Sitowise mukana nostamassa Suomea ilmailualan koulutuksen kärkimaaksi

Suomen johtavat ilmailualan osaajat ovat perustaneet kansainvälisesti ainutlaatuisen AiRRhow-kumppanuusverkoston. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta ilmailualan koulutuksen kärkimaa. Sitowise tuo allianssiin osaamistaan muun muassa liikkumisen ja digitaalisten palveluiden sekä rakennetun ympäristön asiantuntemuksessa.

AiRRhow

Allianssin poikkitieteellinen osaaminen on omiaan tuottamaan ratkaisuja ilmailualan kasvun tuomiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen myötä paineet myös ilmailualan ekologisuutta kohtaan ovat kasvaneet ja samaan aikaan matkustajalentokoneiden määrän odotetaan tuplaantuvan seuraavien 20 vuoden aikana. Alalla onkin asetettu kunnianhimoiset tavoitteet ja hihat niiden suhteen on käärittävä nyt.

Sitowisen rooli allianssissa perustuu vahvuuksiimme liikenteen, liikkumisen, matkaketjujen, terminaalien sekä logistiikan asiantuntijana. Merkittävä osa ilmailuun liittyvistä toiminnoista ja operaatioista tapahtuu asematasolla, jossa meidän laaja-alainen asiantuntemuksemme korostuu.

Ilmailu toimialana digitalisoituu ja automatisoituu, jolloin myös koulutus sekä oppimisympäristöt edellyttävät mm. virtuaalisten ympäristöjen hyödyntämistä sekä tilanteiden mallinnusta ja analysointia. Tässä suhteessa mm. dronet tai miehittämättömät lentolaitteet tulevat mullistamaan lähitulevaisuudessa myös monia muita toimialoja.


"Tämän muuttuvan toimintaympäristön palveluiden kehittäminen on myös meidän näkökulmastamme erityisen mielenkiintoista", toteaa aluejohtaja Timo Karjalainen. "Olemalla osa AiRRhow-kumppanuusverkostoa saamme mahdollisuuden edelleen laajentaa osaamistamme sekä vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti yhdessä meille tärkeiden tahojen kanssa."

Ainutlaatuinen vientituote

Allianssin työ pääsee pian konkretiaan, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistävät maan ensimmäisen ilmailualan korkeakoulutukseen liittyvän koulutusvientihankkeen. Hanke tarjoaa maksullista koulutusta Suomen ja Euroopan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

Toinen AiRRhow-hanke käynnistyy jo tänä syksynä, kun Patria Pilot Training aloittaa lentäjäkoulutuksen Turkish Airlinesille. "Allianssi neuvottelee myös namibialaisten kanssa siviili-ilmailun osaamiskeskuksen perustamisesta Afrikkaan ja tässä myös Sitowise on mukana tuoden hankkeisiin asiantuntijuutta mm. digitaalisen tiedonhallinnan eri menetelmistä sekä älyliikennesektorilta", kertoo vanhempi asiantuntija Laura Riihentupa.

"AiRRhow:ssa toteutettava julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö mahdollistaa Tampereen seudun korkean tason osaamisen tarjonnan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla", toteaa johtava konsultti Pekka Eloranta.

Suomalaisesta ilmailuosaamisesta rakennetaankin nyt aktiivisesti uutta vientituotetta. Laadukkaalle ja nykyaikaiselle osaamiselle on suuri tarve ja AiRRhow-allianssi vastaa siihen kysyntään.

AiRRhow-allianssin nettisivuille

AiRRhow mediassa:

Katso YLE Pirkanmaan uutiset 31.10.2019

Aamulehti 31.10.2019: Ilmailualan toimijat ajavat Suomea ja erityisesti Pirkanmaata ilmailuopinkärkimaaksi

Tekniikka&Talous 31.10.2019: Ilmailuosaajat perustivat Pirkanmaalla kumppanuusverkoston - tavoitteena muun muassa perustaa osaamiskeskus Afrikkaan

Lentoposti 31.10.2019: Kotimaisille ilmailualan osaajille kumppanuusverkosto - lentokoulutusvientiä jopa Afrikkaan saakka

Turun Sanomat 31.10.2019: Suomalaiset sunnittelevat ilmailualan osaamiskeskusta Namibiaan

Länsi-Suomi 1.11.2019: Suomalaiset suunnittelevat ilmailualan osaamiskeskusta Nabimiaan

 

AiRRhow-allianssin kehittämiseen ovat sitoutuneet muun muassa Tampereen korkeakouluyhteisö, Pirkanmaan liitto, Business Tampere, Pirkkala ja Finavia. Myös Satakunnan lennosto tukee hanketta. Mukana verkostossa ovat lisäksi muun muassa Patria Pilot Training Oy, rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita tuottava Sitowise Oy, lennonvarmistuksen asiantuntija ANS Finland Oy sekä Insta Oy, jonka yhtenä osaamisalueena on miehittämättömän ilmailun kehitys sekä drone-koulutukset.