Hanke Louhi piirtää Kruunusiltojen digitaalista tilannekuvaa

Kruunusillat-raitiotie on yksi lähivuosien laajimpia infrahankkeita Helsingissä. Hanke yhdistää kymmenen kilometrin raitiotieyhteydellä ja kolmella uudella sillalla Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kymmenien eri toimijoiden, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja virkamiesten hanke vaatii tehokasta digitaalista tiedonhallintaa, jotta osapuolilla on helposti saatavilla ajantasaiset tiedot hankkeen sujuvaksi toteuttamiseksi.

Kruunusillat - Louhi Hanke Karttapalvelu

Kruunusiltojen kokoavana kartta- ja paikkatietopalveluna toimii Sitowisen Hanke Louhi -karttapalvelu. ”Hanke Louhi tarjoaa allianssihankkeen toimijoille ajantasaisen digitaalisen tilannekuvan ja aineistoalustan. Tavoitteena on taata helppo pääsy aineistoihin, keskitetty tiedonhallinta ja tiedon löydettävyys. Louhesta näkee nopeasti ajan tasalla olevia aineistoja useammasta eri lähteestä, mikä helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä”, kertoo projektipäällikkö Arla Hillner Sitowiseltä.

Kruunusiltojen Hanke Louhi -palvelua käyttävät esimerkiksi kaupungin työntekijät, teleoperaattorit, sähkösuunnittelijat, maisemasuunnittelijat, geoteknikot, hankkeen urakoitsijat, projektinjohto sekä projektin johtoryhmä.

Hanke Louhessa visualisoidaan rakentamisen edistymistä, mahdollistetaan hankeosapuolten vuorovaikutus sekä tarjotaan hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja aineistoja hyödynnettäväksi yksinkertaisen karttanäkymän avulla.
Tia Kokkonen, vanhempi asiantuntija, Sitowise

Hanke Louhi -palvelu on tarkoitettu hankkeen toimijoiden käyttöön, mutta asukkaiden kannalta olennaiset aineistot on saatavilla myös julkisena.

”Hanke Louhessa visualisoidaan rakentamisen edistymistä, mahdollistetaan hankeosapuolten vuorovaikutus sekä tarjotaan hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja aineistoja hyödynnettäväksi yksinkertaisen karttanäkymän avulla", kertoo Sitowisen vanhempi asiantuntija Tia Kokkonen

”Käytämme samaa palvelua myös muun muassa Raide-Jokerin tiedonhallinnassa. Asiantuntijat arvostavat esimerkiksi aineistojen löytymistä yhdestä paikasta sekä mahdollisuutta vertailla erilaisia aineistoja nopeasti. Louhi antaa ajantasaisen kokonaiskuvan hankkeen tilanteesta", kertoo vanhempi asiantuntija Liisa Kemppainen Sitowiseltä.”

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja Sitowise Oy. Yhteyden rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2021.