Sitowisen kiinteistökehitys- ja konversiohankkeiden hankekehitysjohtaja Antti Kaplaksen mukaan vastuulliset ratkaisut nostavat kiinteistöjen ja rakennusten arvoa. Vastuullisuuden merkitys vain kasvaa, kun päätöksenteko siirtyy uudelle sukupolvelle. 

Vastuullinen kiinteistö- ja hankekehitys kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja. Pitkään jatkunut vastuullisuuskehitys on kiihtynyt viime vuosina eksponentiaalisesti. – Vastuullisuustavoitteet, kuten hiilineutraalius, ovat tulleet mukaan sijoittajalupauksiin, mikä vauhdittaa myös pääoman päätymistä vastuullisiin kohteisiin, Antti sanoo.  

Vastuullisuustavoitteet, kuten hiilineutraalius, ovat tulleet mukaan sijoittajalupauksiin, mikä vauhdittaa myös pääoman päätymistä vastuullisiin kohteisiin.

Antti Kaplas, Sitowise

Energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä mietitään tällä hetkellä sekä rakentamisen että kiinteistöjen käytön aikana. Hiilineutraalisti tuotetun uusiutuvan energian suosio kasvaa, ja kehitettäville alueille lasketaan viherkertoimia. Se kuvaa, miten hyvin alue toimii hiilinieluna. – Viimeisimpänä projekteissa ovat alkaneet näkyä hiilipäästöjen kompensaatiomahdollisuudet. 

Aluekehityshankkeiden vastuullisuustavoitteisiin kuuluu usein myös sosiaalinen vastuu. – Hankkeissa tehdään yhä useammin erilaisten vaikutusten arviointeja, jolloin huomioidaan esimerkiksi hankkeen työllisyysvaikutus, Antti sanoo. 

Hankkeissa tehdään yhä useammin erilaisten vaikutusten arviointeja, jolloin huomioidaan esimerkiksi hankkeen työllisyysvaikutus. 

Antti Kaplas, Sitowise

Kestävät valinnat näkyvät alueen arvossa 

Yleensä kehityshankkeen käynnistää jokin julkinen toimija, jonka strategiassa on määritelty vastuullisuustavoitteet. – Maanomistajalla voi olla holistinen visio siitä, mitä tulevaisuuden kaupunkilaiset haluavat, Antti kertoo. Ihmiset arvostavat vastuullisia valintoja yhä enemmän, mikä lisää myös sijoittajien halua tukea yhteisöllisiä ja energian suhteen omavaraisia kaupunkiympäristöjä. 

Kestävät ratkaisut ovatkin jo realistinen keino nostaa tontin tai rakennuksen arvoa. – Energiatehokkuus vähentää käytön aikaisia kustannuksia, mutta arvoa syntyy myös lopputuotteen kautta, Antti sanoo. – Asuntojen arvo nousee, jos niiden rakentamisen hiilijalanjälki on kompensoitu ja asunnot on rakennettu viihtyisälle, vihreälle asuinalueelle. 

Asuntojen arvo nousee, jos niiden rakentamisen hiilijalanjälki on kompensoitu ja asunnot on rakennettu viihtyisälle, vihreälle asuinalueelle. 

Antti Kaplas, Sitowise

Sama pätee toimitiloihin. Yhä useampi pörssiyhtiö haluaa sijoittaa pääkonttorinsa kiinteistöön, jonka käyttö on hiilineutraalia, olosuhteet ovat viihtyisät, työhyvinvointia on mietitty ja rakentamisen hiilijalanjälki on minimoitu. – Vastuullisten valintojen taloudellinen merkitys vain kasvaa, kun tämän päivän 15–20-vuotiaat ovat tekemässä tulevaisuuden investointipäätöksiä. 

Velvollisuus nostaa vastuullisuus pöydälle 

Vuosikymmen sitten vastuullisuus näkyi kehityshankkeissa yksittäisinä asioina. Tällä hetkellä vastuullisuus on mukana hankkeiden jokaisessa vaiheessa ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista. – Hyvä esimerkki on Tampereella toteutettu alueellinen konseptikilpailu, jossa olimme mukana laatimassa kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa. Se tehtiin ennen kuin alueella oli edes asemakaavaa, Antti kertoo. – Onkin hienoa olla mukana hankkeissa, joissa uskalletaan tehdä kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja luoda näin tulevaisuuden hiilineutraaleja kaupunkiympäristöjä. 

Onkin hienoa olla mukana hankkeissa, joissa uskalletaan tehdä kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja luoda näin tulevaisuuden hiilineutraaleja kaupunkiympäristöjä. 

Antti Kaplas, Sitowise

Samalla Antti kokee, että asiantuntijoilla on yhä enemmän mahdollisuuksia ja velvollisuus vaikuttaa siihen, miten vastuullisuus huomioidaan kiinteistöjen ja alueiden kehittämisessä. – Sitowisen kaltaiset asiantuntijaorganisaatiot ovat yhteiskunnassa avainasemassa jakamassa tietoa vaihtoehdoista. Me voimme olla taho, joka nostaa vastuullisuuden pöydälle ja laittaa asioita liikkeelle. Kun tietoisuus vastuullisuuden tuottamista hyödyistä leviää hankkeen eri sidosryhmille, kehitys ruokkii itse itseään. 

Tutustu palveluihimme