DI Elina Väistöstä Sitowisen Kaupunki ja liikenne -toimialan toimialajohtaja

Elina Väistö ei toimialajohtajanakaan halua kadottaa tuntumaa liikennesuunnittelun arkeen.

Elina on oman talon kasvatti oikein pitkän kaavan kautta. Hän aloitti työt Sito-Konsultit -yhtiössä jo opiskeluaikanaan. Työsuhde vakinaistettiin heti Einan valmistumisen jälkeen vuonna 2005, vuonna 2008 hänet nimitettiin ensin Siton Espoon liikenneosaston apulaisosastopäälliköksi ja vuotta myöhemmin osastopäälliköksi. Vuoden vaihteesta työkuva monipuolistuu entisestään, kun Elina siirtyi Sitowisen Kaupunki ja liikenne -toimialan toimialajohtajaksi.

Ei ole aivan tavallista, että nykyisin työskentelee saman työnantajan palveluksessa koko työuransa ajan. Sitossa se ei kuitenkaan ole ollenkaan poikkeuksellista. Työntekijöiden työviihtyvyyteen ja sitouttamiseen on aina panostettu, sillä suunnittelualalla jos missä hyvät työntekijät ovat aivan oikeasti yrityksen voimavara – eivät vain korulause vuosikertomuksen alkusanoissa.

Elina vakuuttaakin viihtyneensä talossa erittäin hyvin. Työ on ollut mielenkiintoista, eteen tulleet projektit haastavia.

Suuria muutoksia näköpiirissä

Liikennesuunnittelijana on toki vaikeakin ikävystyä, se on selvä. Koko toimiala on voimakkaan muutoksen edessä ja pitäisi olla melkoisen lahjakas selvännäkijä tietääkseen, minkälaista liikenne ja ihmisten liikkuminen 50 vuoden kuluttua on. Suunnittelijalle se asettaa aivan erityisiä haasteita.

– Kun liikenne sähköistyy ja liikkuminen palveluna toden teolla kehittyy, se voi tarkoittaa, ettei yksityisautoja nykyisessä määrin enää haluta omistaa. Nyt tehdyillä ratkaisuilla on kuitenkin kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkiksi erittäin kalliit maanalaiset pysäköintilaitokset on voitava suunnitella ja rakentaa sellaisiksi, että niitä voidaan joustavasti hyödyntää tarvittaessa muuttuviin tarpeisiin, Elina selventää.

Vaikka liikenteen käyttäjät, viranomaiset ja poliitikot eivät siis voikaan hyödyntää ennustajia tulevaisuuteen nähdäkseen, liikennesuunnittelija on paljon vartijana.

Minkäänlaisiin norsunluutorneihin suunnittelijat eivät voi kadota tulevaisuuden skenaarioita pohdiskelemaan. Heidän on oltava aidosti läsnä asiakkaidensa arjessa näiden ongelmia ymmärtääkseen. Muuten niitä on mahdotonta ratkaista.

–Muuttuvassa maailmassa ja ympäristössä on pystyttävä tuottamaan palveluja asiakaslähtöisesti. Meidän toimintamme ydin on vuoropuhelussa asiakkaan kanssa, Elina painottaa.

Omat haasteensa suunnitteluun tuo kaiken läpäisevä digitalisoituminen, tietomallipohjainen suunnittelu. Elina ei Sitowisen kohdalla haluakaan puhua enää jo otetusta digiloikasta, vaan suoranaisesta digikolmiloikasta. –Lähivuosina kaikissa toiminnoissa on sitouduttava digitalisaation kehittämisessä ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä suuriin harppauksiin. ­

Työtä tehdään yhdessä

Toimialajohtajien työpäivät täyttyvät helposti sisäisistä kehityspalavereista sekä tarjouskoordinoinnista. Kun korkealentoisia visioita ja suuria viivan alle jääviä summia pohditaan otsat kurtussa, saattaa tuntuma alaisten arkiseen työhän vähitellen päästä katoamaan.

Näin ei Elinan kohdalla pääse tapahtumaan, siitä hän aikoo visusti pitää huolen. Onhan hänellä ollut seurattavana urallaan myös hyviä esimerkkejä. – Jokaiselta Siton aikaiselta neljältä esimieheltäni olen tähän mennessä oppinut erilaisia asioita, joita olen voinut hyödyntää omassa toiminnassani, hän vakuuttaa.

Sitowisen kaupunki ja liikenne -toimialalla työskentelee reilu 180 huippuasiantuntijaa, joiden työssä viihtyvyydestä, jaksamisesta, osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä Elina on vastuussa.

Hän sanoo haluavansa olla ihmisläheinen esimies. –Tätä työtä ei tehdä yksin. Yksin tekemällä sitä ei jaksa. Yhdessä tekemällä pääsemme eteenpäin.

Elina on koko ajan halunnut tehdä myös sitä varsinaista suunnittelutyötä ja on ollut viime vuosien merkittävimmissä hankkeissa mukana, mm. Kruununsillat -hanke ja Raide-Jokeri. Viimeksi mainitusta hän on kuitenkin nyt uuden tehtävän kynnyksellä jättäytynyt vastuuhenkilön roolista syrjään. – Olen halunnut varmistaa. että kalenterista löytyy myös tyhjää puheluja ja tapaamisia varten, hän huomauttaa.

On sitä elämässä oltava tietysti muutakin kuin työ, niin nautittavaa kuin se olisikin.

Elinan kohdalla tasapainosta pitävät huolen rakas tennisharrastus sekä kaksi alle kouluikäistä lasta. – Lasten ansiosta asiat pysyvät perspektiivissä ja töistä tulee lähdettyä ajallaan, Elina nauraa.

Teksti: Dakota Lavento