Eero Mikkola rakennesuunnittelun johtoon

Sitowisen rakennesuunnittelun toimialajohtajaksi on nimitetty DI Eero Mikkola. Mikkola toimi viimeksi rakennesuunnittelun Uudenmaan yksikön vetäjänä.   

Rakennesuunnittelupalveluissa tuotetaan asiakkaille rakenne- ja tuoteosasuunnittelua sekä erilaisia asiantuntijapalveluja kuten kolmannen osapuolen tarkastuksia. Kohteita ovat asuinrakennukset, liike- ja toimitilat sekä teollisuuden ja kaupan rakennukset. 

- Rakennesuunnittelu on Sitowisessä on pitkän historian ja vahvojen asiakassuhteiden toimiala. Asuntorakennusten rakennesuunnittelussa olemme Suomen suurin toimija. Olemme johtavia toimijoita korkean rakentamisen osaajana ja olemme mukana Suomen merkittävimmissä korkean rakentamisen kohteissa. Tämän kokonaisuuden johtaminen on kunnia-asia, kuvaa Mikkola.

- Tuotamme arvoa asiakkaillemme ottamalla aina huomioon rakennettavuuden, elinkaarikustannukset ja ympäristönäkökohdat. Tietomalliosaaminen on osa arkeamme
toimialajohtaja Eero Mikkoa kertoo

Sitowisessä työskentelee yli 200 rakennesuunnittelijaa ympäri Suomea. Yrityksen rakennesuunnittelun historia ulottuu 40 vuoden päähän.

Uusin eväin uudelle vuosikymmenelle

Eero Mikkola pitää Sitowisen keskeisimpinä vahvuuksina toimialallaan monien erilaisten rakennustyyppien suunnitteluvaatimuksien ja -prosessien tuntemusta sekä hyvää kykyä soveltaa taitoja kulloiseenkin tapaukseen. Myös muilta suunnittelualoilta saatu tuki on arjen sujuvuudessa tärkeää. Sitowisessä työskentelee rakennesuunnittelijoiden lisäksi 1500 muuta rakennetun ympäristön asiantuntijaa, lähes kaikki erikoissuunnittelualat mukaan lukien.

- Digitalisaatio muovaa tällä hetkellä alaa voimakkaasi, samalla kun tilaajat arvostavat perinteisen, luotettavan suunnitteluosaamisen hyvin korkealle. Myös ilmaston muuttuminen vaikuttaa megatrendinä koko toimialaan. Hiilijälki on koko ajan tapetilla. Meidän tulee nyt aktiivisesti muovata palvelujamme niin että kykenemme koko ajan pienentämään rakentamisen hiilikuormaa yhdessä asiakkaidemme kanssa, sanoo Mikkola.

- Näiden suuntien viitoittamana lähden viemään Sitowisen rakennesuunnittelua uudelle vuosikymmenelle, Mikkola summaa.