuhde on tärkeä. Hän harrastaa perheen ja ystävien kanssa patikointia ja luonnossa olemista. – Viime elokuussa teimme upean retken ystävien kanssa Norjaan Stabbursdalenin kansallispuistoon ja kävimme mm. Nordkapissa.

Teksti: Dakota Lavento