Sitowisen talousjohtaja Heidi Karlsson on toiminut urallaan aikaisemmin isossa ja pienemmässä pörssiyhtiössä, kotimaassa ja ulkomailla. Kun Heidi aloitti Sitowisen talousjohtajana vuonna 2018, yhteiset arvot olivat tärkeitä, samoin toimiala, joka mahdollistaa yhteiskunnan kehittämisen.

– Asiantuntijaorganisaatiot ovat tyypillisesti matalia ja perustuvat luottamukseen ja avoimuuteen. Insinöörit ovat oman alansa asiantuntijoita, ihmisiä, jotka haluavat pysytellä ajan hermolla ja muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, Sitowisen talousjohtaja Heidi Karlsson kuvailee.

Asiakkaiden kautta omassa työssä on mahdollisuus vaikuttaa myös koko elinympäristöön: siihen, miten ihmiset kulkevat töihin tai minkälaisissa taloissa suomalaiset asuvat.

– Siksi asiakasrajapinnassa meidän on tärkeää olla rohkea ja tuoda esiin uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Heidi Karlsson, talousjohtaja
Sitowisen talousjohtaja Heidi Karlsson näkee taloudellisuuden ja vastuullisuuden kulkevan käsi kädessä.

Vastuullisuus ja taloudellisuus voivat kulkea käsi kädessä

Parhaimmillaan vastuullisuus ja taloudellisuus kulkevat käsi kädessä.

– Hyvä esimerkki on rahoitussopimusten ESG-mittarit, joita olemme parhaillaan neuvottelemassa, Heidi toteaa. ESG-mittarit (Environment, Social ja Governance) kertovat, miten yhtiö huomioi toiminnassaan esimerkiksi ilmastovastuun, työntekijöiden hyvinvoinnin ja kiinteistöjen energiankulutuksen.

– Kun hoidamme asiat vastuullisesti, saamme alhaisemman lainakoron eli säästämme rahaa.

Neuvottelemme parhaillaan ESG-mittareista, jotka kertovat miten huomioimme ilmastovastuun, työntekijöiden hyvinvoinnin ja kiinteistöjen energiankulutuksen.

Heidi Karlsson, talousjohtaja, Sitowise

Kierrätys, kestävä sähkönkulutus ja verojen maksaminen Suomeen ovat Heidistä perusasioita, joiden on oltava kunnossa. Myös pienillä teoilla on merkitystä.

– Minusta on tärkeää, ettei Sitowise ota enää vastaan paperilaskuja ja maksumuistutukset lähetetään sähköisesti. Myös kaikki mahdolliset sähkösopimukset on vaihdettu vihreään sähköön.

Sitowisen talousjohtajana Heidi vastaa myös toimitiloista.

– Kannustamme kiinteistönomistajia tarjoamaan toimitilojemme jätehuollossa paremmat kierrätysmahdollisuudet, esimerkiksi muoville.

Vuodet ulkomailla saivat arvostamaan läpinäkyvyyttä yhä enemmän

Heidi työskenteli 1990- ja 2000-luvulla ulkomailla, muun muassa Kiinassa ja Brasiliassa. Molemmissa maissa esiintyy korruptiota, mikä sai Heidin arvostamaan läpinäkyvyyttä yhä enemmän. Hänestä onkin hyvä edistysaskel, että Sitowise on siirtymässä kirjanpidon suomalaisista FAS-standardeista vaativampiin kansainvälisiin IFRS-standardeihin.

– Suomalaiset kirjanpito- ja raportointistandardit ovat luotettavia, mutta kansainvälisten standardien korkeammat vaatimukset lisäävät läpinäkyvyyttä entisestään, Heidi korostaa.

– IFRS-tilinpäätöksen liitetiedot ovat paljon laajemmat, ja myös monet määräykset ovat yksityiskohtaisempia ja tiedonantovelvollisuus on kattavampi.

>> Tutustu Sitowisen vastuullisuusraporttiin

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!