Pekka kokee toimivansa joka päivä suunnittelijoiden puolestapuhujana, jotta heidän vastuulliset tekonsa tulee sanottua myös ääneen.

– Vastuullisuus oli vahvasti mukana jo aikaisemmissa toimissani IT-alalla, mutta sen merkitys on Sitowisellä korostunut. Me olemme joka päivä suunnittelemassa hyvinvoivaa elinympäristöä, joten jokapäiväisillä valinnoillamme on iso merkitys esimerkiksi energiakulutukseen, liikkumiseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, Pekka toteaa.

Pekka toimi Sitowisellä pari vuotta eri tehtävissä ennen siirtymistään toimitusjohtajaksi. Työssään hän näkee joka päivä mahdollisuuksia pitää vastuullisuuskysymyksiä esillä.

Työntekijämme tekevät hyviä ja vastuullisia suunnitelmia, mutta hienoista teoista ei aina osata puhua. Koenkin, että minun tehtäväni on kertoa, miten vastuullisesti toimimme koko ajan. Pidän keskustelua yllä yhtiön sisällä, asiakkaiden kanssa ja julkisilla foorumeilla, koska kun asioista puhutaan, vastuullisuus lisääntyy.

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja

Moni vastuullisuuskysymys on Sitowisellä niin hyvällä mallilla, että toimintatapa on itsestään selvä.

– Kun jokin asia on jokapäiväinen ja kaikille yhteinen tapa toimia, on tärkeää nostaa asiaa säännöllisesti esiin. Silloin sinänsä arkiset asiat, kuten eettinen toiminta ja johtaminen, myös pysyvät kohdallaan, Pekka korostaa.

pekka eloholma toimitusjohtajaksi
Pekka Eloholmalla on pitkä kokemus yritysjohtamisesta.

Eettinen johtaja on avoin ja selkeä

Pekka painottaa vastuullisuutta yhteiskunnan lisäksi työyhteisössä.

– Minulle eettinen ja arvopohjainen johtaminen on yhteisiä pelisääntöjä, avoimuutta ja luottamusta, sitä miten käyttäydymme toisiamme kohtaan ja minkälaisia valintoja teemme päivittäisessä työssämme, hän sanoo.

Toimitusjohtajana hän haluaa varmistaa joka päivä, että yhtiön asiantuntijat ovat motivoituneita ja voivat hyvin.

– Se on vastuullisen johtamisen peruslähtökohta ja minun tärkein tavoitteeni. Hyvä johtaminen on minusta reilua ja selkeää, Pekka kiteyttää. 

Yhtä tärkeää on hyvä työilmapiiri ja työn merkityksellisyys.

– Hyvässä ilmapiirissä on kiva tehdä töitä, ja lisäksi jokaisen on tärkeää tuntea, että omalla työllä pystyy vaikuttamaan asioihin, myös omaan työhön. Päätöksenteko on meillä lähellä työntekijöitä, kertoo Pekka.

Johtamisen avainkysymys on Pekan mielestä saada koko joukkue tekemään innostuneesti ja hyvällä yhteispelillä töitä yhteisen tavoitteen eteen.

Pyrin olemaan määrätietoinen, innostava ja oikeudenmukainen johtaja. Myös johtajan käyttäytymisen ennakoitavuus on minusta erittäin tärkeää ja luottamuksen oleellinen rakennusaine.

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja

Suunnittelijoilla on yhteiskunnassa iso vastuu

Pekka lupaa, että Sitowise toimii alalla jatkossakin vastuullisuuden suunnannäyttäjänä.

– Talot ja infra rakennetaan suunnitelmien pohjalta, joten suunnittelutoimistolla on alalla paljon valtaa. Käytännön tasolla ympäristöasiat huomioidaan esimerkiksi asuinrakennuksen suunnittelussa tai julkisen liikenteen kehittämisessä. Osa suunnittelukohteista on vastuullisia ihan sellaisenaan, olemmehan aktiivisesti mukana esimerkiksi kaikissa suurissa raidehankkeissa, Pekka kertoo.

Pekan mielestä energiatehokkuus on välttämättömyys ja samalla konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan hiilijalanjälkeen. – Rakennetusta ympäristöstä lähtee maailmalle 40 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, joten vastuullisen yhtiön on edistettävä energiatehokasta rakentamista, toki hyviä asumis- ja työskentelyolosuhteita unohtamatta.

>> Tutustu Sitowisen vastuullisuusraporttiin

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!