Turvallisuuspäällikön mielestä turvallisuus liittyy vastuullisuuteen monia säikeitä pitkin ja merkittävimmät vastuullisuusteot tapahtuvat päivittäisessä projektityössä. – Turvallisuus on yksi toiminnan mahdollistavista kivijaloista, Jussi Kurikka-Oja kiteyttää.

Hän pyrkii varmistamaan joka päivä, että asiantuntijoilla on luottamus siihen, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Silloin työympäristöt ovat turvallisia niin toimistotalojen suojissa kuin rakennustyömailla. – Olosuhteisiin emme aina voi vaikuttaa, mutta omaan tekemiseemme voimme.

Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus muodostavat sulavan symbioosin.

Jussi Kurikka-Oja, Sitowise

Aktiivisella yhteistyöllä taataan myös asiakkaiden turvallisuus ja se, että asioita tehdään paremmin koko toimialalla. – Useimmiten minun onkin vaikea määritellä, onko kyse asiakkaiden vai henkilöstön turvallisuudesta. Ne muodostavat niin sulavan symbioosin.

Turvallisuuskysymysten mittakaava vaihtelee

Turvallisuuskysymysten ratkaisu on pohjimmiltaan vaarojen ennaltaehkäisyä: tilanteiden ennakointia ja suunnitelmallisuutta. Parhaassa tapauksessa erilaisia toimenpiteitä toteutetaan etukäteen, jolloin toimenpide itsessään saattaa vaikuttaa jopa ylimitoitetulta. – Kaiken taustalla on aina tilannekuvan aktiivinen seuranta ja avoin tiedonvälitys. Kaikista tilanteista voi oppia, ja yhdessä voimme estää haitallisten asioiden tapahtumisen.

Jussi ratkoo päivittäin erityyppisiä kysymyksiä, joista pienimmät liittyvät toimitilojen arkiseen käyttöön, suurimmat koko 2000 ihmisen organisaation toimintakykyyn. Vaikeimpia tilanteita ovat poikkeuksellisen nopealla aikataululla ratkottavaksi tulevat tekniset turvallisuusvaateet tai ihmisten väliset pahat ristiriidat. – Onneksi näitä tilanteita ei koskaan ratkota yksin. Yhteistyötä tehdään Sitowisen palveluiden, liiketoiminnan ja tietenkin eri sidosryhmien kanssa, puolin ja toisin.

Tietoturva on luottamuksen säilyttämistä

Ihmisten lisäksi Jussi turvaa oman yrityksen ja asiakkaiden tietoa. – Tiedon suojaaminen voidaan mieltää pelkästään teknisiksi asioiksi, mutta palomuurejakin tärkeämpää on tiedon vastuullinen käsittely. Se on meidän kaikkien yhteinen asia. Vain siten voimme säilyttää asiakkaiden luottamuksen.

Arjessa tietoturva saatetaan nähdä vain erilaisina rajoituksina ja kontrollina. – Tiedon suoja on kuitenkin aina vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Siksi kiinnitämme paljon huomiota tiedon turvalliseen käsittelyyn ja elinkaareen.

Epätodennäköisiinkin riskeihin varaudutaan ennalta

Turvallisuuspäällikkö on mukana yrityksen toiminnan suojaamisessa. Pohjimmiltaan kyse on riskien hallinnasta. Kaiken toiminnan perustana on olemassa oleva lainsäädäntö, ja jatkuvuus turvataan varautumalla ja reagoimalla nopeasti tilanteisiin, joista voi seurata kriisi.

Henkinen hyvinvointi on tärkeää yrityksen toiminnan suojaamisessa. Työsuojelussa ja työssäjaksamisessa henkinen puoli on ihan yhtä tärkeää kuin fyysinen turvallisuus.

Jussi Kurikka-Oja, Sitowise

– Vielä syksyllä 2019 arvioimme, että olisi hyvin epätodennäköistä, että kaikki sitowiseläiset siirtyisivät yhtä aikaa etätöihin ympäri Suomen. Sitten tuli korona. Pystyimme sopeutumaan tilanteeseen nopeasti, koska siihen oli varauduttu riittävästi koko yhtiön tasolla, Jussi kertoo.

Hän korostaa myös henkisen hyvinvoinnin merkitystä yrityksen toiminnan suojaamisessa. – Työsuojelussa ja työssäjaksamisessa henkinen puoli on ihan yhtä tärkeä kuin fyysinen turvallisuus.

Kuva
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tähtää kestävään tulevaisuuteen

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!

Sitowiseläisten tapa tehdä työtään on vastuullinen ja älykäs. Se on reseptimme kestävämmän tulevaisuu-den rakentamiseksi, ja ainekset sekoitellaan sitowiseläisten työpöydillä. Olemmehan me The Smart City Company.