5G tulee - Sitowise on valmis

Sitowisessa 5G-palveluja on rakennettu jo pitemmän aikaa. Syvennämme osaamistamme yhteistyössä alan toimijoiden, kuten laitevalmistajien, operaattorien, palveluntarjoajien ja kaupunkien kanssa, ja teemme kehitystyötä Business Finland -hankkeissa.

Seuraavan sukupolven 1 Gbit/s nopeudella tiedonsiirron mahdollistava 5G-verkko on jo lähellä tuoden mukanaan luontevasti keskenään keskustelevat laitteet, radioteitse tietoja antureilla ympäristöstään keräävät järjestelmät, autonomiset kulkuneuvot ja festareiden 8-tarkkuudella toistavat jättiscreenit.

- Verkko-operaattoreilla on jo useita testiverkkoja käytössään esimerkiksi Hernesaaressa, Espoossa ja Oulussa, Sitowisen 5G-liiketoiminnan kehittämisestä vastaava palvelupäällikkö Anssi Savisalo kertoo.

Testiverkkojen sijainitipaikat ovat merkityksellisiä, sillä 5G-verkko ei tule – ainakaan aivan pian – olemaan aivan jokaisen paikkakunnan asia. –5G tulee ensimmäiseksi nimenomaan osaksi tiivistä kaupunkitilaa – kaupunkikeskustoihin ja suuriin yleisötapahtumiin, Anssi Savisalo vahvistaa.

Tullessaan 5G mullistaa perinteisiä tuotantoprosesseja ja palveluita. Se avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia uusiin palveluihin, tehokkuuteen, koulutukseen ja turvallisuuteen. Edellisiin tietoliikennesukupolviin verrattuna 5G tuo tietoverkot paljon aiempaa keskeisemmin kaupunkien toimintatapoihin.

5G:n myötä aineeton infra muodostuu osaksi kaupunkien aineellista infraa. Tukiasemia tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän. Todellakin huomattavasti edemmän: kun niitä 4G-verkossa asennetaan parin kilometrin välein, 5G-verkossa tukiasemia tarvitaan kadulle 50 metrin välein.

Sitowise voi jatkossa tarjota asiakkailleen vaikkapa 5G-verkon esisuunnittelun avaimet käteen -palveluna.
5G-liiketoiminnan kehittämisestä vastaava palvelupäällikkö Anssi Savisalo

Kaupunki-infra muutoksessa

Tukiasemien luvitusta ja siihen vaadittavaa kaapelointia ei ole järkevää toteuttaa vanhaan tapaan erillisprojekteina, vaan muun infran rakentamisen ja kunnostamisen yhteydessä. Suunnitelmat ja sujuvat toimintatavat valmisteltava hyvissä ajoin ja työtä on tehtävä ennakoiden.

–Kun vedetään sähkökaapeleita, uusitaan valaisinpylväitä, tehdään viemäritöitä ja katu on auki, vedetään samalla myös kuitu eikä siitä tule ylimääräisiä kustannuksia. Se on yhteisen kunnallisteknisen työmaan (YKT) hyödyntämistä parhaimmillaan, Anssi Savisalo huomauttaa.

Tällaisessa työssä Sitowise on mielellään apuna. – Hallitsemme kaupunki-infran ja suuret kaupunkikehityshankkeet, ja meillä on myös pitkäaikainen kokemusta televerkkojen ja tukiasemien suunnittelemisesta ja lupavalmistelusta.

Sitowisessa valmistaudutaankin jo hyvää vauhtia 5G-palvelujen tarjoamiseen niin kaupungeille, yhteisöille kuin yritysasiakkaillekin. Alan kehitystä seurataan ja kiinnostaviin hankkeisiin osallistutaan innolla.

– Olemme mukana Nokia Bell Labsin vetämässä LuxTurrim5G-hankkeessa, jossa kehitämme yhdessä sekä 5G-teknologiaa että sen päälle rakentuvaa liiketoimintaekosysteemiä.

Sitowisessa pystytään jatkossa myös arvioimaan kustannukset 5G-verkon rakentamiseksi asiakkaille, kuten vaikkapa rakennusyhtiöille ja tarjoamaan myös 5G-verkon esisuunnittelu avaimet käteen -palveluna.

Tärkeä verkostoitumiskanava

Sitowise on liittynyt viime vuoden marraskuussa perustetun 5G Finland -verkoston jäseneksi ensimmäisenä rakennetun ympäristön suunnittelukonsulttina. Verkostoon kuuluvat mm. Business Finland, Nokia, Telia, Tieto ja IBM. 5G Finland on Sitowiselle luonteva yhteistyöfoorumi oman 5G osaamisen kartuttamiseen sekä uusien hedelmällisiä kontakteja alan uusiin yrityksiin. Verkoston tavoitteena on luoda ja pilotoida loppukäyttäjille hyödyllisiä sovelluksia ja palveluita, joita uudistuva 5G-teknologia mahdollistaa. Sitowise tuo verkostoon syvällistä kaupunki-infran osaamistaan ja kokemustaan suurista kaupunkikehityshankkeista.

Teksti: Dakota Lavento