Indonesiassa kehitetään paikkatietoinfrastruktuuria suomalaisen osaamisen voimin

Kaupunkisuunnittelua voidaan kehittyvissä maissa tukea kokoamalla ja tarjoamalla laadukasta ja ajantasaista tietoa suunnittelun eri osapuolten tueksi sekä kouluttamalla suunnittelijoita digitaalisen työnkulkuun ja datan hyödyntämiseen.

Tällaista työtä tehdään tällä hetkellä muun muassa Indonesiassa, jossa Maailmanpankki tukee paikallista hallintoa kestävän kaupungistumisen ja digitalisaation kehittämisessä. Yksi käytännön kanavista tässä työssä on City Planning Labs (CPL)-ohjelma, jossa edistetään datan ja tietojohtamisen näkökulmia kaupunkisuunnittelussa.

Sitowise sai syksyllä kiinnostavan kansainvälisen toimeksiannon, kun pääsimme mukaan Maailmanpankin projektiin kehittämään paikkatietoinfrastruktuuria kahdessa indonesialaisessa kaupungissa, Denpasarissa ja Balikpapanissa. Kyseessä oli avoin tarjouskilpailu, johon osallistui toistakymmentä yritystä eri puolelta maailmaa.

Projektin tavoitteena on luoda geoportaali Denpasariin ja Balikpapaniin. Geoportaalilla jaetaan kaupunkisuunnitteluun liittyvää sijaintitietoa sekä kerätään eri tietolähteitä kootusti samaan paikkaan.

Samalla kehitetään kaupungin kyvykkyyttä datan hyödyntäjänä ja kasvatetaan ymmärrystä paikkatietoteknologioiden tärkeästä roolista kaupunkisuunnittelussa.

”Konsultoimme ja koulutamme indonesialaisia asiantuntijoita Oskarin käyttöönotossa. Näin paikallisilla avainhenkilöillä on itsellään tarvittava osaaminen ja ymmärrys teknologian hyödyntämisestä sen sijaan, että toteuttaisimme geoportaalin avaimet käteen -ratkaisuna.”
Minna Huovinen, Sitowisen Oskari-tiimin vetäjä

Geoportaalin tekniseksi alustaksi on valittu suomalaislähtöinen Oskari-paikkatietoteknologia. ”Konsultoimme ja koulutamme indonesialaisia asiantuntijoita Oskarin käyttöönotossa. Näin paikallisilla avainhenkilöillä on itsellään tarvittava osaaminen ja ymmärrys teknologian hyödyntämisestä sen sijaan, että toteuttaisimme geoportaalin avaimet käteen -ratkaisuna”, kertoo Sitowisen Oskari-tiimin vetäjä Minna Huovinen.

Oskari on avoimen lähdekoodin ratkaisu, jonka kehityksessä Sitowise on ollut vahvasti mukana. Nyt Oskarin käyttöä halutaan edistää maailmanlaajuisesti ja Oskari-kehittämisyhteisöä ollaankin laajentamassa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Sitowise on tehnyt paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvää konsultointia Indonesian Denpasarissa ja Semarangissa jo vuonna 2016–2017. Projektin päävastuullinen toimittaja on Sitowise, ja paikallisena kumppaninamme toimii Geo Enviro Omega -niminen yritys Jakartassa.