E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelma esiteltiin virtuaalisesti

Korona tuli ja suunnitelma suli – kävikö sinullekin näin? Poikkeusaika pakotti myös meidät Sitowisessä löytämään suurille esittelytilaisuuksille uusia toteutustapoja. Järjestimme onnistuneesti E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelman virtuaalisesti yli 80 kuulijalle.

Vuorovaikutus asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on keskeinen osa suunnitteluprojektia. Hallinnollisiin suunnitelmiin, kuten tiesuunnitelmaan, kaavahankkeisiin tai ympäristövaikutusten arviointiin tarvitaan suunnittelualueen asukkaiden, muiden käyttäjien ja sidosryhmien palautetta ja ideoita. Vuorovaikutuksella varmistetaan paitsi suunnitelmien laatu myös niiden hyväksyttävyys ja kestävyys.

Havainnekuva tiejärjestelyistä Raision kohdalla.

Poikkeuksia tilaisuuksiin poikkeuksellisena aikana

Välitön vuorovaikutus on suurissa tapahtumissa välillä haastavaa. Tilaisuuden luonne saattaa kääntyä yksisuuntaiseksi viestimiseksi suunnittelijan esittäessä ja yleisön kuunnellessa. Kasvokkaisia kohtaamisia tarvitaan, mutta virtuaalisella tilaisuudella voidaan tavoittaa enemmän ja monipuolisemmin eri sidosryhmiä ja asukkaita.

Matala kynnys osallistua

Miten toteuttaa suunnitelman esittely ja palautteen antaminen, kun yli 10 hengen kokoontumisia ei tule järjestää? Järjestimme tiesuunnitelman esittelyn Teams Live -tapahtumana. Mukana oli yli 80 henkilöä ja osallistujat saivat jouhevasti tilaisuuden aikana vastaukset esitettyihin kysymyksiin.

Tilaisuus sujui yllättävän hyvin ottaen huomioon, ettei tällaisesta ollut aiempaa kokemusta. Virtuaalitilai-suus saattaa houkutella etenkin nuorempaa polvea. Jatkossa sekä fyysisen että virtuaalisen tilaisuuden järjestäminen voisi olla toimiva ratkaisu.
Asiakas: Vesa Virtanen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lue lisää hankkeen verkkosivulta

Katso videotallenteet tilaisuudesta