Hailuotoon hurautetaan tulevaisuudessa uutta pengertietä pitkin

Hailuotoon on matkattu jo yli puoli vuosisataa lautalla säässä kuin säässä. Lauttayhteyden ylläpito on kallista, ja lautatkin ovat alkaneet tulla jo matkansa päähän. Lauttaliikenne tullaan korvaamaan kiinteällä tieyhteydellä, joka koostuu pengertiestä ja kahdesta sillasta. Kesällä valmistuneen uuden tieyhteyden tiesuunnitelman toteutti Sitowise.

Hanke oli erityisen haastava ja ainutlaatuinen Suomen mittakaavassa - suunniteltu tieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille on 8,4 km pitkä, josta 6,9 km on pengertietä meren päällä. Tien molempiin päihin rakennetaan Huikun (770 m) ja Riutun (740 m) pitkät sillat.

Tiesuunnittelun kannalta hanke oli melko tavallinen. Haastavan siitä teki poikkeukselliset olosuhteet merellä. Suunnittelussa oli huomioitava penkereen eroosiosuojaus sekä luontoarvojen vaaliminen. Kustannusarviossa tien rakenne aiheutti myös tavallista enemmän päänvaivaa, kertoo tien pääsuunnittelija Pekka Karhapää.

Meri haasteena

Uudesta pengertiestä tulee kaksikaistainen 80 km/h ajonopeudella. Ajoaika saaren ja mantereen välillä jää alle kymmeneen minuuttiin. Kevyt liikenne kulkee turvallisesti tien leveällä pientareella.

-  Suunnittelussa oli tärkeää määrittää tien korkeus meressä sekä se, miten tie saadaan kestämään olosuhteet siellä. Asiaa pohdittiin paljon, ja loppujen lopuksi päädyttiin samantyyppisen jykevään verhousrakenteeseen kuin esimerkiksi satamien aallonmurtajissa. Tie rakennetaan louheesta, jota menee siihen noin miljoona kuutiometriä.  Louheen kuljetus lohkaisee ison osan hankkeen 74 M€:n rakentamiskustannuksista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pirkka Hartikainen.

Tie on suunniteltu keskimäärin 3,5 m normaalista vedenpinnan korkeudesta. Kovankaan merenkäynnin aikana aaltojen ei pitäisi lyödä sen yli. Poikkeusolosuhteet, esimerkiksi kovat myrskyt tai pakkautuva jää,  saattavat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä liikenteelle. Tien koko matkalle rakennettu telematiikka tarkkailee tieolosuhteita, ja se voidaan tarvittaessa sulkea puomien avulla vaarallisissa liikennöintiolosuhteissa.

Luontoarvot huomioitu suunnittelussa

Uusi tieyhteys on suunniteltu niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäristölle. Suunnittelutyön aikana tehtiin suuri määrä erilaisia luontoselvityksiä sekä virtausmallinnuksia merialueesta. Niiden mukaan hankkeen vaikutukset ympäristöön jäävät suhteellisen pieniksi. Meren syvyys tien linjauksella on vain muutama metri. Syvempiä paikkoja on ainoastaan tien molemmissa päissä, minne sillat tulevat. Siltapaikat varmistavat optimaalisen veden virtauksen pengertien läpi, joten olennaisia muutoksia vesistön nykytilanteeseen ei pitäisi tulla.

Hyödyt merkittäviä

Uusi pengertie varmistaa turvallisen ja toimivan yhteyden Hailuodon ja mantereen välillä. Se helpottaa ja nopeuttaa saarella asuvien ja matkailijoiden liikkumista sekä parantaa elinkeinoelämän kehitysedellytyksiä.

 

Projekti oli todella opettavainen. Muita samanlaisia tämän mittakaavan hakkeita ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Haastavien olosuhteiden takia suunnitteluratkaisuja jouduttiin pohtimaan monelta eri kantilta. Tien rakenne on mietitty niin, että se kestää ja suuremmilta korjauksilta vältytään. Lauttaliikenteen kustannukset ovat useita miljoonia euroja vuosittain, joten tie tulee maksamaan itsensä takaisin reilussa kymmenessä vuodessa.
projektipäällikkö Pirkka Hartikainen

Hanke tullaan toteuttamaan elinkaarimallilla (PPP-hanke) sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen, rahoituksen sekä sopimusaikaisen ylläpidon ja kunnossapidon. Hankinta voitaneen aloittaa lähivuosina keskeneräisten lupaprosessien valmistuttua.

Hyppää kyytiin! Videolla näet, miltä Hailuodon ja Oulun välille suunniteltava kiinteä tieyhteys voisi valmistuessaan näyttää.