Julkiset kyydit tehokkaammiksi – liikkumiskokeilut uudella digitaalisella alustalla alkavat

Julkisia kyytejä ajetaan valtavia määriä ja niiden hallitseminen ja yhdistely vaatii uudenlaista ajattelua, digitaalista osaamista ja teknologiaa. Tässä kaikessa Sitowise on avainasemassa.

Heinäkuun alussa 2018 voimaan astunut uusi liikennepalvelulaki toi tullessaan monia uusia mahdollisuuksia. Ensimmäisten joukossa kokeiluun pääsevät uudenlaiset liikkumisen palvelut, joiden avulla parannetaan yhteiskunnan tukemien kyytien laatua ja kustannustehokkuutta sekä saadaan ne vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Uudet palvelut toteutetaan yritysvetoisesti ja Sitowise on mukana luomassa uutta yhteistyöhankkeessa muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeessa edistetään esimerkiksi sitä, miten yhteiskunnan tarjoamien kyytien tehokkuutta voidaan kasvattaa, kuinka kyyteihin voitaisiin yhdistää itse maksavien asiakkaiden matkoja? Ehkä sama auto voisi tarjota työmatkalaiselle liityntäkyydin joukkoliikennepysäkille? Kyytien yhdistelyä varten tarjotaan digitaalinen palvelualusta, jota kehittävässä yrityskonsortiossa olemme mukana. Palvelualustaa ja uusia palveluita kokeillaan nyt Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Tämän hankkeen digitaalisen alustan ovat luoneet Sitowise yhdessä Kyyti Group Oy:n, Vinka Oy:n ja Infotripla Oy:n kanssa. Sitowisen harteilla on muun muassa selainkäyttöliittymän rakentaminen tilauskeskusten ja esimerkiksi hoitolaitosten käyttöön, julkisten kuljetusten ohjaukseen soveltuvan välitys- ja yhdistelyjärjestelmän tarjoaminen, call center –palveluiden järjestelyiden hoitaminen sekä kyytien avoimille markkinoille avaamiseen tarkoitettujen toiminnallisuuksien luominen. Hankkeessa ovat mukana myös Sitra ja VTT.

Kokeilu kestää pitkälle seuraavaan vuoteen ja sen tuloksia odotetaan innolla. Pilotit käynnistyvät toden teolla tammikuussa 2019. Suomessa on totuttu hyvin toimiviin julkisesti hankittuihin kuljetuksiin, jotka tuovat asiakkailleen hyvinvointia ja parantavat heidän elämänlaatuaan. Nämä kyydit on saatava tehokkaampaan käyttöön, jolloin sekä ympäristö että kansantalous kiittävät.

Nykyinen toteutustapa on liian kuluttava ja tehoton: tyhjät penkit autoissa tulevat kalliiksi monella tapaa. Kokeilu onkin loistava mahdollisuus etenkin kunnille: ne voivat löytää uusia toimintamalleja, joilla parannetaan palveluita ja luodaan säästöjä. Sote-kuljetukset, vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja koulukuljetukset koskevat jokaista kuntaa. Tämä hanke on omiaan tehostamaan julkisia kyytejä ja tuomaan paremman liikkumiskokemuksen kaikille liikkujille kulkutapaan katsomatta.