Liikenteen 5G-yhteydet kehittyvät parhaiten viranomaisten ja operaattoreiden yhteistyöllä

Väylävirasto ja operaattorit voivat yhteistyöllä ja ennakoinnilla edistää 5G-verkon sekä muiden tietoliikenneyhteyksien kestävää rakentumista maanteiden ja rautateiden pääväylien varrella. Tämä käy ilmi Sitowisen 5G-tiimin toteuttamasta selvityksestä, jossa tutkittiin väyläviranomaisen roolia nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistajana ja hyödyntäjänä.

5G Liikenne Väylä kuvituskuva

5G rakentuu useille eri taajuusalueille

Nykyisen ymmärryksen valossa 5G-verkko rakentuu ensimmäisten vuosien aikana kolmelle taajuudelle, jotka ominaisuuksiltaan täydentävät toisiaan. Matalat taajuudet mahdollistavat kustannustehokkaan tavan toteuttaa kattavaa 5G-peittoa ja korkeat taajuudet mahdollistavat suuren tiedonsiirtokapasiteetin yksittäisiin kohtiin.

Laajamittaisen ja kattavan korkeataajuuksisen 5G-verkon toteutus pääväylien varteen lähivuosien aikana näyttää eri toimijoiden näkemysten mukaan kuitenkin epätodennäköiseltä. Liikenteen tiedonsiirtotarpeiden kasvaessa myös pääväylille saattaa silti syntyä pistemäisiä tarpeita korkeataajuuksisten tukiasemien toteuttamiselle.

”Tällaiset tehokasta tiedonsiirtokapasiteettia edellyttävät pääväylien superosuudet saattavat sijaita esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyillä tieosuuksilla tai moottoriteiden liittymäkohdissa”, visioi Sitowisen selvityksen projektipäällikkö Olli Jokinen.

"5G luo täysin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kunnossapidon oikea-aikaisille ja oikeaan paikkaan kohdistuville toimenpiteille sekä yhä parempien ja laadukkaampien väylätietojen ja tietomallien tuottamiselle, muun muassa liikenteen automaation tarpeisiin.”
Kehittämispäällikkö Jari Myllärinen, Väylävirasto

5G avaa uusia ovia esimerkiksi väyläverkon mittauksiin ja tiedonkeruuseen, kun suuria datamääriä pystytään liikuttelemaan vain pienellä viiveellä. ”Tämä luo täysin uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kunnossapidon oikea-aikaisille ja oikeaan paikkaan kohdistuville toimenpiteille sekä yhä parempien ja laadukkaampien väylätietojen ja tietomallien tuottamiselle, muun muassa liikenteen automaation tarpeisiin”, toteaa Jari Myllärinen, Väyläviraston Tietopalvelut-osaston kehittämispäällikkö.

5G-verkot toteutuvat parhaiten toimijoiden yhteistyöllä

Lähtökohtaisesti tietoliikenneoperaattorit tulevat toteuttamaan 5G-verkon sekä suurimman osan muusta väylien varsille toteutettavasta tietoliikenneinfrasta. Monet asiat toimivat jo nykyisellään hyvin väyläympäristössä. Käytännön haasteet 5G-verkkojen toteuttamiselle tulevat todennäköisesti muualta kuin nykyisistä toimintatavoista, kuten uuden liiketoiminnan löytymisestä kattamaan uusien investointien kustannukset.

Viranomaisten ja operaattoreiden yhteistoimintaa kehittämällä voidaan kuitenkin sujuvoittaa 5G-verkon ja muiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista väylien varrelle.

5G-verkon rakentumista edistää, mikäli tietoliikenneyhteydet huomioidaan hyvissä ajoin väylähankkeissa ja tuleviin tarpeisiin varaudutaan myös oikeisiin rakenteisiin, relevantein teknologioin toteutetun passiivi-infran avulla,  kertoo Juha-Pekka Piuva, Sitowisen Teleliiketoiminnan konsultointipalveluista vastaava esimies. ”Operaattorit hyötyisivät kytkemisestä mukaan hankkeisiin jo esi-, yleis-, tie- ja ratasuunnitteluvaiheissa”, Piuva muistuttaa.

"Operaattorit hyötyisivät kytkemisestä mukaan hankkeisiin jo esi-, yleis-, tie- ja ratasuunnitteluvaiheissa."
Juha-Pekka Piuva, Sitowise

Tiedonsiirtotarpeet, nopeus, kapasiteetti ja toimintavarmuus ovat tulevaisuuden liikennejärjestelmän kriittinen tekijä niin liikenteen, liikenteenohjauksen kuin väyläpidonkin näkökulmasta. ”Tietoliikenneyhteydet tuleekin kytkeä tiiviimmin osaksi väylien kehittämistä ja palvelutasotavoitteita sekä huomioida nykyistä aikaisemmin hankemenettelyissä”, Myllärinen toteaa.

Verkon peiton kattavuus maantieliikenteessä tärkeää

Maantieliikenteessä nopeita tietoliikenneyhteyksiä tarvitaan jatkossa etenkin ajoneuvojen välisessä kommunikaatiossa sekä autonomisen liikenteen palveluiden kuten letka-ajon ja ajoneuvojen etäohjauksen kehityksessä.

Monet liikenteen uusista palveluista eivät silti välttämättä edellytä 5G-verkkoa, vaan suurin osa lähitulevaisuuden kehityksestä on mahdollista toteuttaa jo nykyisin verkoin. Maantieliikenteen kannalta tärkeämpää onkin monin paikoin verkon peiton kattavuus kuin merkittävästi nykyistä nopeammat yhteydet.

”Väyläviraston ja operaattorien on hyvä jatkaa jo käynnissä olevaa työtä nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistämiseksi. Tarvitsemme rinnalle myös vilkkaampaa keskustelua siitä, miten viranomaiset voivat itse hyödyntää 5G:n tuomia mahdollisuuksia”, Olli Jokinen toteaa.

>> 5G Väyläviraston toiminnassa -selvitys