Linnanmaan kampus kasvun veturina

Sitowise on Oulun kaupungin kaupunkehityskumppanina laatimassa Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle kaavarunkoa. Kaavarungossa luodaan puitteet tulevalle kaupunkielämälle kasvavan Linnanmaan kampuksen vaikutuspiirissä.

Oulun Ammattikorkeakoulu muuttaa vuonna 2020 Oulun Yliopiston lisäksi kampukselle, minkä seurauksena alueella on tulevaisuudessa jopa 20 000 opiskelijaa. Alueella on nykyään 5400 asukasta ja 7000 työpaikkaa.

Kaavarunkoluonnoksissa on tutkittu täydennysrakentamismahdollisuuksia, jotka voivat moninkertaistaa nämä luvut. Tasapainoisessa kokonaisuudessa tulee huomioida riittävät viherverkostot ja -yhteydet sekä luonnollisesti olemassa oleva omaleimainen rakennuskanta.

Suunnitelmissa on tärkeänä elementtinä tehokkaan joukkoliikenteen yhteys, joka vie sujuvasti kampukselta Oulun keskustaan. Myös pyöräily- ja kävelyolosuhteet ovat kestävän suunnittelun keskiössä. Tehokas rakentaminen tulee edellyttämään uudenlaisia pysäköintiratkaisuja.

- Kampuksen ja kaupan palveluiden ydinaluetta ehdotetaan kävelypainotteiseksi, kertoo Sitowisen projektipäällikkö arkkitehti Jenni Lautso.

Kaavarunkotyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnosvaihtoehdot ovat nähtävillä tammikuun loppuun saakka. Lue lisää Oulun kaupungin sivuilta ja tutustu kaavarunkoluonnoksista laadittuun esittelyvideoon. Voit myös vastata avoimeen verkkokyselyyn ja antaa palautetta luonnoksista. Kaavarunkotyö jatkuu nähtävilläolon jälkeen hyödyntäen kummankin luonnosvaihtoehdon vahvuuksia.

Vaihtoehto A                                                           Vaihtoehto B
Nykyinen infra luo selkeät puitteet alueen kehittymiselle.      Uutta potentiaalia uudistamalla infrastruktuuria rohkeasti.

2019_Linnainmaa_VEA_VEB_lev1000.jpg