Eettisen toimintaohjeen verkkokurssin suoritusprosentti huikealla tasolla

Julkaisimme alkuvuodesta Sitowisen Eettisen toimintaohjeen, joka koskee kaikkia Sitowisen ja sen tytäryhtiöiden hallituksia, työntekijöitä, yksiköitä ja toimintoja. Vastuullinen toiminta koskee kaikkia sitowiseläisiä ja edellyttää meidän kaikkien panosta.

Verkkokurssin avulla haluamme varmistaa, että henkilöstömme on tutustunut toimintaohjeeseen ja omaksunut sen sisällön. Verkkokurssin suoritusprosentti touko-elokuussa oli huikea 97 %.

Tällä hetkellä kurssi koskee kaikkia Suomen toimipisteissä työskenteleviä vakituisessa työsuhteessa olevia. Jatkossa uudet työntekijät suorittavat kurssin osana perehdytystä ja kurssia laajennetaan koskemaan kaikkia työntekijöitämme.

Kysyimme sitowiseläisiltä myös palautetta toimintaohjeeseen ja vastuullisuuteen liittyen. Näiden palautteiden pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä, joista osa on jo toteutuksessa. Aiomme mm. lisätä vastuullisuuden edistämisen resursseja ja tarkentaa lahjonnan estämisen ohjeita.