Innovatiivisten ratkaisujen kehittäjä ja suunnannäyttäjä

Teetimme yhteistyössä Innolinkin kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä näkemyksiä liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2019 ja se perustuu 329 vastaukseen.

Sitowisen onnistumiset

Toimintaa mittaavista väittämistä parhaan onnistumisarvion vastaajat antoivat palvelualttiudelle ja ystävällisyydelle. Muina onnistuneimpina tekijöinä korostuivat luotettavuus yhteistyökumppanina, toiminnan vastuullisuus, asiantuntemus ja yhteistyön sujuvuus ja helppous.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Vastaajista lähes puolet ajattelee Sitowisen olevan suunnannäyttäjä uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäjänä ja se näkyy myös uudelleenvalinnassa, sillä 98 % valitsisi Sitowisen uudelleen tai voisi mahdollisesti valita meidät toimittajakseen. Sitowisen asiakastyytyväisyys on kokonaisuudessaan säilynyt ennallaan.

NPS_lev800.jpg

- Arvostamme todella paljon saamaamme palautetta asiakkailtamme, koska toimintamme perustuu syvälliseen ymmärrykseen asiakkaidemme tarpeista, toiveista ja odotuksista. Sitowisella on ollut vauhdikas vuosi, joka on heijastuntu myös aikatauluihin. Se on väistämättä näkynyt esimerkiksi pienenä NPS:n muutoksena. Saamamme palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme ja vahvistaa asemaamme innovatiivisena edelläkävijänä.  Haluamme edelleen olla asiakkaidemme suuren luottamuksen arvoisia ja tuottaa jokaiselle ainutkertaista, hyvää asiakaskokemusta.
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Sitowise Oy

Tutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin Jopo - polkupyörä. Tällä kertaa onnetar suosi Minna Ryyppöä. Onnea voittajalle!

Olemme yhteydessä voittajaan lähiaikoina.