Sitowise rakennuttaa ja valvoo: moderni hyvinvointikeskus neuvolan tarpeista ikäihmisten palveluihin

Digitalisaatiota ja uutta hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä hyvinvointikeskus aukeaa Kirkkonummella vuonna 2022. Sitowisen rooli rakennuttajana ja työmaavalvojana on jo käynnissä ja rakennustyötkin pääsevät pian vauhtiin.

Havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Kuva: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Kirkkonummen uuden hyvinvointikeskuksen tavoitteena on ennakoida väestön tulevaisuudentarpeet ja pysytä palvelemaan modernisti ja asiakaslähtöisesti. Hyvinvointikeskuksessa kootaankin monipuoliset palvelut saman katon alle: akuutti- ja kiireetön vastaanotto, kuvantaminen, laboratoriopalvelut, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja apuvälineyksikkö, äitiys-, lasten- ja perheneuvolat, ikäihmisten palvelut ja perhepalvelut löytyvät kaikki samasta osoitteesta hankkeen valmistuttua kesällä 2022. Hyvinvointikeskus tulee olemaan myös satojen terveysalan ammattilaisten työpaikka.

Rakennuttaminen ja työmaavalvonta Sitowisen ydinosaamista

Sitowise on solminut sopimuksen Kirkkonummen kunnan kanssa Kirkkonummen hyvinvointikeskuksen rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaisinvestointi on noin 45 M€. Hankkeen päätoteuttajana toimii SRV.

Hanke on merkittävä niin Kirkkonummen kunnalle kuin meille sitowiseläisillekin. Sitowisen rakennuttajilla on vankka kokemus vaativista rakennushankkeista ja aloitammekin työt Kirkkonummella ammattiylpeydellä ja määrätietoisella otteella.

Lue lisää Kirkkonummen uudesta hyvinvointikeskuksesta:
Kirkkonummen kunnan nettisivuilta
SRV:n tiedotteesta

Tutustu Sitowisen rakennutamisen, hankesuunnittelun ja valvonan palveluihin täällä!