E18 OSA 1: Kilpailusta se alkoi - kymmenien vuosien Sitowisen suunnitteluprojekti

E18 suunnittelussa on vuosikymmenen kuluessa ollut mukana käytännössä koko Sitowisen infrasuunnittelun väki tavalla tai toisella. Jättiurakkaan on pakko suhtautua lukkarinrakkaudella.

Kun viimeinen pätkä Haminan ja Vaalimaan välisestä moottoritieosuudesta E18-tietä avattiin keväällä liikenteelle, oli kyseessä historiallinen tapaus. Suomen pisin moottoritie oli 62 vuoden rakentamisen jälkeen lopultakin valmis.

Suomalainen E18 on osa kaikkiaan 1890 kilometriä pitkää Eurooppatietä numero 18, joka alkaa Pohjois-Irlannin Craigavonista ja päättyy Pietariin. Juuri päätöspisteen vuoksi suomalaisen osuuden rakentamista on eurooppalaisittainkin pidetty hyvin tärkeänä.

Suomen oloissa mammuttimaisen hankkeen rakentaminen kesti kauan, sillä se toteutettiin monessa osassa. Välissä pidettiin tuumaustaukoja.

Sitowisen historiaa

Kaikkia tien käyttäjiä ilahduttavan hankkeen valmistumisen taustalla on tuhansia työtunteja suunnittelua ja raakaa rakentamista – jotka osin on toteutettu yhtä aikaa. Kaikki tämä on mitä suurimmassa määrin Sitowisen historiaa.

Sitowiseläisiä on ollut tekemässä moottoritien eri osuuksille yleis- ja tiesuunnittelua sekä ympäristövaikutusten arviointia. He ovat mukana mm. geo-, silta-, paalulaatta-, melueste-, tunneli-, ympäristö-, valaistus-, liikenteenohjaus- ja telematiikkasuunnittelussa. He olivat mukana voittamassa ideakilpailua, jolla käynnistettiin E18 ensimmäisen osan suunnittelu länsipuolella, he ovat tehneet tarjous- ja rakennussuunnittelua ja vastanneet rakentamisen aikaisista palveluista. Tavalla tai toisella he ovat olleet mukana aivan alusta loppuun saakka. Viimeiset suuret suunnittelukokonaisuudet tehtiin kesällä 2017.

Kilpailu voitosta käyntiin

liituri3_lev300.jpgLuonnon huomioon ottaminen on ollut E18 suunnittelussa erittäin tärkeällä sijalla.
Läntisen osuuden tunnukseksi
nousivat nopeasti suloiset liito-oravat pesäpuineen. Pesäpuiden tuhoutumisenkin pelossa Lohja-Muurla osuuden
rakentamista aikanaan niin voimakkaasti vastustettiin. Kuva Petri Parkko.

Siton entinen toimitusjohtaja Tapio Puurunen muistaa, että monenlaisia huolia moottoritien rakentamisesta oli
paitsi luonnonsuojelijoilla, myös paikallisilla asukkailla eikä yleinen mielipidekään oikeasti suhtautunut moottoritien rakentamiseen kovin myönteisesti.

Jotta asiassa päästiin eteenpäin, Tiehallinto päätti järjestää suunnittelukilpailun kutsukilpailuna. Siihen kutsuttiin kolme konsulttiryhmää, joista yhden muodostivat silloinen Sito, nykyinen Sitowise ja sen rakas kilpailija LT-Konsultit Oy.

"Mietimme yhdessä mitä pitäisi tehdä, jotta hanke muuttuisi yleisesti hyväksyttäväksi. Keräsimme taulukkoon kaikki osapuolet ja intressiryhmät, joita moottoritie jollakin tavalla kosketti paikallisista maanviljelijöistä luonnonsuojelijoihin. Saimme muistaakseni kokoon 15-20 erilaista intressitahoa. Mietimme, mitä kunkin osalta pitäisi tehdä, jotta kyseinen taho voisi moottoritien hyväksyä ja taulukoimme ehdot,"
Tapio Puurunen kertoo.

Siitä tuli iso taulukko.

Sitowisen ja LT:n kilpailuehdotuksessa pyrittiin aivan uudella tavalla kunnioittamaan luontoarvoja ja esimerkiksi minimoimaan meluhaittoja. Liito-oravien pesäpuut kierrettiin ja tieosuuden 51 kilometrin matkalle suunniteltiin seitsemän tunnelia. Osa niistä nimenomaan liito-oravien vuoksi.

– Linjaus muotoutui varsin kalliiksi, mutta moottoritien muutoin aiheuttamat haitat minimoitiin tehokkaasti, Tapio Puurunen painottaa.

Valmiille kilpailuesitykselle tarvittiin anonymiteetin turvaava nimimerkki. Lopulta päädyttiin hieman kaksimieliseen ”Kaikki saa”, jolla kisa sitten voitettiin.

Loppu on, kuten tavataan sanoa, historiaa.

Luontoarvot muutenkin keskiössä

Luontoarvojen kunnioittaminen ja liito-oravien pesäpuiden huomioiminen osoittautuivat tunnusomaiseksi E18:n rakentamiselle. Myös itäisellä osuudella luontoarvoihin on jouduttu kiinnittämään erityistä huomiota, sillä rannikkoa myötäilevä moottoritielinjaus kulkee herkässä luontomaisemassa, osin Natura-alueella.

Koskenkylä-Kotka-osuus oli osa Vihreä moottoritie -hanketta, joka rakennettiin ympäristö huomioiden.

Johtava konsultti Paavo Mero kertoo, että E 18:n osuuden Loviisa-Kotka ympäristövaikutusten arviointi  vuosina 1996-1998 oli tavanomaistakin haastavampi tehtävä. –Välille osuu ympäristön kannalta merkittäviä jokia, kulttuurihistoriallisesti tärkeä Ahvenkoski ja peltoaukeita, joilla on valtakunnallisestikin merkittäviä maisemallisia arvoja.

Moottoritien rakentaminen Natura 2000-alueiden ehdoilla on mitä ilmeisimmin mahdollista. Jopa rauhoitettujen vuollejokisimpukoiden elinympäristön suojaaminen ilmeisesti onnistui niin Ahvenkoskella kuin Langinkosken haarassakin.

Omin käpälin ja sorkin kulkeville moottoritie muodostaa tuhoisan esteen. Hyvällä suunnittelulla eläimille luodaan kuitenkin ylitys- ja alitusteitä. Esimerkiksi Koskenkylä-Kotka-osuudelta löytyy niin alitustunneleita kuin viisi 35 metriä leveää tien ylittävää riistasiltaakin.

Lue lisää E18 suunnittelusta juttusarjan seuraavassa osassa, joka keskittyy yhteisteistyöhön ja tiesuunnittelun haasteisiin.

Teksti: Dakota Lavento