Lisää voimavaroja Smart City- kehitykseen

Älykaupunkisovellukset, liikkumisen palvelut ja jopa autonomiset kulkuneuvot ovat lyhyessä ajassa siirtyneet futuristien PowerPoint-esityksistä osaksi kaupunkikehitystä ja suunnittelijoiden työhön. Sitowise vahvistaa asemaansa kehityksen kärjessä panostamalla kehitystä vauhdittaviin paikkatietojärjestelmiin.

Helmikuussa Sitowisen Smart City liiketoiminta-alueen johtajana aloitti Teemu Virtanen.

Liiketoiminta-alue on uusi ja se kattaa Sitowisen paitsi liikenteen palvelut, myös rakennetun ympäristön omaisuudenhallintaa ja liikenteen prosesseja digitaalisilla palveluilla uudistavat tietopalvelut.

–Ne palvelut, jotka älykästä kaupunkiympäristöä muodostavat sekä tietopalvelut, jotka niiden mahdollistamiseksi tarvitaan, Teemu Virtanen selventää.

 Järjestelyn juuret ovat Sitowisen ja paikkatietoa hyödyntäviin tietojärjestelmäpalveluihin erikoistuneen Dimenteq Oy:n yhdistymisessä. Vuonna 2007 perustetussa tietotekniikan palveluyrityksessä työskenteli 37 tietotekniikan huippuammattilaista kolmessa toimipisteessä Helsingissä, Salossa ja Turussa. He kaikki kuuluvat nykyisin Sitowisen vahvuuteen.

Dimenteqiläisten tiedonhallinnan asiantuntijoiden mukana Sitowiseen tulee runsaasti voimavaroja ja kokemusta, joita voidaan hyödyntää kaikenlaisissa asiakkaiden hankekohtaisissa projekteissa. Luonnollisesti ammattilaisilta luonnistuu tietojärjestelmän rakentaminen asiakkaille aina esiselvityksistä käyttöönottoon ja jatkuvaan palveluun saakka.

Smart City -palvelujen kysyntä kasvaa

Teemu Virtanen sanoo, että rakennetun ympäristön tietopalvelujen ja digitaalisten palvelujen kysyntä on Suomessa voimakkaassa kasvussa. – Seuraavien vuosien aikana ne tulevat muuttamaan suunnittelun, rakentamisen ja liikkumisen toimintaympäristöä voimakkaasti.

Tiedon hallinnan merkitys on rakennetun ympäristön ylläpidossa aivan ratkaisevassa roolissa. Yhä monitahoisemmissa hankkeissa osapuolilta edellytetään monipuolista tietopalvelujen hallintaa ja tietoteknistä osaamista, jota asiakkaalla itsellään ei useinkaan ole.

Sekä infra- että talorakennushankkeissa tarvitaan tietojärjestelmäpalveluja koko hankkeen elinkaaren aikana suunnittelusta rakentamiseen ja käytön aikaiseen tiedon hallintaan.
Teemu Virtanen

Sitowise on panostanut jo pitkään vahvasti rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyviin palveluihin ja Dimenteqin ansiosta tavoite kehittyä rakennetun ympäristön tiedonhallinnan edelläkävijäksi on entistä lähempänä. Dimenteqin avainosaamista kun on nimenomaan paikkatietojärjestelmien kehittäminen ja toteutus.

Dimenteqiläisten osaaminen on toimialariippumatonta ja paikkatietojärjestelmiä voidaan hyödyntää aivan kaikilla toimialoilla.

Smart City -toimialalla paikkatiedon syvällistä hallintaa hyödynnetään jo esimerkiksi integroitujen liikkumispalvelujen, kuten älyliikenneratkaisujen, uusien palvelumallien, kuten  informaatio-, varaus- ja maksupalvelut ja Mobility as a Service (MaaS)-liikkumispalvelujen kehityksessä.

–Työtä tehdään mm. viranomaissektoria tukevien älyliikenteen järjestelmäkehityspalveluiden ja yritys- ja palvelutarjoajille tehtävän järjestelmäkehityksen parissa.

Sitowisen Smart City-palvelupaletti on erittäin laaja ja ulottuu joukkoliikennesuunnittelusta logistiikkaratkaisuihin, liikennetiedon palvelukehityksestä omaisuuden hallinnan digitaalisiin palveluihin, infrahankkeen päätöksenteon palveluista esittelymallipalvelujen laatimiseen. Smart City -liiketoiminta-alueeseen kuuluu myös tuttu Louhi-palvelu.

traffic_dimenteq_lev800.jpg

 

 

 

 

 

Uusia osaajia tarvitaan

Teemu Virtanen sanoo, että nykyisin suurienkin projektien toteuttamiseen löytyy resursseja. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tietotekniikan asiantuntijoille, kuten sovelluskehittäjille olisi jatkuvaa kysyntää. Sitowisen strategiana on kasvattaa digitaalisten palvelujen tarjontaa voimakkaasti.  Teemu Virtanen sanoo, että uusia ammattilaisia tarvitaan lähivuosien aikana varmastikin kymmeniä.

–Eikä pelkästään täällä Suomessa. Meillä on tavoitteena kasvattaa toimintaamme myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassakin, hän painottaa.

teksti: Dakota Lavento