Kalle työskenteli ennen Sitowiseä lähes kymmenen vuotta Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa. Tulevaisuus- ja vastuullisuustrendeissä näkyi tuona aikana valtava muutos, ja ne alkoivat ohjata yhä useamman organisaation tekemistä. Tärkeimmäksi tulevaisuustrendiksi hän nostaa teknologian kehityksen. – Sen voi sanoa antaneen muutokselle sen nopeuden. 

Kestävän kehityksen tavoitteet antavat muutokselle suunnan. – Vuonna 2009 ohitimme vaiheen, jonka jälkeen ihmisiä on asunut globaalisti enemmän kaupungeissa kuin maalla. Siksi kaupungit ovat paikkoja, joissa suurimmat yhteiskunnalliset haasteet näkyvät ja joissa ne on myös ratkaistava, Kalle sanoo. – Meidän on selvitettävä monia viheliäisiä haasteita, kuten ilmastonmuutos ja luontokato sekä demokratian ja yhdenvertaisuuden ongelmat. 

Asiantuntijaorganisaationkin on uskallettava muuttua 

Isojen ongelmien ratkominen vaatii aktiivisuutta myös yrityksiltä. Tulevaisuuden kaupunkeja tehdään vain katsomalla rohkeasti eteenpäin. – The Smart City Company tarkoittaa minulle sitä, että uudet teknologiat valjastetaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Paremman tulevaisuuden tekeminen vaatii halua muuttua ja pyrkiä parempaan. 

The Smart City Company tarkoittaa minulle sitä, että uudet teknologiat valjastetaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Paremman tulevaisuuden tekeminen vaatii halua muuttua ja pyrkiä parempaan. 

Kalle Nieminen, Sitowise

Kalle sanookin suoraan sydämestään, että Sitowisellä ollaan muutokseen valmiita. – On hirveän vastuullista uskaltaa muuttua. Sitowisellä halutaan oppia hetki hetkeltä lisää siitä, miten tulevaisuuden rakennettua ympäristöä suunnitellaan ja miten digitaalisuus on keskeinen osa sitä. Sitä etumatka ja edelläkävijyys vaatii. 

Kaikki mahdollinen hyöty irti datasta 

Kalle on huomannut, että usein on helpompi puhua konkreettisista ja näkyvistä vastuullisuusteoista, kuten toimivista pyöräteistä tai energiatehokkaista rakennuksista. – Yhtä tärkeää on digitaalisen maailman vastuullisuus. Data ja sen käyttö, kerääminen ja omistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä nyt ja tulevina vuosina.

Yhtä tärkeää on digitaalisen maailman vastuullisuus. Data ja sen käyttö, kerääminen ja omistaminen ovat keskeisiä kysymyksiä nyt ja tulevina vuosina.  

Kalle Nieminen, Sitowise

Sitowisen liiketoiminnassa data on isossa roolissa. – Autamme kaupunkien ja yritysten päättäjiä tietoliikenne- ja älyinfran kehittämisessä sekä luotettavalla tiedolla johtamisessa, Kalle sanoo. Data onkin entistä tärkeämpi kaupunkien raaka-aine. – Jotta datasta ja sen mahdollistamista uusista teknologioista saadaan irti kaikki mahdollinen, perustan pitää olla kunnossa. 

Ratkaisuja isoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin 

Kallen tehtävänä Sitowisellä on kehittää eri liiketoimintojen yhteistyötä niin, että yhtiö pysyy kehityksen aallonharjalla myös tulevaisuudessa. Lähtötilanne on hyvä. – Vastuullisuus on läsnä arjen tekemisessä niin sisäisissä toimintamalleissa kuin työmme vaikuttavuudessa. Sitowise on jo vastuullinen työnantaja, joka toteuttaa projekteja vastuullisesti ympäristön, talouden ja sosiaalisesta näkökulmasta. 

Pienillä osaratkaisuilla, kuten koodinpätkällä tai liikennevalojen suunnittelulla, on aina laajempi vaikutus siihen, miten kaupungeissa viihdytään, miten ekologisia ne ovat tai miten tasa-arvoista päätöksenteko on.

Kalle Nieminen, Sitowise

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että liiketoiminta tähtää myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. – Silloin tunnistamme kädenjälkemme tulevaisuuden kaupungeissa, Kalle sanoo. – Pienillä osaratkaisuilla, kuten koodinpätkällä tai liikennevalojen suunnittelulla, on aina laajempi vaikutus siihen, miten kaupungeissa viihdytään, miten ekologisia ne ovat tai miten tasa-arvoista päätöksenteko on. – Tästä voisimme olla rohkeasti vieläkin ylpeämpiä. 

Vaikutusmahdollisuuksista Kalle nostaa esimerkiksi rakennusten digitaaliset kaksoset. Niiden avulla reaalimaailmaa ja tulevaisuuden suunnitelmia esitetään digitaalisessa muodossa. – Kun katsomme asiaa syvemmälle, digikaksonen on loistava keino osallistaa ihmisiä ja lisätä suoraa demokratiaa. Digikaksosta voitaisiin hyödyntää helposti esimerkiksi osallistavan budjetoinnin alustana, joka tarjoaa kuntalaisille helposti ymmärrettävää tietoa ympäristöön tulevista muutoksista. 

Tutustu palveluihimme

Digitalisaatiokonsultointi

Tieto on kaikkialla rakennetun ympäristön toiminnoissa. Me autamme kuntia, infran omistajia sekä rakennushankkeita hyödyntämään ja maksimoimaan digitalisaation mahdollisuudet.

Vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuus on edellytys toiminnan menestymiselle, mutta sen toteuttaminen voi olla haastavaa. Asiantuntijamme tekevät vastuullisuudestanne näkyvää.

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!