E18 osa 2, Yhteistyö on voimaa suunnittelussakin

E18 suunnittelussa on vuosikymmenen kuluessa ollut mukana käytännössä koko Sitowisen infrasuunnittelun väki tavalla tai toisella. Eikä suunnittelua ole tehty pelkästään omassa porukassa. E18:a on suunniteltu yhteistyönä.

Kun viimeinen pätkä Haminan ja Vaalimaan välisestä moottoritieosuudesta E18-tietä avattiin keväällä liikenteelle, oli kyseessä historiallinen tapaus. Suomen pisin moottoritie oli 62 vuoden rakentamisen jälkeen lopultakin valmis.

Kaikki käynnistyi Lohja-Lohjanharju tiesuunnitelman tarjouskilpailusta väliltä Lohja-Lohjanharju, jonka voittivat Sitowise ja LT-konsultit. Onnistumiset jatkuivat Tiehallinnon järjestämästä ideakilpailusta Lohja-Muurla (Lahnajärvi) osuudelle. Se voitettiin samalla kokoonpanolla kilpailutyöllä ”Kaikki saa”.

Yhteistyössä on voimaa

E18:n eri osien suunnittelua – ja toki myös rakentamista – on tehty pitkälti yhteistyöhankkeina. Länsipuolella se oli monille osapuolille ensimmäinen kerta. Moottoritien rakentamisen kaltaisessa haastavassa ja mittavassa infrahankkeessa yhteistyö on ollut monellakin tapaa järkevä ratkaisu. Nopealla aikataululla työskenneltäessä useampi toimisto pystyi tuottamaan suunnitelmia riittävän nopealla aikataululla. Toki samalla on myös pystytty hyödyntämään eri toimistojen vahvuuksia ja erikoisosaamista. Yhdessä toisen toimiston kanssa työskenneltäessä saatiin aivan uutta näkökulmaa.

Kaikkihan sai alkunsa jo yhteistyökuviosta, kun silloinen Sito, nykyinen Sitowise voitti E18-tien tiesuunnitelman tarjouskilpailun Lohja-Lohjanharju välistä ja sen jälkeen ideakilpailun Lohja-Muurla välillä yhdessä kovan kilpailijan LT-Konsultit Oy:n kanssa.

Uudenlainen työskentelytapa oli suunnittelijoillekin erikoislaatuinen kokemus ja moottoritie osuutta Lohja-Muurla suunniteltiin nopealla aikataululla. – Työtä jaettiin, jotta suunnitelmia saataisiin tehdyksi riittävästi nopealla aikataululla. Rakennussuunnitelman laadinnassa Meidän vastuulla oli koordinoida moottoritieosuuden tie-, silta- ja valaistussuunnittelua, tiejohtaja Rauno Tuominen muistelee.

Myös Sitowisen E18 geosuunnitteluprojektit ovat olleet johtava konsultti Esa Patjaksen mukaan aina yhteistyöhankkeita – kasvattavia ja antoisia ja mielenkiintoisia töitä. Yhteistyöhankkeiden ansiosta olemme saaneet tutustua muidenkin toimistojen suunnittelijoihin ja heidän tapaansa tehdä työtä

Jos alun perin konsulttitoimistot luopuivat perinteisistä kilpailukuvioistaan lähinnä laman takia ja huomasivat sitten yhteistyöstä saatavat monipuoliset hyödyt, elinkaarihankkeina toteutetut moottoritieosuudet merkitsivät uuden opettelua kaikille hankeosapuolille – myös suunnittelijoille.

Opit menivät myös hyvin perille ulkopuolistenkin mielestä. E18 Koskenkylä-Kotka-hanke palkittiin Vuoden työmaana ja raati kiitti erityisesti osapuolten: TYL Pulterin, Destian ja YIT:n, sekä suunnittelijoiden välistä erinomaista yhteistyötä. Suunnittelua toteuttivat yhteistyössä Sitowise, Destia ja Ramboll.

Tiesuunnittelun iloja

Nykyaikana tiesuunnitteluun kuuluu olennaisena osana aktiivinen vuoropuhelu alueen asukkaiden, maanomistajien ja intressiryhmien kanssa. Se tekee tiesuunnittelijoiden työstä hyvin antoisaa ja mielenkiintoista – varsinkin ajoittain runsaasti vastusta herättävissä moottoritiehankkeissa.

Näitä oppeja on voitu sittemmin onnistuneesti hyödyntää myös muissa infrahankkeissa.

– Koskenkylä-Loviisa-Kotka -välin tiesuunnitelma oli varmasti siihen mennessä monimutkaisimpia ja suurisuuntaisimpia tiesuunnitelmia Suomessa niin teknisesti kuin hallinnollisestikin, projektipäällikkö Paavo Mero arvelee.

–Vuoropuhelu maanomistajien kanssa oli tiivistä ja moninaista. Hankehan tietysti kosketti niin monia osapuolia, että todella monia palavereita oli käytävä ja moneen tilaisuuteen matkustettava, ennen kuin tie oli maastossa paikallaan.

Tiesuunnittelijan arki ei ole luonnollisestikaan pelkkää kanssakäymistä ja ajatustenvaihtoa. Myös perinteisempiä teknisiä haasteita E18 tiesuunnittelussa riitti kiitettävästi. Länsipuolella moottoritietä VT25 parannettaessa harjun päälle piti sijoittaa hyvin pieneen tilaan 2+2-kaistainen tie maisema-arviot huomioon ottaen. Siinä riitti haastetta kerrakseen, mutta lopputuloksesta tuli Paavo Meron mukaan kyllä ihan onnistunut.

Aina ei voida myöskään keskittyä pelkästään sijoittamaan tietä parhaalla mahdollisella tavalla, kun muiden toimialojen maastosta tilaa vaativia hankkeita on käynnissä samaan aikaan. E18:n itäpuolella oli sovitettava vuonna 1996 suurjännitelinjaa samaan maastoväylään ristiriitoja välttäen.

Iloa tiesuunnittelijan ja tienkäyttäjän elämään tuo esimerkiksi taide. –Tieprojektissa taide ei ole kovinkaan suuri kustannus, joten kohtuullisella panostuksella saavutetaan suuri lisäarvo. Loviisa-Kotka-Vaalimaa –välin taide on oikein onnistunut kokonaisuus, Paavo Mero tuumaa.

Tuula Lehtisen ja Pertti Kukkosen näyttävät taideteokset ilahduttavat silmää ja auttavat pitämään ajajan vireyttä yllä moottoritietä ajettaessa. Pyhtään palmumetsä puolestaan on yrittäjä Timo Perin oma projekti. Pyhtään kohdalta maastosta löytyy myös tuntemattoman taiteilijan punaiseksi maalaamia kiviä.

Lue lisää E18 suunnittelusta juttusarjan seuraavassa osassa, jossa kerrotaan silta-, tunneli- sekä geosuunnittelusta.

Teksti: Dakota Lavento