5G avaa uusia ovia liikenneturvallisuuden parantamiselle

Euroopan unionilla on visio, jonka mukaan vuoteen 2050 mennessä jäsenvaltioissa päästäisiin lähelle nollatasoa liikennekuolemissa. Tavoite ei kuitenkaan toteudu ilman teknologian apukäsiä. Esimerkiksi 5G-teknologiaan pohjautuvien liikenneturvallisuuspalveluiden kehitys on vasta alussa. Palvelut tulevat parantamaan tiedonkulkua nopeasti tapahtuvien liikenneolosuhteiden muutoksista. 

5G Liikenne

"Sen lisäksi, että 5G-teknologia tulee muuttamaan tapaamme liikkua, avaa se uusia ovia entistä turvallisemman liikenteen kehittämiselle. 5G:n mahdollistamissa palveluissa kyse on esimerkiksi liikenteen reaaliaikaisen olosuhdetiedon supernopeasta välittämisestä ajoneuvoille", kertoo johtava konsultti Pekka Eloranta Sitowisen liikennetieto-tiimistä.

Liikennetiedon keruu ja hyödyntäminen liikenteen palveluissa ja paikkatietojärjestelmissä on Suomessa parhaillaan lähdössä liikkeelle. Tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaista otetta sekä tiedon keräämiseen että palveluiden rakentamiseen, jotta tietoa pystytään aidosti jakamaan ja käyttämään eri järjestelmissä.

5G-teknologian hyödyntämistä liikenteen reaaliaikaisen olosuhdedatan keruussa ja jakelussa edistetään muun muassa tuoreessa 5G-Safe-Plus -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 5G-teknologiaa hyödyntäviä liikenteen digitaalisia palveluita, joiden avulla turvallisuuden kannalta kriittinen olosuhdetieto saadaan mahdollisimman reaaliaikaisesti välitettyä tienkäyttäjille. Lisäksi tavoitteena on tuoda kunnossapidolle nopeammin tietoon, mikäli jokin kohta tiessä kaipaa kunnostusta.

Sää muuttuu nopeasti, pysyykö data matkassa mukana?

Esimerkiksi liukkaus, sumu sekä yllättävät esteet tiellä ovat haasteita, joista yleistasoisilla ennusteilla ei päästä riittävän hyvin varoittamaan tielläliikkujaa.

"Liikenteessä olosuhdevaihtelut ovat erittäin paikallisia. Jotta digitaalisista palveluista saadaan aidosti irti turvallisuutta lisääviä hyötyjä, tieto on saatava salamannopeasti liikkumaan ajoneuvojen välillä. Tähän huippunopea 5G-teknologia tarjoaa huimat toteutusmahdollisuudet", Pekka toteaa. 

Myös 5G-Safe-Plus -hankkeessa data on kultaa. Hankkeen aikana tuotettua liikenteen reaaliaikaista sensoridataa yhdistellään olemassa olevaan paikkatietodataan, jotta loppukäyttäjälle saadaan tuotettua mahdollisimman tarkkaa informaatiota liikenteen tilasta.

Euroopan komissio edellyttää liikennetiedon saatavuutta

Datan avulla voidaan luoda myös reaaliaikaista 3D-tilannekuvaa esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Hankkeessa jatkokehitettävän Sitowisen Mobiili-Louhi -palvelun avulla sekä yritysten että yksityishenkilöiden on mahdollista kerätä ja myös vastaanottaa liikenteeseen liittyvää tietoa.

Hankkeessa kerättävä data vastaa Euroopan komission vaatimuksiin, joiden mukaan jäsenvaltioiden on tarjottava kansalaisilleen tietoa esimerkiksi juuri sääolosuhteista ja nopeista muutoksista liikenteessä.

"5G, sensori- ja muun reaaliaikaisen datan yleistyminen sekä esimerkiksi autoteollisuuden kehitys tulevat saattelemaan meidät aikaan, jolloin tieto liikenteen poikkeustilanteista jaellaan fiksusti ajoneuvon kuljettajalle - joko mobiilisovelluksen tai auton oman älykkään järjestelmän kautta. Tulevaisuudessa ei siis ehkä enää tarvitse soittaa radion ajankohtaisohjelmaan kertoakseen liikenteen häiriöistä muille autoilijoille", Pekka hymyilee.

5GSafePlus on EU-rahoitteinen hanke, jonka kansainvälisenä koordinaattorina Sitowise toimii. Suomen osalta hanke on jo käynnistynyt, ja muita valtioita ympäri Eurooppaa on liittymässä yhteistyöhön. Suomesta Sitowisen lisäksi mukana ovat VTT, Ilmatieteen laitos, Teconer, Unikie, Infotripla, Destia ja Vaisala.