Digitaalinen vuorovaikutusalusta tuo asukkaat mukaan asuinympäristön kehittämiseen

Asukkaiden ja muiden sidosryhmien mukaan ottaminen suunnitteluun on yksi onnistuneen kaupunkikehityshankkeen tärkeimmistä lähtökohdista. Digitaalinen Collaplan-vuorovaikutusalusta mahdollistaa suunnitelmiin tutustumisen ja niistä keskustelemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Collaplania kehitetään jatkuvasti, jotta se palvelisi käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. MAL-verkostoon*) kuuluvat kunnat voivat ottaa Collaplanin maksutta kokeiluun huhtikuun 2019 loppuun asti ottamalla yhteyttä Sitowisen Taika Tuunaseen.

Osallistavan suunnittelun lähtökohtana on ottaa suunnitteluun mukaan ne ihmiset, joihin suunnittelun lopputulos tulee vaikuttamaan. Omiin kokemuksiin pohjautuvan paikallistiedon lisäksi asukkaat ja sidosryhmät voivat tuoda suunnitteluun runsaasti ideoita, osaamista ja innostusta. Perinteisten vuorovaikutusmenetelmien kuten työpajojen, esittelytilaisuuksien ja internet-kyselyiden lisäksi osallistavaan suunnitteluun tarvitaan digitaalisia työkaluja, jotka helpottavat suunnitelmiin tutustumista ja niistä keskustelemista.

Vuorovaikutusalusta mahdollistaa tehokkaan yhteiskehittämisen

Collaplan on Sitowisen kumppanin Collaplan Oy:n ylläpitämä käyttäjäystävällinen nettipohjainen vuorovaikutusalusta, joka mahdollistaa mm. aineistojen jakamisen, tiedon keruun kartalla sekä itseohjautuvan keskustelun. Alustan käyttäjät voivat aloittaa uusia keskusteluita tärkeiksi katsomistaan aiheista ja jatkokehittää kartalle jätettyjä ideoita. Moderaattori voi ohjata keskustelua suunnittelun kannalta oleellisiin asioihin, esimerkiksi esittämällä kohdennettuja kysymyksiä. Alustalle voi myös lisätä esimerkiksi videoita ja kuvia tai tapahtumakalenterin tulevista vuorovaikutustilaisuuksista.

- Uudenlaisille digitaalisille vuorovaikutusalustoille on selkeä tarve. Collaplan-alusta on kaupunkisuunnittelijan näkökulmasta mielenkiintoinen, sillä se yhdistää tiedon jakamisen helposti ymmärrettävässä muodossa, ideoiden keräämisen paikkatietona sekä keskustelun alueen kehittämisestä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa.
Suunnittelija Pia Niemi, kaupunkisuunnittelu, Sitowise

Sitowisen ja Collaplan Oy:n yhteistyö vuorovaikutusalustan soveltamiseksi kaupunkisuunnitteluhankkeissa alkoi MAL-verkoston käynnistämästä Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeesta. Viisi kuukautta kestäneen hankkeen tavoitteena oli edistää asukkaiden osallisuutta sekä oman asuinympäristön suunnitteluun että digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Vuorovaikutusalustaa hyödynnettiin työssä neljällä paikkakunnalla: Turussa, Oulussa, Kuopiossa ja Kouvolassa. Jokaisesta case-kaupungista mukaan hankkeeseen otettiin yksi rajattu asuinalue, jossa nähtiin potentiaalia alueen yhteiskehittämiselle asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hämeenlinnan keskustavisio

Sitowise vastaa keväällä 2019 Hämeenlinnan keskustavision päivityksen vuorovaikutuksen järjestämisestä. Kaupungin toiveena on saada aikaan aidosti kiinnostavaa ja hyvää keskustelua Hämeenlinnan keskustan tulevaisuudesta. Sitowisen fasilitoimat kaikille avoimet työpajat ja Collaplan-vuorovaikutusalusta mahdollistavat hämeenlinnalaisille matalan kynnyksen osallistumisen keskustavision laatimiseen elämäntilanteesta riippumatta.

Lisätietoa

Asuinympäristön digitaalisuus -hanke >>

Collaplan >>

Sitowise / Taika Tuunanen, puh. 050 505 5743 tai taika.tuunanen (at) sitowise.com.

*) MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto.