5G-älypylväsverkko laajenee Keran alueella Espoossa

Keran alueella Espoossa pilotoidaan älykaupungin ratkaisuja laajentamalla 5G-älypylväsverkkoa ja kehittämällä uutta liiketoimintaa verkkoa hyödyntäen. Nokian vetämän monialaisen yritys- ja tutkimusryhmän tavoitteena on edetä Espoon Keran alueen pilotoinnin kautta maailmalle, tähtäimenä globaalit, kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinat.

Kuvassa älypylväs Nokian konttorin edustalla

Espoon Keran alue kokee suuria muutoksia 2020-luvulla. Uuteen Keraan syntyy vähintään 14 000 ihmisen ja 10 000 työpaikan urbaani ja älykäs kaupunginosa.

Kerasta rakennetaan kestävän kaupunkikehittämisen helmeä ja kansainvälistä referenssikohdetta, jossa kaupunki yhdessä kumppaneiden kanssa luo uusia puhtaita ja älykkäitä asukkaiden arkea helpottavia ratkaisuja.

”Uusi Kera on ensimmäinen paikka kaupunkijunaradan varrella, jossa rakennetaan tulevaisuuden älykaupunkia. Kestävän kehityksen kaupunkikehityksestä kumpuaa tarpeita, joita voidaan mahdollistaa digitaalisilla alustoilla. Yhdessä kumppaneiden kanssa kehitämme aktiivisesti älykkäitä ja puhtaita ratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävän kasvun.”
Jukka Mäkelä, Espoon kaupunginjohtaja

Vuoden loppuun mennessä valmistuvassa LuxTurrim5G+ -ekosysteemin ensimmäisessä pilottivaiheessa rakennetaan 15 älypylvään verkko Nokian kampukselta Keran rautatieasemalle, mikä tukee esimerkiksi itseajavan robottibussin liikennöintiä.

Älypylväät keräävät tietoa liikenteestä ja säästä

Älypylväisiin voidaan integroida 5G-tukiaseman ohella muun muassa sää- ja ilmanlaatu-sensoreita, kameroita ja infonäyttöjä.

5G-älypylväiden myötä syntyy myös laaja sensoriverkosto, joka kerää tietoa esimerkiksi liikenteestä, säästä ja energiankulutuksesta.

LuxTurrim5G-yhteistyössä on mukana yhteensä 26 kumppania, yli 100 eri alojen asiantuntijaa yritys-, tutkimus- ja kuntasektorilta. Erityisesti kehitetään uusia liikenteen, energianhallinnan sekä kaupunki-infran palvelukonsepteja.

Yksi yhteistyön keskeinen tutkimuskohde on Neutral host -operaattorimalli, jossa ”neutraali” paikallinen operaattori hoitaisi 5G-verkon rakentamisen ja operoinnin sekä toisi data-alustan paikallisten palveluntuottajien käyttöön. Mallia tullaan pilotoimaan Keran alueella.

 

Digikaksonen luo havainnollisen näkymän älykaupunkiin

Oma kehitysalueensa Keran älypylväspilotissa on kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät palvelut ja uudet toimintamallit kuten virtuaalimallinnus, Digital Twin ja modernit ratkaisut tiedonhallintaan. Tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin Sitowisen ja A-Insinöörien vetämänä.

Digikaksonen auttaa älykaupungin suunnittelussa, rakentamisessa ja käytännön operoinnissa helpottamalla tiedonhallintaa ja visualisointia.

”Digikaksonen luo inhimillisen ja kokoavan näkymän älykaupunkiin, jonka moniulotteista toimintaa olisi muutoin vaikea esittää. Digikaksonen kytkeytyy lisäksi asioiden internetiin, data-alustoihin sekä dataa analysoiviin tehokkaisiin algoritmeihin, joissa hyödynnetään myös koneoppimista”, kuvailee Sitowisen Smart City -liiketoiminta-alueen johtaja Teemu Virtanen.

 

LuxTurrim5G-ekosysteemi koostuu kahdesta rinnakkaisesta hankkeesta:

LuxTurrim5G+
Nokia Bell Labs, Premix, Teleste, Vaisala, Indagon, Ensto, Rumble Tools, Orbis, Tehomet, Destia, VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto

Neutral Host Pilot
Nokia, Sitowise, Caruna, Vaisala, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vedia, Agora Networks, Sensible 4, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Aalto-yliopisto, VTT, Helsingin yliopisto

Mukana yritysten ja Business Finlandin rahoittamassa kahden vuoden ja noin 26 miljoonan euron intensiivisessä yhteiskehitystyössä on 26 partneria.