Sitowisen liikenneselvitysten asiantuntija Laura Mansikkamäki katsoo vastuullisuutta kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Kymmenen viime vuoden aikana kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on tullut osaksi lähes jokaista suunnitteluprojektia.

Laura Mansikkamäki on nähnyt työssään Sitowisella, miten kestävä liikkuminen on korostunut vähitellen koko yhteiskunnassa. – Kahdeksan vuotta sitten Suomessa otettiin ensimmäisiä askelia liikkumisen ohjauksessa eli kestävän liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla. Tällä hetkellä joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä korostetaan lähes kaikissa projekteissa ja liikennesuunnittelun tasoilla.

Liki jokaisella kaupungilla on jo kestävän liikkumisen edistämisohjelma ja näkemys arkiliikkumisen merkityksestä sekä ympäristön että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Kunnat ja kaupungit ovat todella tietoisia kestävän liikkumisen merkityksestä. On hienoa olla mukana tässä kehityksessä!

Laura Mansikkamäki, vanhempi asiantuntija, Sitowise

Kestävässä työmatkaliikkumisessa tarvitaan kannustimia

Liikkumisen ohjaus vaatii yrityksiltä ja kunnilta pitkäjänteisyyttä. Asenteiden muuttaminen ei ole helppoa. – Asiaa on jaksettava pitää esillä vuodesta toiseen, Laura korostaa. Viestintä onkin tärkeä osa projekteja. – Toteutamme usein työpajoja ja kyselyjä, koska ne lisäävät muutosten hyväksyttävyyttä ja antavat meille suunnittelijoille arvokasta tietoa käyttäjien kokemuksista.

Monissa Lauran vetämissä projekteissa ohjataan kestävään työmatkaliikkumiseen. Tavoitteena on vähentää yksityisautoilua. – Yrityksissä on saatu todella hyviä tuloksia, kun on alettu panostaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin, kuten turvalliseen pyöräpysäköintiin. Hyviä keinoja ovat myös joustava työaika, etäkokoukset ja riittävät sosiaalitilat mm. pyöräilyvaatteiden säilytykseen ja kuivatukseen.

Tehokkaaksi ovat osoittautuneet myös erilaiset kokeilut, kuten työpaikan järjestämät sähköpyörät. – Kahden viikon kokeilujakso rohkaisee jo hyvin oman pyörän hankintaan, Laura toteaa.

Hän odottaa tukea vastuulliseen työmatkaliikkumiseen myös omalla työpaikallaan. – Sitowisella ollaan kiinnostuneita henkilöstön hyvinvoinnista ja kannustetaan liikkumaan töihin joukkoliikenteellä, jalan tai pyörällä, esimerkiksi yhteiskäyttöpyörien kautta.

Lapsiperheen äitinä Laura ymmärtää myös arjen haasteet. Hän suhtautuu ymmärtäväisesti sekä omaan että muiden liikkumisvalintoihin. – Ajattelumaailmani ei ole mustavalkoinen. Riittää, että jokainen pyöräilee juuri sen verran kuin omassa elämäntilanteessa on mahdollista.

Yrityksissä on saatu todella hyviä tuloksia, kun on alettu panostaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin, kuten turvalliseen pyöräpysäköintiin.

Laura Mansikkamäki, vanhempi asiantuntija, Sitowise

Mahdollisuus vaikuttaa strategia- ja ruohonjuuritasolla

Laura on tyytyväinen siihen, miten oma työ antaa mahdollisuuden osallistua kestävän liikkumisen suunnitteluun eri tasoilla. – Esimerkiksi liikennestrategiat jalkautuvat kaupungin liikenneverkkojen suunnitteluun ja investointipäätöksiin jopa vuosikymmenten ajan.

Yhtä tärkeää on päästä tekemään ihan konkreettisia tekoja ruohonjuuritasolla. – Esimerkiksi Porissa olen mukana viisaan liikkumisen työryhmässä, jossa osallistumme pyöräilyviikolle, järjestämme liikennekasvatusta kouluissa ja jaamme pyöräilijöille vaikkapa banaaneja.

Laura on mukana liikenneturvallisuushankkeessa myös Tampereella, jossa yhtenä toimenpiteenä organisoitiin koulujen alun suojatiepäivystyksiä. – Onnistuimme rekrytoimaan väkeä hyvin mukaan ja tavoitimme yli neljäsosan Tampereen koululaisista. Moni tamperelainen, itseni mukaan lukien, halusi antaa varttitunnin aikaansa lasten turvallisen koulumatkan puolesta!

Lue lisää Tulevaisuus työpöydälläni -juttuja!